Ay: Mart 2020

Mart 25, 2020 0

Yasin Suresi

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم YASİN SURESİ GİRİŞ Bir hareketin ya da düşüncenin, başarılı bir şekilde temsil edilebilmesi ve başarıya ulaşabilmesi,…

Mart 25, 2020 0

A'raf Suresi

Yazar: admin

Tarihin her döneminde insanlar, daha rahat yaşamak, daha iyi ve sıkıntısız bir hayat sürmek için çalışmış, toplumsal düzenin huzur içerisinde…

Mart 25, 2020 0

SAD SURESİ

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم SAD SURESİ ÖNSÖZ İnsan, akleden, karşılaştığı olay ve olguları, düşünce süzgecinden geçirdikten sonra değerlendiren; iyiye, güzele,…

Mart 25, 2020 0

Kamer Sûresi

Yazar: admin

İnkârın ne mantığı ne de kuralı vardır; inkârcılar da bu kuralsız mantıkla, neyi niçin reddettiklerini düşünmeden inkâr ederler. Risalet tarihi…

Mart 25, 2020 0

Târık Sûresi

Yazar: admin

İnsanların hayatları üzerinde baskı ve zulüm ile hüküm süren ve adeta toplumların kaderi gibi algılanan siyasal yapılar, insanların zihinlerinde kronikleşmiş…

Mart 25, 2020 0

Beled Sûresi

Yazar: admin

Hayat, insan için zorluklarla doludur; hiçbir şey kolay elde edilmemektedir. Bu, dünya hayatı ile ilgili konularda olduğu gibi yüce Allah’ın…

Mart 25, 2020 0

Kâf Sûresi

Yazar: admin

Değer yargıları, kabul edilen din, ideoloji ve sistemlere göre kişiden kişiye farklıdır. Kişiler, değer yargılarını kabul edip tabi oldukları din,…

Mart 25, 2020 0

Murselat Suresi

Yazar: admin

Giriş Tarihin her dönemi, Tevhid-şirk mücadelesine şahitlik yapmış, Hak-batıl mücadelesi her dönemde, kesintisiz bir şekilde bütün hızıyla devam etmiştir. İnsanın…

Mart 25, 2020 0

Hümeze Suresi

Yazar: admin

Materyalizm; hayatı, olayları, eşyayı ve her şeyi hatta inancı bile maddeci mantıkla değerlendirir. Materyalist insanın değer yargısı, bakış açısı, değerlendirme…

Mart 25, 2020 0

Kıyamet Suresi

Yazar: admin

İnsan, gerek yaratılışta ve sonradan gönderilen ilahi vahiy yoluyla kendisine yüklenilen mükellefiyeti gereği, gerekse düşünen, konuşan, hareket eden birisi olması…

Mart 25, 2020 0

Kariâ Suresi

Yazar: admin

İnsanlar, dünya hayatının cazibesi, çekiciliği ve güzelliği karşısında, kimi zaman nefislerinin isteklerine karşı çıkmayarak, yaratılışlarının nedeni olan asıl görev ve…

Mart 25, 2020 0

Kureyş Sûresi

Yazar: admin

Nankörlük, örtmek, gizlemek, takdir etmemek, şükretmemek, haksızlık etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Nankörlük, K-F-R harflerinden türeyen bir kelimedir. Küfür ve…