HÂKİMİYET ANCAK ALLAH’INDIR Kemalist sistemin milletvekillerine

HÂKİMİYET ANCAK ALLAH’INDIR Kemalist sistemin milletvekillerine

Mart 26, 2020 2 Yazar: Ramazan Yılmaz
Ey Kemalist sistemin milletvekilleri, sizin koyduğunuz hükümler, her beşeri hüküm gibi cahiliye hükmüdür ve yüce Allah (cc), bu cahili hükümlerin tümünü kaldırıp ilahi olan hükümlerini indirmiştir.

“… İyi bilin ki, yaratma ve emir O’nundur, âlemlerin Rabb’i Allah, ne yücedir!” (A’raf, 54)

“Allah, hükmedenlerin en iyi Hâkimi değil midir?” (Tin, 8)

Çıkardığınız yasalarla, materyalist, ateist, soysuz, saygısız ve ahlak mefhumundan yoksun nesiller yetiştirdiniz, halkı sınıflara böldünüz, kamplara ayırdınız, halkın inançlarını, siyasi malzeme olarak kullandınız, halkın siyasal kimliklerini inkâr ettiniz, onlara zulüm ve baskı ile hükmetmeye çalıştınız.