Mart 25, 2020 0

Kur’ani Kavramları Gerçek Anlamlarıyla Kullanmak-2 Kur’ani Hükümler

Yazar: admin

Yüce Allah (cc), insanların dünya hayatlarını düzenlemek için rasulleri vasıtasıyla vahyini, en son olarak da Kur’an’ı göndermiş, insanların dünya hayatında yapacakları her şeyi, en net ve açık bir biçimde açıklamıştır. Yüce Allah (cc), yalnız dünya hayatı ile ilgili değil insanları...

Mart 25, 2020 0

Kur’ani Kavramları Gerçek Anlamlarıyla Kullanmak-1 TEVHİD

Yazar: admin

Kur’an’ın net anlaşılması, buna bağlı olarak Tevhidi esasların açıkça öğrenilmesi ve yüce Allah’a hakkıyla iman edilmesi, ancak Kur’ani kavramların gerçek...

Mart 25, 2020 0

Müslüman Kavrami

Yazar: admin

Müslüman Kavramı ve bu kavrama yüklenen anlam üzerine Kur’an, iman, itikat, ibadet, muamelat gibi konuları; küfür, şirk ve nifak gibi...

Nisan 11, 2020 0

Asr Suresi

Yazar: Ramazan Yılmaz

Hüsranda olan insanlığın kurtuluş reçetesi Kur’an’a tam teslimiyettir Yüce Allah (cc) kâinatı, hayatı ve insanı belli bir düzen içerisinde yaratmış,…

Nisan 4, 2020 0

İnşirah Suresi

Yazar: Ramazan Yılmaz

Sorumluluk duygusu ağır bir yüktür Sorumluluk duygusu ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde verilen görevin hakkıyla ifa edilmesi düşüncesi, sorumluluk verilen…

Mart 29, 2020 0

Duha Suresi

Yazar: Ramazan Yılmaz

İnsan, sorumluluk bilincini kuşanarak, kendisine belirlenen ölçüler içerisinde hareket ettiği sürece, mutlak anlamda doğruya ulaşır. Aynı şekilde insan, ölçülü bir…

Mart 29, 2020 0

Fecr Suresi

Yazar: Ramazan Yılmaz

Gecenin en karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır Gecenin en Karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır. Zulmün ortalığı…

Mart 29, 2020 0

Leyl Suresi

Yazar: Ramazan Yılmaz

GirişKur’ani esaslar aydınlığı, beşerî sistemler karanlığı temsil ederler Hayatta her şey karşılıklı bir denge üzerine kurulmuş ve yine her şey…

Mart 28, 2020 0

İSLÂM’DA KADININ KONUMU

Yazar: admin

İslâm, diğer ideolojilerin yaptıkları gibi, sözel olarak kadın haklarından sözetmez, kadına gerçek anlamda hakkını verir ve onu gerçek anlamda yüceltir.…

Mart 28, 2020 0

Şiddet-Terör Ve İSLÂM

Yazar: admin

Dünya toplumlarının gündeminden hiç düşmeyen, 11 Eylül 2001’de Amerika’da yapılan saldırının ardından gündemin ilk basamağına oturan şiddet, terör ve İslâm…

Mart 28, 2020 0

Evrensel Mesaj/Kur’an’ı Kerim Tesfsiri-2

Yazar: admin

Tarihten günümüze Kur’ani gerçekleri saptırma faaliyetlerinin nedenleri 1- İslâm’dan rahatsızlık duyan müşrik, münafık ve fasıkların, İslâmi kavramları kendi hevalarına göre değiştirip…