Köşe Yazılarından

Son köşe yazıları

Videolar

Ramazan Hocanın Sohbetleri

Kadınların dövülmesi konusu, kadınlar, erkeklerin değil yüce Allah’a kuludurlar

by

İslâm’da kulluk yalnızca yüce Allah’a yapılır ve Rab’lerine kulluk yapacak kadın ve erkekler bunu özgürce yapmak durumundadırlar. Kadın ya da erkeğin isteği ve direktifleri…

Daha fazla oku

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin!

by

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Tevhidi mücadelenin nasıl yapıldığı Kur’an’da, yüce Allah (cc) tarafından belirtilmiş, Tevhidi mücadeleyi yapan rasullerden, onların izinde giden Tevhid erlerinden…

Daha fazla oku

İslâm’ın Güncellenmesi Konusu

by

Kendisi, demokratik küfür sistemine iman ettiği, bu sistemin kurucusu olarak bilinen M. Kemal’i ilah edindiği, Kur’ani buyrukta ifade edildiği üzere azgın bir kâfir, zalim…

Daha fazla oku

Tüm siyasi parti lider ve kadrolarına, destekçi ve sempatizanlarına duyuru

by

İslâm ve demokrasi birbirine zıt, birbirine karşı iki farklı sistem ve dindir. İslâm ve demokrasi beyaz ile siyahın, ateşle barutun, melekle şeytanın, gündüz ile…

Daha fazla oku

Demokratik sistemde oy kullanmak, Allah’a karşı savaşmaktır

by

Ey demokratik dinin müntesipleri, sizlerin mücadelesi, tağuti sistemde Allah’ın hükümlerine karşı beşeri yasalarla hükmetmeniz, faizi sizin kontrol etmeniz, genelevlerini sizin işletmeniz, her türlü gayri…

Daha fazla oku

HÂKİMİYET ANCAK ALLAH’INDIR Kemalist sistemin milletvekillerine

by

Ey Kemalist sistemin milletvekilleri, sizin koyduğunuz hükümler, her beşeri hüküm gibi cahiliye hükmüdür ve yüce Allah (cc), bu cahili hükümlerin tümünü kaldırıp ilahi olan…

Daha fazla oku

Kutsal Değerlere Saldıranlar Helak Edilirler

by

Kâinatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur; bu denge ya kendi içerisinde yüce Allah’ın belirlediği esaslar dâhilinde kendiliğinden ya da Kâinatın sahibi olan yüce…

Daha fazla oku

İslâmi Kardeşlik Hukuku, Müslümanların Kardeşliği

by

“Muhakkak Mü’minler kardeştirler, …” (Hucurat, 10) Mü’minlerin kardeşliği, kan bağı, soy sop kardeşliğinden çok daha önemlidir; bu, sıradan bir kardeşlik değil, dünya ve ahirette…

Daha fazla oku

Tağuta Muhakeme Olma Konusu

by

Muhakeme olmak, muhakeme olunan yeri üstün kabul edip ondan sorunun adilane olarak çözümünü talep ederek adalet beklemektir. Bir sorununu mahkemeye taşıyan kimse, bu davranışı…

Daha fazla oku

İslâm İnkılabının Öncüleri Müslüman Davetçilerin vasıfları

by

Toplumları değiştirmek, yepyeni bir sistem ortaya koymak, bir inkılabı gerçekleştirmek öyle kolay ve haydi deyince olabilecek bir şey değildir. Bu, temelden başlayıp tavana doğru,…

Daha fazla oku

Tefsir Dersleri

FATIR SURESİ

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم GİRİŞ Güç sahibi olmak, kolay elde edilebilecek bir şey değildir; güçlü olmak, ortaya bir eser koymak, üstün olmak her şeyin…

Meryem Suresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم MERYEM SURESİ GİRİŞ Bir hareketin, sürekliliği ve başarıya ulaşabilmesi, ancak samimi, güvenilir, akıllı ve yetenekli kimselerin varlığı ile mümkündür. Dünya…

Taha Suresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم TAHA SURESİ GİRİŞ İslâm’ın Temel Kaynağı Kur’an’dır Bir din ya da ideolojinin, bir düşünce ya da dünya görüşünün, insanlar tarafından…

Vakıa Suresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم VAKIA SURESİ Giriş Yaşanan hayat, -doğumdan ölüme kadar- tıpkı bir sınav süresi gibidir; belli bir süredir; bu süre, hiçbir şekilde…

Kavramlar

islami Temel kavramlar

Müslüman Kavrami

by

Müslüman Kavramı ve bu kavrama yüklenen anlam üzerine Kur’an, iman, itikat, ibadet, muamelat gibi konuları; küfür, şirk ve nifak gibi kavramları ve bu kavramlar…

Tefrika

by

(Dünya hayatında zillet ve meskenetin, ahirette acıklı azabın nedeni) Tefrika, fırka kelimesinin işlevsel halidir; fırka ف ر ق kök harflerinden türemiş, ayırmak, ayırım, bölmek,…

Hain ve İhanet

by

Kur’an’da, Mü’minlerden hassasiyetle kaçınmaları istenilen ihanet, nankörlük ve küfürle eş anlamlı sayılabilecek bir kavramdır. İhanet eden kimse haindir; hainler, güven duygusunu istismar ederek kendilerine…

Nifak-Münafık

by

NFK harflerinden türetilmiş olan nifak, ismi faili Münafikundur; nifak fiil, yapılan iş, eylem, münafık, işi yapan faildir. Nifak fiilini işleyen kimseler ise münafıklardır. Nifak,…

Din

by

GİRİŞ İnsanın, yaşadığı hayattan zevk alması, ancak bu hayatı bilinçli bir şekilde yaşaması ile mümkündür. Hayatı bilinçli yaşamak ise, yaşanan hayatı anlamlandıran, hayata yön…

Şirk

by

GİRİŞ Yüce Allah’ın, kesinlikle affetmeyeceğini bildirdiği, kişinin bütün salih amellerini yok eden, yüce Allah’a yapılan imanı geçersiz kılan, Tevhid inancını bozan şirk, insanı, dünya…

Şefaat (Kurtarma Operasyonu)

by

Tarihi süreçte, Tevhid-şirk mücadelesinin en önemli aşaması, hiç kuşkusuzdur ki, Tevhid inancına karıştırılan şirk unsuru düşüncelerin temizlenmesidir. İnsanlar, yüce Allah’ın kendilerine indirdiği Risalete, zaman…