Köşe Yazılarından

Son köşe yazıları

Videolar

Ramazan Hocanın Sohbetleri

Ey İslamcılar, yüce Allah’a karşı sürdürdüğünüz savaşta yenilecek ve helak olacaksınız

by

İslâm tarihi boyunca tüm İslâm düşmanları İslâm’a açıkça cephe almış, fikri ve fiili olarak saldırmış, ancak ne İslâmi değerlere zarar verebilmişler ne de bu…

Daha fazla oku

Asr Suresi

by

Hüsranda olan insanlığın kurtuluş reçetesi Kur’an’a tam teslimiyettir Yüce Allah (cc) kâinatı, hayatı ve insanı belli bir düzen içerisinde yaratmış, uyacakları kuralları onlara bildirmiştir….

Daha fazla oku

İnşirah Suresi

by

Sorumluluk duygusu ağır bir yüktür Sorumluluk duygusu ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde verilen görevin hakkıyla ifa edilmesi düşüncesi, sorumluluk verilen insanın, zaman zaman sıkıntı…

Daha fazla oku

Duha Suresi

by

İnsan, sorumluluk bilincini kuşanarak, kendisine belirlenen ölçüler içerisinde hareket ettiği sürece, mutlak anlamda doğruya ulaşır. Aynı şekilde insan, ölçülü bir şekilde Rabb’ine tevekkül ettiği…

Daha fazla oku

Corona virüsü, İblis ve yardımcılarının planları

by

Bu konuşmamda, Corona virüsünü değerlendirecek değilim, bu konu tıp ilminin alanına girer. Bu virüsün ne olduğu, zararının boyutları, bundan nasıl korunulacağı konusunda halkı bilgilendirecek…

Daha fazla oku

Fecr Suresi

by

Gecenin en karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır Gecenin en Karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır. Zulmün ortalığı kasıp kavurduğu, totaliter diktatörlerin,…

Daha fazla oku

Samiri Soylu Bel’amlara Kur’ani Uyarı

by

Bugüne kadar onlarca defa dergilerimizde, Kur’ani Mücahede sitemizde ve sanal âlemde bu uyarıları tekrarladık durduk. Bugün de bir kez daha istiyoruz ki, bunları uyaralım…

Daha fazla oku

Leyl Suresi

by

GirişKur’ani esaslar aydınlığı, beşerî sistemler karanlığı temsil ederler Hayatta her şey karşılıklı bir denge üzerine kurulmuş ve yine her şey çift ve zıddı ile…

Daha fazla oku

Kadınların dövülmesi konusu, kadınlar, erkeklerin değil yüce Allah’a kuludurlar

by

İslâm’da kulluk yalnızca yüce Allah’a yapılır ve Rab’lerine kulluk yapacak kadın ve erkekler bunu özgürce yapmak durumundadırlar. Kadın ya da erkeğin isteği ve direktifleri…

Daha fazla oku

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin!

by

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Tevhidi mücadelenin nasıl yapıldığı Kur’an’da, yüce Allah (cc) tarafından belirtilmiş, Tevhidi mücadeleyi yapan rasullerden, onların izinde giden Tevhid erlerinden…

Daha fazla oku

Tefsir Dersleri

SAD SURESİ

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم SAD SURESİ ÖNSÖZ İnsan, akleden, karşılaştığı olay ve olguları, düşünce süzgecinden geçirdikten sonra değerlendiren; iyiye, güzele, doğru ve gerçeğe ulaşmaya…

A'raf Suresi

by

Tarihin her döneminde insanlar, daha rahat yaşamak, daha iyi ve sıkıntısız bir hayat sürmek için çalışmış, toplumsal düzenin huzur içerisinde sürdürülmesi için çaba sarfetmişlerdir….

Yasin Suresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم YASİN SURESİ GİRİŞ Bir hareketin ya da düşüncenin, başarılı bir şekilde temsil edilebilmesi ve başarıya ulaşabilmesi, ancak ona gerçekten inanmakla…

Cin Suresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم CİN SURESİ GİRİŞ Bir konu hakkında bilgi sahibi olabilmenin ve o konu hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmenin yolu, konuyu iyi…

Kavramlar

islami Temel kavramlar

Tefrika

by

(Dünya hayatında zillet ve meskenetin, ahirette acıklı azabın nedeni) Tefrika, fırka kelimesinin işlevsel halidir; fırka ف ر ق kök harflerinden türemiş, ayırmak, ayırım, bölmek,…

Hain ve İhanet

by

Kur’an’da, Mü’minlerden hassasiyetle kaçınmaları istenilen ihanet, nankörlük ve küfürle eş anlamlı sayılabilecek bir kavramdır. İhanet eden kimse haindir; hainler, güven duygusunu istismar ederek kendilerine…

Nifak-Münafık

by

NFK harflerinden türetilmiş olan nifak, ismi faili Münafikundur; nifak fiil, yapılan iş, eylem, münafık, işi yapan faildir. Nifak fiilini işleyen kimseler ise münafıklardır. Nifak,…

Müslüman Kavrami

by

Müslüman Kavramı ve bu kavrama yüklenen anlam üzerine Kur’an, iman, itikat, ibadet, muamelat gibi konuları; küfür, şirk ve nifak gibi kavramları ve bu kavramlar…

Şakkul Kamer (Kur'ani Bir Gerçek)

by

İnkârın ne mantığı ne de kuralı vardır; inkârcılar da bu kuralsız mantıkla, neyi niçin reddettiklerini düşünmeden inkâr ederler. Risalet tarihi boyunca inkâr edenlerin inkârları…

Müslüman Kavramı

by

Müslüman Kavramı ve bu kavrama yüklenen anlam üzerine Kur’an, iman, itikat, ibadet, muamelat gibi konuları; küfür, şirk ve nifak gibi kavramları ve bu kavramlar…

Kur'an'da Zikir Kavramı

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Tarihi süreçte, Kur’ani birçok kavramın asıl anlamları, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde değiştirilmiştir. Kur’ani kavramların ihtiva ettikleri asıl anlamlarını…