Görsel Yok

Müslüman Kavrami

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

Müslüman Kavramı ve bu kavrama yüklenen anlam üzerine Kur’an, iman, itikat, ibadet, muamelat gibi konuları; küfür, şirk ve nifak gibi kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda […]

Görsel Yok

Tefrika

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

(Dünya hayatında zillet ve meskenetin, ahirette acıklı azabın nedeni) Tefrika, fırka kelimesinin işlevsel halidir; fırka ف ر ق kök harflerinden türemiş, ayırmak, ayırım, bölmek, ayırt […]

Görsel Yok

Hain ve İhanet

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

Kur’an’da, Mü’minlerden hassasiyetle kaçınmaları istenilen ihanet, nankörlük ve küfürle eş anlamlı sayılabilecek bir kavramdır. İhanet eden kimse haindir; hainler, güven duygusunu istismar ederek kendilerine güvenen […]

Görsel Yok

Nifak-Münafık

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

NFK harflerinden türetilmiş olan nifak, ismi faili Münafikundur; nifak fiil, yapılan iş, eylem, münafık, işi yapan faildir. Nifak fiilini işleyen kimseler ise münafıklardır. Nifak, tıpkı […]

Görsel Yok

Şirk

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

GİRİŞ Yüce Allah’ın, kesinlikle affetmeyeceğini bildirdiği, kişinin bütün salih amellerini yok eden, yüce Allah’a yapılan imanı geçersiz kılan, Tevhid inancını bozan şirk, insanı, dünya ve […]

Görsel Yok

Şefaat (Kurtarma Operasyonu)

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

Tarihi süreçte, Tevhid-şirk mücadelesinin en önemli aşaması, hiç kuşkusuzdur ki, Tevhid inancına karıştırılan şirk unsuru düşüncelerin temizlenmesidir. İnsanlar, yüce Allah’ın kendilerine indirdiği Risalete, zaman içerisinde […]

Görsel Yok

Şehit ve Şehitlik

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

İslâm dini, kendisine iman edenlerin dünya hayatında neler yapacaklarını, nelerden kaçınacaklarını, neler söyleyip neleri söylemeyeceklerini, en ince teferruatına kadar, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklamıştır. […]

Görsel Yok

Cuma Namazı

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 0

Dar’ul Şirk’te Cuma Namazının Hükmü İslâm dışı düzenlerin, müslüman kimliği taşıyan yığınlar üzerinde oynadıkları en büyük oyun, onların inançlarını oluşturan kavramlar üzerinde oynadıkları oyundur. Küfür […]

Müslüman Kavramı

Mart 25, 2020 Ramazan Yılmaz 1

Müslüman Kavramı ve bu kavrama yüklenen anlam üzerine Kur’an, iman, itikat, ibadet, muamelat gibi konuları; küfür, şirk ve nifak gibi kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda […]