Kutsal Değerlere Saldıranlar Helak Edilirler

https://www.youtube.com/watch?v=aI-CayGJLmQ Kâinatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur; bu denge ya kendi içerisinde yüce Allah’ın belirlediği esaslar dâhilinde kendiliğinden ya da Kâinatın sahibi olan yüce Allah (cc) tarafından sağlanır. Kâinatın,…

İslâm İnkılabının Öncüleri Müslüman Davetçilerin vasıfları

https://www.youtube.com/watch?v=Tg0Bg02nRZc Toplumları değiştirmek, yepyeni bir sistem ortaya koymak, bir inkılabı gerçekleştirmek öyle kolay ve haydi deyince olabilecek bir şey değildir. Bu, temelden başlayıp tavana doğru, her taşı seçilerek, her dokusu…

Farziyeti inkâr edilen Kur’ani bir gerçek, GECE (VİTİR) NAMAZI

https://www.youtube.com/watch?v=ILx-MV5n5HY Gece namazı ya da diğer adıyla vitir namazı, mü'min şah­siyetlerin yetişmesinde ve yüce Allah (cc) ile diyaloglarının sür­dürülmesinde çok önemli bir konuma haizdir. Yürürlerken, otu­rurlarken ve yanlan üstü yatarlarken…

Tevhidi Esaslar ve Tevhidi esaslardan Mahrum Toplum

https://www.youtube.com/watch?v=pu2I4FPXBvM Tevhid Yüce Allah'ın, kişinin düşünce söz ve davranışı üzerinde tek İlah, Rab ve hakim olmasıdır. Tevhid inancına sahip olan bir kimse, hiçbir konuda ve hiçbir şekilde iman ettiği esasların…