Tevhidi Esaslara İman Etmeye Davet, Küfrün Karanlıklarından Hidayet Aydınlığına Çağrı

https://www.youtube.com/watch?v=iYbytEEr9b4 Bu Kur’ani uyarılar, yüce Allah’ın belirlediği davet metodunun -Rasul de olsa- hiç kimse tarafından değiştirilmeyeceğini apaçık bir şekilde göstermektedir. Mü’minlerin, yüce Allah’ın belirlediği esaslara uygun hareket etmeleri, Rab’lerine olan…

Mesed (Tebbet) Suresi

Mesed (Tebbet) Suresi

https://www.youtube.com/watch?v=ENnPe0qNL0Y İnsanlara bir mesaj ulaştıran her davetçinin karşısında mutlaka azgın bir muhalif olagelmiştir. Bu muhalifler bir zümre olabildiği gibi bir tek fert, bazen de devlet olabilmiştir. Risalet önderlerine ve Tevhid…

Müddessir Suresi

Müddessir Suresi

https://www.youtube.com/watch?v=c0hsPDoLg0s Vahyi bilinci kuşanmadan davet yapmak, Tevhidi esaslara zarar verir Sorumluluk duygusu, çok ağır bir yük gibidir; insan, sorumluluk yüklenmeden önce o sorumluluğu hakkıyla yapıp yapmayacağına bakmalıdır. İlahi mesajı yüklenen…

Türkiye’de Meal Sorunu ve Mealcilerin Çıkmazları

https://www.youtube.com/watch?v=a7pme1CGA-M Kur’an tercümesi, sıradan bir kitabın tercümesine benzemez; yüce Allah’ın gözetimi altında onun kelamını, insanların, Rab’lerinden gelen ilahi mesajı aynen anlamalarını sağlamaya, anlayabilecekleri bir şekilde açıklamaya yönelik bir çalışmadır. Böylece…