Kur’an’ın Övdüğü Mü’minler

Kur’an’ın Övdüğü Mü’minler

Mart 28, 2020 0 Yazar: admin

Mücahede Yayınlarının 8 kitabı Kur’an’ın Övdüğü Mü’minler yakında okuyucuların istifadesine sunulacaktır inşaAllah!Rab’lerinin bildirdiği gerçeklere iman edip bu gerçeklerin belirlediği esaslara göre hareket edenler, Kur’an’da mü’minler olarak tanımlanmışlardır. Mü’min şahsiyet, Rabb’ine sonsuz bir şekilde güvenen, O’nun yegâne İlah olduğuna iman eden, Ulûhiyet, Rubibiyet ve Melikliğin yalnızca yüce Allah’a ait olduğunu bilen ve bunu hayatında yaşayarak tasdik eden, Allah’tan başkasının hükmünü kabul etmeyen, Kur’an’ın, yüce Allah (cc) tarafından gönderildiğinden ve onda, hiçbir şek ve şüphenin bulunmadığından kesin bir şekilde emin olan kimsedir.