Fihrist

Evrensel Mesaj Kur’an’ı Kerim Meali
Konu ve kavram fihristi
Eğik çizginin/işaretinin solundaki rakamlar sure, sağındaki rakamlar ayet numarasını gösterir.
A
Abdest almak: 5/6,
Adabı muaşeret kuralları: 2:189, 24:27,28,58,59,61,63,33:53,49:1,5,
Adak adamak: 2:270,3:35,19:26,22:29,76:7,
Adil olmak,adaletle hükmetmek: 2:282,4:3,58,129,135,5:8,95,106,7:159,181,42:15,49:9,
Adil şahitler olmak: 4:135,5:8,106,6:150,152,12:26,65:2,
Ad Kavmi ve azgınlığı: 7:65,74,9:70,11:50,59,60,14:9,22:42,25:38,26:123,29:38,38:12,40:31,41:13,15,46:21,50:13,51:41,53:50,54:18,69:4,8,89:6,
Ahde sadakat göstermek: 2:40,177,3:76,5:1,6:152,9:4,13:20,16:91,95,17:34,23:8,33:15,23,48:10,70:32,
Ahde sadakat göstermeyenler,iman etmeyen fesat kimselerdir: 2:27,100,3:77,7:102,134,135,8:56,9:7,75,77,13:25,43:49,50,
Ahiret azabı daha büyüktür: 9:72,16:41,17:21,20:127,29:45,39:26,40:10,68:33,88:24,
Ahiret de dünya da Allah’ındır: 21:104,28:70,53:25,79:25,92:13,
Ahirete kesinlikle iman edenler: 2:4,27:3,31:4,
Ahiret hayatı daha hayırlıdır: 2:201,3:14,145,152,4:74,77,134,6:32,7:156,169,8:67,9:38,111,10:64,12:57,101,109,13:26,14:27,16:30,41,17:19,21,18:46,20:131,28:60,83,29:64,33:29,39:9,40:39,41:31,42:20,36,43:32,35,87:17,93:4,
Ahireti düşünüp ona uygun çalışanlara ahiret yurdu verilir: 17:19,38:46,
Ahiret mükâfatı daha büyüktür: 9:72,16:41,17:21,29:45,88:9,11,
Ahitte mesuliyet vardır: 33:15,48:10,
Ahlaksızlığı yayanlar için acıklı bir azap vardır: 24:19,
Akletmeyen kimselerin durumu: 7:179,8:22,55,
Alay etmek münafık ve müşriklerin huyudur: 2:212,6:10,9:65,79,11:8,38,15:11,21:41,23:110,25:63,37:12,14,38:62,64,39:56,43:51,52,49:11,68:11,83:29,104:1,
Âlemler (insanlar): 1:2,2:47,122,251,3:33,42,96,97,108,5:20,115,6:86,90,7:2,80,140,12:104,15:70,21:71,91,107,25:1,26:165,29:28,37:79,44:32,45:16,68:52,81:27,
Âlemler (kâinattaki tüm varlıklar): 1:2,2:131,5:28,6:45,71,162,7:54,61,67,104,121,10:10,37,26:77,40:65,41:9,45:36,
Allah,açığı da bilir,gizliyi de bilir: 2:33,284,3:5,29,6:3,11:47,13:10,14:38,20:7,21:110,27:25,33:54,40:16,19,60:1,64:4,69:18,67:13,87:7,
Allah,adaleti emretti: 4:135,5:8,42,6:152,7:29,11:85,16:90,49:9,55:9,
Allah’a güzel bir borç vermek: 2:245,5:12,57:11,18,64:17,73:20,
Allah’a isyan eden evlat,babasının ailesinden değildir: 11:46,46:17,
Allah’a karşı yalan söyleyenler: 2:79,3:78,94,4:48,50,5:103,6:21,93,138,140,144,7:37,89,10:17,59,60,69,11:18,16:56,116,18:15,20:61,29:68,61:7,
Allah’a sığınmak: 2:67,3:36,7:200,11::47,12:23,79,16:98,18:27,19:18,23:97,98,40:27,56,41:36,44:20,113:1,114:1,
Allah’a şirk koşanların amelleri boşa gider: 5:53,6:88,9:17,69,33:19,39:65,47:28,31,
Allah’a şirk koşmamak: 13:36,18:38,42,30:31,32,39:65,40:42,72:2,20,
Allah’a tevekkül etmek: 3:122,159,160,4:81,5:11,23,7:89,8:2,49,61,9:51,129,10:71,84,85,11:56,123,12:67,13:30,14:11,12,16:42,99,25:58,26:217,27:79,29:59,33:3,48,39:38,42:10,36,58:10,60:4,64:13,65:3,67:29,
Allah’a ve Rasulü’ne itaat edenler,Allah’ın nimet verdiği nebiler,sıddıklar,şehitler ve salihlerle beraberdirler: 1:6,7,4:69,57:19,
Allah’a ve Rasulü’ne itaat etmek: 3:32,53,132,4:13,59,69,80,24:54,56,64:12,
Allah’a,yardımcılar kıldılar: 43:15,
Allah’a yönelmek: 17:25,38:17,19,30,44,50:32,33,73:8,94:8,96:19,
Allah,bir şeye “Ol” dedi mi,hemen oluverir: 2:117,3:47,59,6:73,16:40,19:35,36:82,40:68,
Allah,çocuk edinmemiştir: 2:116,4:171,6:101,10:68,16:57,17:111,18:4,19:35,88,92,21:26,23:91,25:2,37:152,39:4,43:17,81,72:3,112:3,
Allah,dilediği kimseye rahmet eder: 12:56,
Allah,dilediğine mülk verir: 3:26,27,7:128,137,24:55,26:57,59,53:48,
Allah,dilerse bir toplumu helak eder,yenilerini getirir: 4:133,5:54,6:6,89,133,9:39,10:14,11:57,14:19,48,21:11,23:31,42,35:16,47:38,56:61,70:41,76:28,
Allah dileseydi,insanları tek bir ümmet yapardı: 5:48,11:118,16:93,42:8,
Allah,dileyen kimseye hesapsız rızık verir: 2:212,3:37,13:26,17:30,21:81,24:38,27:16,28:76,29:62,30:37,34:36,39,38:35,39:52,42:12,19,
Allah,dileyen kimseye hidayet eder,doğru yola iletir: 2:142,213,272,6:39,88,125,10:25,108,13:27,14:4,16:93,24:35,46,28:56,32:13,35:8,39:23,41,42:8,74:31,
Allah,dileyen kimseye mağfiret eder ve dileyen kimseye azap eder: 3:128,129,
Allah,dileyen kimseye rahmet eder: 2:105,3:74,17:57,18:16,29:21,42:8,48:25,76:31,
Allah,dileyen kimseye yardım eder: 2:214,250,286,3:13,37,39,147,148,8:9,10,10:88,90,12:33,34,17:80,19:3,7,23:26,27,26:13,15,29:30,30:5,71,26,28,
Allah,dileyen kimseye yeryüzünün mirasını verir: 2:247,7:100,128,137,26:57,59,33:26,27,38:35,44:25,28,
Allah,doğmamış,doğurulmamıştır: 10:68,112:3,
Allah,doğunun ve batının Rabb’idir: 2:115,142,26:28,37:5,55:17,70:40,73:9,
Allah,en çok ikram edendir: 27:40,82:6,96:3,
Allah,en güzel sahip,en güzel yardımcıdır: 3:173,8:40,62,22:78,25:31,
Allah,göklerde ve yerde olanları insanların hizmetine verdi: 14:32,34,15:19,23,17:66,22:36,37,65,31:20,31,34:12,36:71,72,80,83,40:80,43:32,45:12,13,56:63,70,
Allah göklerin ve yerin gaybını bilir: 2:33,3:5,29,5:97,10:18,61,11:123,14:38,16:77,17:55,18:26,21:4,22:70,25:6,29:52,31:16,34:2,3,35:38,49:16,18,64:4,
Allah,göklerin ve yerin nurudur: 24:35,
Allah,göklerin ve yerin Rabb’idir: 13:16,17:102,18:14,19:65,21:56,26:24,37:5,38:66,42:53,43:82,44:7,45:36,78:37,
Allah göklerin ve yerin yaratıcısıdır: 2:117,6:1,14,73,79,101,7:54,9:36,10:3,11:7,12:101,14:10,19,32,15:85,16:3,17:99,18:51,25:59,27:60,52:36,29:61,30:8,31:25,35:1,36:81,39:5,38,46,40:57,42:11,43:9,45:22,46:3,33,64:3,79:27,
Allah,göklerin,yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb’idir: 13:16,18:14,19:65,26:24,32:4,37:5,38:10,66,43:82,44:7,78:37,
Allah göktedir: 16:50,32:5,67:16,17,70:3,4,
Allah gökten azap indirendir: 2:19,59,4:153,7:96,162,8:32,13:13,17:92,18:40,26:4,29:34,34:9,36:28,51:22,52:44,67:16,17,
Allah gökten su indirip rızık verendir: 2:22,164,6:99,7:96,8:11,10:24,31,11::52,13:17,14:32,15:22,16:10,65,18:45,20:53,22:63,23:18,25:48,27:64,29:63,30:48,35:27,39:21,40:13,43:11,50:9,51:22,71:11,
Allah,günahları affedicidir: 4:31,7:153,16:119,29:7,42:25,46:16,47:2,53:32,
Allah hatırlatıldığı zaman Mü’minlerin kalpleri ürperir: 8:2,22:35,39:23,
Allah,her canlıyı sudan yarattı: 24:45,
Allah,her şeye şahittir: 3:98,4:33,79,166,5:117,6:19,9:107,10:29,46,61,22:17,33:55,34:47,41:53,46:8,48:28,58:6,59:11,85:9,
Allah,her şeyi bilendir: 6:59,11:5,6,18:26,31:16,34,34:2,35:38,49:16,18,57:4,64:4,
Allah,hükmedenlerin en hayırlısıdır: 7:87,89,10:109,12:80,
Allah’ı hakkıyla takdir edemediler: 6:91,22:74,39:67,43:15,
Allah’ı her durumda hatırlamak: 3:191,4:103,
Allah’ın adıyla: 1:1,6:118,119,121,138,11:41,22:28,34,36,27:30,55:78,56:74,96,69:52,73:8,76:25,87:1,15,96:1,
Allah’ın ayetlerinden başka inanılacak söz yoktur: 45:6,77:50,
Allah’ın ayetlerinden yüzçevirenler zalimlerdir: 2:59,92,246,6:33,157,7:37,10:17,
Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar,yavaş yavaş azaba yaklaştırılırlar: 7:182,68:44,
Allah’ın ayetlerini az bir değere satmamak: 2:41,79,174,3:77,187,199,5:44,106,9:9,16:95,
Allah’ın azabı,acıklı bir azaptır: 15:50,41:43,46:24,31,48:16,17,51:37,61:10,71:1,73:13,88:24,
Allah’ın azabının ansızın gelmesi: 6:31,44,47,7:95,187,12:107,13:31,22:55,26:202,29:53,36:49,39:55,43:66,47:18,
Allah’ın belirlediği hudutlar: 2:187,229,230,4:13,14,9:63,112,58:4,65:1,
Allah’ın,dilediğini engelleyen olmaz: 5:17,:17,10:107,13:11,17:86,29:22,33:17,36:23,39:37,38,48:11,
Allah’ın dilemesi: 2:220,251,3:6,40,47,176,5:17,6:35,80,107,111,125,133,137,7:89,155,10:16,99,11:107,108,12:76,100,110,13:31,39,14:19,27,16:9,40,93,17:54,18:24,21:9,22:5,18,24:45,25:51,26:4,28:68,30:48,54,32:13,34:9,35:16,36:43,66,67,39:4,68,42:8,24,27,29,33,49,51,52,43:60,47:4,30,56:65,70,74:56,81:29,87:7,
Allah’ın,Hidayet etmeyeceği kimseler: 5:108,9:80,
Allah’ın izni olmadan şefaat eden olmaz: Bakınız,Şefaat başlığına,
Allah’ın Kitabı’nı arkalarına atanlar: 2:101,3:187,
Allah’ın,kulları için yarattığı nimetler: 6:141,144,10:24,16:5,7,13,16,66,68,80,22:28,23:19,22,26:132,134,35:27,36:71,73,39:26,40:79,80,42:11,43:12,
Allah’ın kulları için yarattığı nimetler,saymakla bitmez: 14:32,34,16:18,
Allah’ın lanet ettikleri: 2:88,89,159,161,3:61,87,4:46,47 52,93,118,5:13,60,64,78,7:38,44,9:68,11:18,60,99,13:25,15:35,17:60,24:23,28:42,29:25,33:57,61,64,68,38:78,40:52,47:23,48:6,
Allah’ın,meleklerle Mü’minlere yardımı: 3:124,126,8:9,10,12,33:43,56,
Allah’ın,nur vermediği kimselerin durumu: 24:40,
Allah’ın rahmetinden ancak dalalette olanlar ve kâfirler umut keser: 12:87,15:56,
Allah’ın rahmetini ümit etmek: 12:87,26:51,39:53,
Allah’ın razı olduğu doğru din: 3:19,85,4:125,5:3,6:79,12:40,22:78,24:55,30:30,110:2,
Allah’ın razı oldukları ve O’ndan razı olanlar: 3:15,5:54,119,9:21,72,100,48:18,58:22,69:21,88:9,89:28,92:21,93:5,98:8,
Allah’ın razı olmayacağı kimseler: 16:84,30:57,41:24,45:35,
Allah’ın sevdiği kimseler: 2:195,222,3:76,134,146,148,159,5:13,42,93,9:4,7,108,49:9,60:8,
Allah’ın sevmediği kimseler: 2:190,205,276,3:32,57,140,4:36,107,5:64,87,6:141,7:31,55,8:58,16:23,22:38,28:76,77,30:45,31:18,42:40,57:23,
Allah’ın sözü,en yücedir: 9:40,
Allah’ın,temize çıkarmayacağı kimseler: 2:174,3:77,5:41,
Allah’ın vuruşu şiddetlidir: 43:8,44:16,50:36,85:12,
Allah’ın,zalimleri yakalaması,7:183,8:30,10:21,27:49,51,37:98,68:45,
Allah’ın zikri: 13:28,18:28,101,43:36,
Allah’ı unutanlara Allah değer vermez: 2:152,7:51,9:67,32:14,45:34,56:44,59:19,
Allah’ı vekil edinmek: 3:173,4:132,171,6:102,9:51,129,11:12,88,12:66,17:2,65,28:28,33:3,39:38,62,73:9,Ayrıca bakın,Allah’a tevekkül etmek maddesine.
Allah,iman edip salih amel işleyenler için kolaylaştıracaktır: 18:88,92:5,7,
Allah,iman edip şükredenlere azap etmeyecektir: 4:147,
Allah,insanlara muhtaç değildir: 3:97,35:15,39:7,
Allah,insanların bir kısmını bir kısmı ile def eder: 2:251,6:129,22:40,
Allah,intikam sahibidir: 3:4,5:95,6:136,7:136,14:47,15:79,30:47,32:22,39:37,43:25,41,55,44:16,
Allah,iyilik yapanların ecrini zayi etmez: 2:58,4:84,7:161,9:120,121,10:26,11:3,115,12:56,90,18:30,31,22:37,29:69,33:29,37:80,105,110,121,131,39:34,42:23,
Allah,iyilik edenleri sever: 7:56,
Allah,kendini beğenip övünenleri sevmez: 4:36,11:10,31:18,57:23,75:33,
Allah,Kendisine şirk koşulmasını gerçekten bağışlamaz: 4:48,116,
Allah,kimseye gücünden fazla yüklemez: 2:233,286,6:152,7:42,22:78,23:62,65:7,73:20,
Allah,kolaylaştırır,zorlaştırmaz: 2:185,18:88,19:97,20:26,44:58,54:17,22,32,40,65:4,7,73:20,80:20,84:8,87:8,92:7,94:5,6,
Allah,kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez: 4:148,
Allah,kullara karşı cömerttir,insanlar ise nankördür: 6:44,7:96,43:33,35,
Allah,kulları arasında hükmünü verecektir: 2:113,3:55,5:48,6:164,10:19,93,16:39,92,124,22:17,69,32:25,34:26,39:3,31,46,45:17,
Allah kullarına çok yakındır: 2:186,8:24,11:61,27:62,40:60,50:16,56:85,57:4,58:7,67:13,
Allah kullarını en iyi bilendir: 17:25,23:32,
Allah lütfunu,onu dileyen kimseye verir: 2:90,3:73,4:32,69,70,173,175,5:2,54,9:75,76,10:107,14:11,16:14,17:66,24:38,30:23,45,46,35:12,29,30,42:22,26,45:12,48:29,57:21,29,59:8,62:4,10,
Allah,lütuf sahibidir: 2:105,243,251,268,3:73,74,152,174,8:29,10:60,12:38,27:73,57:29,
Allah,mağfiret dileyeni bağışlar: 4:48,116,5:18,11:3,48:14,57:21,(Ayrıca bakın Allah’tan mağfiret dilemek maddesine)
Allah,melekler,fakihler,âlimler,Allah’tan başka ilah olmadığına şahittirler. 3:18,5:44,83,
Allah,Mü’minleri cehennemden korumuştur: 40:7,44:56,52:18,
Allah,Mü’minlerin eliyle de kâfirlere azap eder: 9:52,
Allah,Mü’minlerin velisidir:dostudur: 2:257,3:122,4:45,5:55,6:127,7:155,196,10:62,12:101,42:31,45:19,47:11,
Allah,nurunu tamamlayacaktır: 61:8,
Allah,rasullerine şahittir: 3:82,11:54,13:43,17:96,21:78,29:52,34:47,41:43,46:8,
Allah,rasullerine ve Mü’minlere yardım edicidir: 2:214,3:13,123,126,160,6:34,8:26,65,9:14,25,12:110,21:9,69,22:39,40,60,30:5,47,37:116,172,40:51,47:7,48:3,57:25,59:8,61:13,110:1,
Allah,sabredenlerle beraberdir: 2:153,8:46,66,
Allah,sadaka verenlerin günahlarının bir kısmını örter: 2:271,
Allah,salih kulları yeryüzüne varis kılacaktır: 7:100,128,137,21:105,24:55,
Allah,suçluları sorgulayacaktır: 19:68,27:83,84,89:22,
Allah,şirki bağışlamaz: 4:48,116,
Allah şükreden kullarına ayetlerini açıklıyor: 7:58,14:5,25:62,28:73,31:31,42:33,
Allah,şükredenleri mükâfatlandıracaktır: 3:144,145,54:35,64:17,
Allah,şükredilendir: Bakınız,Şükür:Şükretmek maddesine
Allah’tan başka ilahlar edindiler,kendilerine yardım ederler umuduyla: 19:81,36:74,
Allah’tan başka ilah yoktur: 2:133,163,255,3:2,6,18,62,4:87,171,5:17,73,116,6:19,46,102,7:59,65,73,85,140,158,9:31,129,10:90,11:14,50,61,84,13:30,14:52,16:2,22,51,17:22,39,42,18:14,110,20:8,14,98,21:22,25,87,108,22:34,23:23,32,91,116,26:213,27:26,60,64,28:70,88,29:46,35:3,36:23,74,37:4,35,38:65,39:6,40:3,62,65,41:6,43:45,84,44:8,47:19,50:26,51:51,52:43,59:22,23,64:13,73:9,112:1,3,114:1,3,
Allah’tan başka rabler edinmemek: 3:64,
Allah’tan başkası için sunulan şeyler haramdır: 16:115,
Allah’tan başkasından korkmamak: 3:175,4:77,5:3,44,6:80,81,9:13,18,16:52,33:39,
Allah’tan başka şefaatçi yoktur: 6:51,70,32:4,39:43,44,
Allah’tan başka veli:dost edinmemek: 6:14,153,7:3,10:35,13:16,16:9,18:17,102,29:41,39:3,45:10,
Allah’tan başka veli:dost yoktur: 2:107,120,4:123,173,6:14,51,70,9:116,11:113,13:37,18:26,29:22,32:4,33:17,42:6,9,31,46,46:32,
Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir: 5:50,95:8,
Allah’tan hakkıyla ulema korkar: 3:7,35:28,
Allah’tan mağfiret dilemek: 2:58,199,285,286,3:16,17,31,135,147,159,193,4:64,106,110,5:74,7:23,149,151,155,161,8:33,38,11:3,52,61,90,12:29,97,98,14:41,19:47,23:109,118,24:22,62,26:51,82,86,27:46,28:16,37:145,38:24,25,35,39:53,55,40:7,55,41:6,42:5,47:19,51:18,57:21,28,59:10,60:5,12,66:8,71:10,28,73:20,
Allah’tan müşriklere gelecek azabı beklemek: 9:52,98,20:135,52:31,
Allah,temizlenmek isteyenleri temizler: 4:49,9:103,35:18,91:9,
Allah,tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder: 2:37,54 128,160,187,279,3:89,4:17,26,27,64,5:34,39,71,6:54,7:153,8:33,9:15,27,102,104,112,117,118,16:119,19:60,20:82,122,24:5,10,25:70,71,28:67,33:73,39:53,55,40:3,42:25,49:12,66:8,73:20,110:3,
Allah,tevbe edenlere azap etmez: 8:33,39:53,55,
Allah,tevbe edenlerin günahlarını affedicidir: 2:271,3:135,195,4:31,110,65,6:54,7:153,8:29,16:119,29:7,53,55,42:25,46:16,47:2,48:5,53:32,65:5,
Allah,tevbe edenlerin günahlarını örter: 5:12,8:29,39:35,48:5,64:9,65:5,66:8,
Allah,tevbe edenlerin kötülüklerini iyiliklere değiştirir: 25:70,
Allah,vaadinden dönmez: 3:9,194,4:95,122,5:9,10:4,64,13:31,14:47,16:38,17:108,18:21,48,98,19:61,30:6,60,35:5,39:20,74,40:6,55,77,50:29,51:5,54:46,73:18,
Allah ve melekler,Kur’an’ın şahididirler: 4:166,
Allah ve Rasulü’ne karşı çıkanlar,dalalete düşmüştür: 4:115,33:36,
Allah ve Rasulü’nü dost edinmeyenler,dost edinilmez: 9:23,24,58:22,
Allah ve Rasulü’nün çağrısına icabet etmek: 2:186,3:172,193,8:24,24:51,
Allah,vahiy göndermeden ve onlar reddetmeden,o toplumu helak etmez: 6:131,28:59,
Allah,yaratan ve düzenleyendir: 2:29,7:54,10:3,15:29,18:37,25:2,32:9,38:72,43:12,75:38,76:2,3,82:7,8,87:2,3,91:7,
Allah yolundan alıkoyanlar: 2:109,217,3:99,149,4:160,167,5:91,7:45,86,8:34,36,47,9:9,34,11:19,14:3,22:25,
Allah,zalimlerin yaptıklarından habersiz değildir: 14:42,
Allah,zorda kalan Mü’min kullarına yardım edicidir: 2:214,8:10,11,33:10,
Âmâ ve sağır ile gören ve işiten kimseler bir değildir: 6:50,104,10:43,11:24,13:16,19,27:81,30:53,35:19,40:58,
Ancak Allah temize çıkarır: 4:49,8:11,24:21,33:33,53:32,
Anne baba için Allah’a şükretmek: 27:19,27:19,31:14,46:15,71:28,
Anne babaya iyi davranmak,onlar için dua etmek: 6:151,17:23,24,14:41,19:47,26:86,27:19,29:8,31:14,15,46:15,18,71:28,
Arzularını ilah edinenler: 7:176,25:43,28:50,45:23,54:3,
Ashab,ı Kehf: 18:9,22,
Atalarının yoluna uyanlar,Allah’a hakkıyla iman edemezler: 2:170,5:104,6:91,148,7:28,70,71,95,173,10:78,11:62,87,109,14:10,16:35,18:5,21:44,53,54,23:24,68,83,25:18,26:71,76,27:67,68,28:36,31:21,34:43,36:6,37:17,69,126,43:22,24,29,44:8,36,45:25,53:23,56:48,
Ateş,dünyada faydalıdır: 36:80,56:71,
Ateşe çağıran önderler: 28:41,
Aydınlığı getirenler: 113:1,
Ayetler etraflıca ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 2:118,6:46,55,65,97,98,105,119,126,7:32,52,58,145,174,9:11,10:5,24,11:1,13:2,17:12,41,89,18:54,20:113,25:50,28:51,30:28,46:27,
Ayetlere karşı direnenler: 6:4,11:59,17:41,18:101,31:7,39:45,40:12,45:8,74:16,
Ayetlere sihirdir diyenler:5:110,6:7,7:132,10:2,76,77,11:7,15:15,20:58,63,21:3,26:49,27:13,28:36,34:43,37:15,43:30,46:7,54:2,61:6,74:24,
Ay’ın hareketleri: 6:77,96,10:5,21:33,31:29,35:13,36:39,40,39:5,54:1,55:5,75:8,84:18,91:2,
Ay’ın yarılması: 54:1,
Azgınlık (Bakın tağut kavramına)
Azap
Yalan uyduranlara acıklı bir azap vardır: 16:117,
Yeminlerini bozanlar için acıklı bir azap vardır: 3:77,
Zalimler için acıklı bir azap vardır: 14:22,22:25,25:37,42:21,43:65,76:31,
B
Bakiye,kalıntı demektir: Bununla,Kitab’a varis olanlar anlatılmaktadır,çünkü insanları bozgunculuktan men edecek olanlar,ellerinde bulunan Kitab’a varis olanlardır. 2:248,11:116,
Bekârları evlendirmek,zenginler üzerine bir sorumluluktur: 24:32,33,
Bela verilen bahçe sahipleri: 16:112,18:32,42,34:15,16,68:17,20,
Berzah,iki deniz arasındaki perde: 25:53,27:61,35:12,55:19,20,
Bilginin kaynağı Allah’tandır: 2:31,4:113,5:4,110,7:62,46:23,55:2,67:26,96:5,
Bilgi insanı azdırır: 7:175,176,28:76,78,39:49,96:5,7,
Bilgisizce Allah’ın ayetleri hakkında tartışanlar: 3:66,6:80,81,7:33,17:36,18:54,19:34,22:3,8,31:20,40:35,56,69,42:16,18,35,
Birden fazla eş alınabilir: 4:3,33:28,34,66:1,5,
Bir kavim,kendilerinde olanı değiştirmedikçe Allah,onlara nimetini değiştirmez: 8:53,13:11,
Boş evleri ihtiyaç sahipleri kullanabilir: 24:29,
Boşanma: 2:228,232,237,241,4:4,24,33:49,65:1,4,6,7,
Boşanma durumunda çocuğun velayeti babaya aittir: 2:233,
Boşanmalarda şahit tutmak: 65:2,
Boş söz ve şeylerden yüzçevirmek: 4:140,6:68,23:3,25:63,72,28:55,
Boş söz ve şeylere dalanlar: 6:91,9:65,69,43:83,44:9,52:12,70:42,74:45,102:3,4,
Bukağı,kelepçe,zincir,bağlama: 13:5,14:49,34:33,36:8,38:38,58,40:71,69:30,32,73:12,76:4,89:26,104:8,9,
Büyüklük taslayanlar: 7:40,45:8,
Büyüklük taslayanların yeri cehennemdir: 4:173,7:36,40,14:21,16:29,34:31,333,38:74,39:60,40:47,48,72,38:74,40:76,
Büyüklük taslayanlar,iman etmezler: 2:87,7:76,132,146,16:22,25:21,28:39,75,76,39:59,40:27,35,45:31,46:10,71:7,74:23,24,
C
Cahillere aldırmamak,onlardan olmamak: 6:35,7:199,11:46,12:33,25:63,28:55,39:64,46:23,49:6,
Cahillikle bir kötülük yapıp tevbe edeni Allah bağışlar: 3:135,4:17,6:54,16:119,
Cahiliye ve cahillik kavramı: 3:154,5:50,6:35,54,111,7:138,11:29,12:33,89,25:63,27:55,28:55,33:33,72,39:64,46:23,48:26,
Cahil müşrikler,çocuklarını öldürürler: 6:137,140,
Cehennem ateşinden insanın kendisini ve ailesini koruması: 66,6,
Cehennem ateşine atılacaklar: 4:10,30,56,115,14:29,17:18,19:68,70,36:64,37: 163,38:56,59,39:71,52:16,56:94,58:8,69:31,74:26,82:15,83:16,84:12,87:12,88:4,92:15,111:3,
Cehennemde inkâr edenlerin durumu: 4:56,22:19,22,23:104,26:189,35:36,39:16,40:70,72,44:43,50,56:41,44,51,56,92,94,70:16,74:26,29,77:28,33,78:21,30,87:13,
Cehennemde sürekli kalınacaktır: 2:39,81,162,217,257,275,3:23,24,88,116,4:14,93,169,5:80,6:128,7:36,9:17,63,68,10:27,52,11:106,107,13:5,16:29,19:79,21:99,23:103,25:69,32:14,33:65,39:72,40:76,41:28,43:74,47:15,59:17,64:10,72:23,78:21,23,82:16,98:6,
Cehennemin alevli ateşi: 55:35,56:43,77:32,33,84:12,111:3,
Cehennemin cin ve insanlardan doldurulma sözü: 2:24,7:18,179,11:119,32:13,38:85,39:71,
Cehennemin kızıştırılması,alevlendirilmesi: 4:10,55,17:97,22:4,25:11,31:21,33:64,34:12,35:6,42:7,48:13,67:5,10,11,76:4,81:12,
Cehennemliklerin yiyecek ve içeceği: 6:70,10:4,14:16,17,37:64,67,38:57,44:44,46,47:15,56:52,55,92,93,69:36,78:24,25,88:5,7,
Cehennemlikler karanlıklar içinde olacaklar: 38:57,78:25,26,
Cehennemin yedi kapısı vardır: 15:43,
Cennet ehlinin mükâfatları: 4:57,13:35,36:56,56:27,34,69:19,24,76:14,22,77:41,42,
Cennete varis olanlar: 7:43,19:63,23:10,11,26:85,39:74,43:72,
Cennetin genişliği göklerle yer arası kadardır: 3:133,57:21,
Cennetlerin güzellikleri: 55:58,77,
Cennetlerin içindeki durumlar: 55:48,58,62,70,
Cennette sürekli kalınacaktır: 2:25,82,3:15,107,136,198,4:13,57,122,5:85,119,7:42,9:22,72,89,100,10:26,11:23,108,14:23,18:107,108,20:76,21:102,23:11,25:15,16,76,29:58,31:9,39:73,43:71,46:14,48:5,50:34,57:12,58:22,64:9,65:11,98:8,
Cevabı alındığında,hoşa gitmeyecek soruları sormamak: 5:101,
Cibril (as): 2:97,
Cihad
Cihat edenler kurtulmuştur: 5:35,8:74,16:110,22:78,29:6,69,60:1,
Cihad etmeyenler için acıklı bir azap vardır: 9:39,81,
Cihadı,mal ve canla yapmak: 4:95,8:72,9:41,44,88,49:15,61:11,
Cimrilik edenler: 3:180,4:37,9:76,47:38,53:34,57:24,90:6,92:8,
Cimrilik yapmamak: 17:29,100,25:67,
Cinlerin,kulak hırsızlığı yapmaları: 15:18,37:10,52:38,72:9,
Cinlerin yaratılış maddesi: 15:27,55:15,
Cinler,Kur’an’ı dinlediler: 46:29,31,72:1,
Cumartesi Günü haddi aşanlar: 2:65,66,4:47,7:163,166,16:124,
Ç
Çift ve tek: 6:143,11:40,13:3,16:72,23:27,22:5,25:74,26:7,166,31:10,36:36,39:6,42:11,50,43:12,50:7,51:49,53:45,55:52,75:39,89:3,92:3,
Çocukları,Allah’a ortak kılmamak: 7:189,190,
Çoğalma duygusu: 6:116,9:25,18:34,34:35,43:51,57:20,70:18,74:6,80:5,7,102:1,2,104:2,3,
D
Dağların Kıyamet saatindeki durumu: 18:47,56:5,73:14,77:10,78:20,
Dağlar,yeryüzünün dengesini sağlar: 13:3,15:19,16:15,21:31,27:61,31:10,41:10,50:7,77:27,79:32,
Davet,ancak Allah’a yapılır: 7:29,9: 29,72:18,
Davete karşılık ücret istememek: 2:41,79,174,3:77,187,199,5:44,6:90,9:9,10:72,11:29,51,12:104,16:95,23:72,25:57,26:109,127,145,164,180,34:47,36:21,38:86,52:40,68:46,
Davet,sürekli yapılmalıdır: 71:5,8,9,
Davud (as) ve ona verilen lütuflar: 34:10,38:18,20,
Dedikoducu: 49:11,68:11,104:1,
Delile dayalı konuşma: 6:57,148,8:42,10:35,68,12:108,18:15,19:78,21:24,27:27,28,64,84,28:49,30:35,31:20,35:40,37:154,157,42:21,43:21,44,45: 28,46: 4,49:6,68:36,40,
Deprem: 7:78,91,155,29:37,79:6,7,
Dileyen Hidayet’i seçer: 2:38,137,3:20,10:108,17:15,19:76,20:82,123,27:92,39:23,41,47:17,
Dileyen kimse,Allah’a ve rasullerine iman eder: 2:256,3:179,18:29,
Dileyen kimse,inkâr etsin: 18:29,
Dileyen öğüt alır: 73:19,74:55,76:29,80:12,
Dileyen Rabb’ine varan bir yol tutar: 25:57,76:29,73:19,81:28,
Dillerin,ellerin ve ayakların insanlar hakkında şahitlik yapması: 24:24,36:65,41:22,
Dinde haddi aşanlar: 4:171,5:77,10:18,13:33,42:21,49:16,57:27,68:39,41,
Dinde kardeş olanlar: 3:73,8:72,9:11,33:5,49:10,
Din (hesap) günü: 1:4,15:35,24:25,26:82,30:43,37:20,53,38:78,51:6,12,56:56,70:26,74:46,82:15,18,83:11,
Dini Allah’a has kılmak: 3:83,4:146,7:29,11:22,16:52,29:65,30:30,31:32,39:2,3,11,14,40:14,65,42:13,98:5,
Dini,bütün dinlerin üstüne çıkarmak: 9:33,48:28,61:9,
Dini yalanlayanlar: 4:46,82:9,95:7,107:1,
Dinlerini eğlence ve oyun edinenler: 5:57,58,6:70,137,7:51,9:65,21:2,3,
Din,tamamen Allah’ın oluncaya kadar cihad etmek: 2:193,216,217,8:39,9:12,29,122,22:78,
Din ve Allah düşmanlarına yardım etmemek: 9:114,58:22,60:9,
Diyet ödeme: 4:92,
Dosdoğru olmak: 11:112,42:15,
Doğru yoldan sapanlar,ahirete iman etmeyenlerdir: 23:74,36:66,
Doğru yolda olanı ve sapanı Allah biliyor: 6:117,16:125,17:84,22:67,27:79,28:85,36:4,43:43,53:30,68:7,
Doğru yol,sıratalmüstakim: 1:6,7,2:142,213,3:51,101,4:68,175,5:16,6:39,87,126,153,161,10:25,11:56,14:1,15:41,16:9,76,121,19:36,43,22:24,54,23:73,24:46,34:6,36:4,61,37:118,38:22,42:52,53,43:43,61,64,46:30,48:2,20,
Domuz eti haram kılınmıştır: 2:173,5:3,6:145,16:115,
Dönüş Allah’adır: 2:28,46,156,210,245,281,3:55,83,109,5:18,48,105,6:36,60,108,164,8:44,10:4,23,46,56,70,11:4,34,123,19:40,21:35,93,22:76,23:60,24:64,28:39,70,88,29:8,17,57,30:11,31:15,23,32:11,35:4,18,36:22,83,39:7,44,40:3,77,41:21,43:85,45:15,53:42,57:5,67:24,88:25,89:28,96:8,
Duası kabul edilenler: 3:37,10:88,90,11:36,12:33,34,19:3,11,20:122,23:26,27,26:13,15,29:30,31,68:50,71:26,28,
Dul kadınlarla evlenme konusu: 2:235,60:10,
Dünya hayatı geçici ve aldatıcı bir zevktir: 3:14,185,4:77,94,6:32,70,130,7:51,10:23,70,13:26,18:28,46,20:131,28:60,29:64,31:33,35:5,40:39,42:36,43:35,45:35,47:36,57:20,
Dünya hayatında rezil ve helak edilecek kimseler: 2:85,114,3:56,5:33,41,7:152,9:55,74,85,11:60,13:34,22:9,11,24:19,23,28:81,29:25,33:57,39:26,41:16,57:20,
Dünya hayatını ahiret karşılığında satanların mükâfatları: 4:74,9:111,
Dünya hayatını isteyenin ahirette nasibi yoktur: 2:200,3:145,11:15,16,
Dünya hayatının aldatmasına karşı dikkatli olmak: 3:185,31:33,35:5,57:20,
Dünya hayatının aldattığı kimseler: 6:70,130,7:51,45:35,
Dünya hayatının örneği: 2:164,7:57,10:24,15:22,18:45,25:48,27:20,63,30:46,48,35:9,41:39,45:5,87:4,5,
Dünya hayatını tercih edenler: 2:86,96,200,3:145,152,4:77,134,6:29,7:169,8:67,9:38,10:7,11:15,16,14:3,16:107,17:18,23:37,30:7,40:39,42:20,43:35,45:24,53:29,57:20,75:20,21,76:27,79:38,39,87:16,
Dünya ve ahiret olarak iki hayat vardır: 2:114,130,217,220,3:22,45,56,145,152,4:74,5:33,41,6:32,7:156,9:38,69,74,10:64,12:101,13:34,14:27,16:30,41,107,122,17:72,22:11,15,24:14,19,23,28:77,29:27,64,30:7,33:57,39:26,40:39,51,43,41:16,31,42:20,43:35,57:20,59:3,Ayrıca bakın,Kabirde durum başlığına.
Dünya ve ahirette en güzel karşılığı alanlar: 2:201,202,3:147,148,7:32,156,10:62,64,14:27,16:30,41,122,28:61,29:27,39:10,40:51,41:31,79:40,41,
E
Emanete ihanet gayri Müslimlerin vasfıdır: 3:75,20:87,
Emaneti sahibine verirken şahit tutmak: 4:6,
Emaneti sahibine vermek: 2:283,3:75,4:58,23:8,
Emanetleri korumak,onlara ihanet etmemek: 8:27,23:8,70:32,
Emin Belde: 2:125,126,3:96,97,5:97,14:35,37,28:57,29:67,48:27,52:4,95:3,106:1,4,
En büyük mükâfatlar: 9:72,16:41,17:21,29:45,
En güzel isimler Allah’ındır: 7:180,17:110,20:8,59:24,
En güzel olanlara kavuşmak: 10:26,13:18,18:88,21:101,22:24,53:31,57:10,92:6,9,
En güzel şekilde tartışmak: 3:64,15:85,16:125,17:53,19:48,29:46,43:89,
Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkı: 2:228,4:32,34,
Erkek ve kadın Allah indinde eşittir: 3:195,4:124,24:30,31,33:35,
Eşler arasında hakem kurulunun kurulması: 4:35,
Eşleri annelere benzetmemek: 33:4,58:1,4,
Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler: 2:226,227,58:1,4,
Eyke halkı: 15:78,79,26:176,38:13,50:14,
Ezilen mazlum insanlar için Allah yolunda savaşmak: 4:75,
F
Faiz: 2:275,282,3:130,4:161,30:39,
Fasıklara acıklı bir azap vardır: 2:59,6:49,7:145,165,17:16,29:34,32:20,46:20,35,51:46,59:5,
Fasıklara Allah hidayet vermez: 5:108,9:24,80,61:5,63:6,
Fasıklar,Allah’ın hükümlerine aykırı hareket ederler: 2:59,3:82,110,5:3,47,6:121,7:102,163,9:24,67,17:16,18:50,21:74,24:55,
Fasıklara inanılmaz: 49:6,
Fasıklar,Allah’ın indirdiği ile hükmetmezler: 5:47,
Fasıklar,Allah’ı unuturlar: 59:19,
Fasıklardan sadaka alınmaz: 9:53,54,
Fasıklardan Allah razı olmaz: 9:96
Fasıkların getirdikleri haberi araştırmak: 49:6,
Fasıklar,insanlara iftira ederler: 24:4:
Fasıklar,iman etmezler: 2:99,100,3:110,5:81,6:49,9:84,10:33,21:74,24:55,27:12,28:32,43:54,49:11,59:19,
Fasıklar,iman ettikten sonra dönerler,sonra da inkâr ederler: 3:82,
Fasıklar,kâfirdirler: 2:99,
Fasıklar,Kur’an’da verilen örneklere iman etmez,dalalete düşerler: 2:26,
Fasıklarla beraber olmamak: 5:25,
Fasıklar,müfteridirler: 24:4,
Fasıklarla Mü’minler bir değildir: 32:18,
Fasıklar,münafıktır: 9:8,67,
Fasıklar,sözlerinde durmazlar: 2:27,100,
Fasıkların şahitlikleri kabul edilmez: 24:4,
Fidye: 3:91,13:18,
Fir’avn ailesinden iman eden adam: 40:28,45,
Fir’avn ailesinin imtihan edilmesi: 7:130,28:8,9,43:48,49,44:17,
Fir’avn,Allah’a iman etmeye engel oluyordu: 7:123,10:83,11:97,20:79,
Fir’avn,doğru üzerinde değildi: 11:96,97,17:102,20:79,40:29,34,
Fir’avn’e de Rasul gönderildi: 7:103,113,10:75,11:96,97,17:101,20:24,56,23:45,46,26:11,16,23,27:12,28:32,36,29:39,40:24,25,43:46,44:17,51:38,54:41,73:15,79:17,
Fir’avn’e,Hz. Musa (as)’ın bedduası: 10:88,
Fir’avn’ın azgınlığı: 7:124,20:24,43,45,71,26:49,28:38,39,40:26,43:51,54,44:31,66:11,79:17,24,89:10,
Fir’avn’ın Hanımı iman etmişti: 66:11,
Fir’avn’ın helak edilmesi: 2:50,3:11,7:103,137,8:52,54,10:92,17:103,20:78,23:48,26:66,28:40,29:40,38:12,14,43:55,44:24,51:40,54:42,69:9,10,73:16,
Fir’avn’ın,iman etmek istemesi: 7:134,10:90,
Fir’avn’ın,İsrailoğullarına zulmü: 2:49,7:127,141,10:83,14:6,28:4,43:54,44:30,
Fir’avn’ın lanetlenmesi ve cehenneme gidişi: 11:98,99,28:41,42,40:45,47,
Fir’avn’ın sihirbazları: 7:113,10:79,20:60,26:36,51,
Fir’avn,ilahlık ve rablık tasladı: 28:4,38,43:51,79:24,
Fir’avn,Rasul’e isyan etti: 69:9,10,73:16,79:21,
Fir’avn ve ailesi,Allah’ın ayetlerini yalanladılar: 3:11,7:110,109,8:52,54,50:13,
Fitne olmayıncaya,din tamamen Allah’ın oluncaya kadar savaşmak: 2:193,8:39,
G
Ganimetler: 4:94,8:1,41,69,48:19,20,
Gayb: 2:3,3:179,6:50,59,7:188,10:20,11:31,49,123,12:3,102,18: 26,19:78,27:65,34:3,14,48,35:38,39:46,49:18,52:41,53:35,68:47,72:26,
Gaybı esirgemez: 81:24,burada,Rasulullah (as)’ın,gördükleri konusunda tutucu olmadığı,onları gizlemeyeceği,gördüklerini olduğu gibi anlatacağı ifade edilmektedir.
Gece dinlenme zamanıdır: 6:96,10:67,14:33,16:12,25:47,27:86,28:73,40:61,78:9,10,
Gecenin önemi: 2:51,7:142,10:24,17:1,19:10,21:42,28:71,72,34:18,37:138,44:3,50:40,69:7,73:2,4,20,74:33,81:17,84:17,89:2,4,91:4,92:2,93:2,97:1,5,
Gece ve gündüzün dönüşümü: 3:27,190,7:54,10:6,13:3,17:12,22:61,24:44,25:62,27:86,30:23,31:29,35:13,36:37,40,39:5,40:61,41:37,45:5,57:6,74:34,79:29,
Gece ve gündüzün hikmetleri: 2:164,3:27,190,6:13,60,76,96,7:54,10:6,67,13:3,14:33,16:12,17:12,21:33,22:61,23:80,24:44,25:47,27:86,28:73,30:23,31:29,35:13,36:37,40,39:5,40:61,41:37,45:5,57:6,73:6,78:10,79:29,91:3,4,
Gece Vitr namazı ve önemi: 3:17,113,17:79,20:130,25:64,32:15,16,39:9,50:40,51:17,18,52:49,73:2,4,20,76:26,
Geçmiş ataların durumu: 2:134,141,20:51,52,
Gerçek Müslümanlar: 3:64,8:2,
Gerçekten iman edenler,büyüklük taslamazlar: 5:82,7:206,16:49,21:19,32:15,
Göğsün açılması ve daralması: 4:90,6:125,7:2,11:12,15:97,16:106,20:25,26:13,39:22,94:1,
Göğüslerde olanı Allah,bilmektedir: 3:29,119,154,5:7,8:43,11:5,22:46,28:69,29:10,31:23,35:38,39:7,40:19,42:24,57:6,64:4,67:13,100:10,
Göğüslerin temizlenmesi: 7:43,15:47,
Göklerde ve yerde Allah’tan başka ilah yoktur: 27:64,
Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır: 2:116,255,284,3:109,129,4:126,131,132,170,171,6:6,10:55,66,14:2,16:52,20:6,21:19,22:64,24:64,30:26,31:26,34:22,42:4,43:84,45:37,53:31,55:29,57:10,63:7,
Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tesbih edip teslim olmuştur: 3:83,13:15,16:49,17:44,20:6,22:18,24:41,30:26,57:1,59:1,24,61:1,62:1,64:1,
Göklerde ve yerde olanların hepsi Rahman’a kul olarak gidecektir: 19:93,
Göklerin ve yerin askerleri Allah’ındır: 9:26,40,33:9,37:173,48:4,74:31
Göklerin ve yerin melekûtu: 6:75,7:185,23:88,36:83,
Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır: 2:107,255,3:26,180,189,4:53,5:17,18,40,120,6:73,7:158,9:116,17:111,22:56,24:42,25:2,30:27,35:13,34:1,38:10,39:6,44,63,67,40:16,42:12,49,43:85,45:27,48:14,57:2,5,10,67:1,85:9,
Göklerde ve yerde Allah’tan başka ilah yoktur: 6:3,12,21:22,27:64,29:22,34:22,35:3,40,44,43:84,45:37,46:4,55:29,
Gökler ve yer,altı günde yaratıldı: 7:54,10:3,11:7,25:59,32:4,41:9,12,50:38,57:4,
Gökten bir sofra indirilmesi: 5:112,114,
Gökyüzünün muhteşem yapısı: 2:29,13:2,15:14,16,17:44,21:30,32,22:65,23:17,24:43,25:61,31:10,35:41,37:6,41:12,50:6,67:3,5,78:12,13,85:1,
Görmeden,Rahman’a saygı duyanlar: 36:11,50:33,
Gözlerin ve kulakların verilmesi: 16:78,23:78,46:26,67:23,90:8,9,
Gülüp ağlamak: 5:83,9:82,17:109,27:19,53:43,60,80:39,83:34,
Günahın her türlüsünü terk etmek: 6:120,7:33,
Günahkârlara şefaat yoktur: 2:48,7:53,26:100,30:13,40:18,74:48,
Günahkârların cezası: 46:25,
Günahkârlar,ölmekten korkarlar: 2:95,50:19,
Güneş ve ay,Allah’ın emrine boyun eğmiştir: 7:54,13:2,22:18,29:61,31:29,35:13,39:5,41:37,74:32,
Güneş,ay ve yıldızlar,insanın istifadesine sunulmuştur: 6:96,14:33,16:12,25:61,71:16,
Güneş ve ay,Kıyamet saatinde bir araya gelecek: 75:9,
Güvenilir olma: 7:68,104,26:107,125,143,162,178,28:26,44:18,81:21,
Güzel bir şeye aracılık edenin,ondan payı vardır: 4:85,
H
Had cezalarının uygulanmasında şahitler bulundurmak: 24:2,
Haddi aşanlara acıklı bir azap vardır: 2:178,229,4:161,5:94,9:63,11:112,113,
Haddi aşanlara atılan taşlar: 11:82,83,51:33,34,105:4,5,
Hak gelince batıl zail olur: 7:118,8:8,10:81,11:16,13:17,17:81,18:56,21:18,22:62,31:30,32:30,34:49,40:5,78,41:42,42:24,45:27,47:3,33,100:4,
Hakkı gizlememek: 2:43,
Hakkı bâtılla karıştırıp gerçekleri gizleyenler: 2:159,174,3:71,
Hakkı işitmek istemeyenler: 2:18,75,171,4:46,5:71,6:36,7:179,198,8:21,23,31,10:42,11:20,28,17:47,18:101,21:2,45,25:44,26:212,27:80,30:52,31:7,41:4,26,44,43:40,45:8,46:26,47:23,71:7,74:49,51,
Hakkın,susarak anlatılması: 3:41,19:11,26,
Hak olandan kuşku duymamak: 2:147,3:60,6:2,114,10:94,11:17,32:23,34:54,43:61,53:12,55,
Haksız yere öldürülenler: 4:93,5:32,6:137,151,16:58,59,17:31,43:17,81:8,9,
Haktan saptıranlara dikkat edilmeli: 17:73,75,28:87,69:44,47,
Hak yolunu eğriltmeyi arzulayanlar: 3:99,7:45,86,11:19,
Hamd Allah’a mahsustur: 1:2,6:45,7:43,10:10,14:39,16:75,17:111,23:28,27:15,59,28:70,29:63,30:18,34:1,35:34,39:74,40:55,52:48,
Hanif dine yönelmek: 3:95,4:125,6:79,161,7:29,10:105,16:120,123,22:78,30:30,43,98:5,
Harama bakmamak: 24:30,31,
Haram kılınanlar: 2:85,173,217,221,275,4:23,160,5:1,3,95,96,6:145,151,7:33,157,16:115,17:31,38,24:3,33:3,
Haset edenler: 2:109,4:54,5:27,12:8,10,48:15,113:5,
Hasetlik,insanı kardeş katili yapar: 5:28,31,12:9,10,
Hatasından dönenler kınanmazlar,bağışlanırlar: 2:37,58,7:23,161,12:91,92,20:73,26:51,82,
Havarilerin şahit olmaları: 3:52,53,5:111,113,61:14,
Hayır kavramı: 2:105,148,180,184,197,215,220,269,272,3:26,104,110,114,115,150,157,4:114,5:48,6:17,158,7:12,87,188,8:70,9:61,88,10:11,107,11:31,84,12:39,16:30,76,17:11,18:44,19:73,20:73,21:35,73,90,22:11,36,77,23:56,24:11,27:59,28:24,84,33:25,35:32,38:47,48,76,41:49, 43:52,58,44:37,46:11,49:11,50:25,54:43,55:70,62:11,68:12,70:41,99:7,
Hayırlı Ümmet: 3:110,
Hayra engel olanlar: 2:114,50:25,68:12,70:21,107:6,
Helak olan şehirler: 7:4,84,94,11:100,102,15:4,16:112,113,17:16,58,18:59,21:6,11,95,22:45,48,25:40,27:52,28:58,59,29:34,38:3,46:27,47:13,51:38,46,65:8,
Helak olduklarından sabahı görmeyenler: 7:78,91,11:67,71,94,15:66,83,23:40,41,26:157,29:37,37:177,41:23,45:25,46:25,54:38,
Helal olanları haram kılmamak: 2:275,5:87,6:138,140,143,145,148,7:32,9:37,10:59,16:116,66:1,
Her bilgi sahibinin üstünde bir bilen vardır: 12:76,
Her grup önderleri ile hesap verecek ve karşılığını görecek: 11:98,17:71,28:41,
Her iş için ‘İnşaAllah’ denilmeli: 18:23,24,
Herkes kendi günahının cezasını çeker: 2:48,123,6:146,17:15,31:33,34:25,35:18,53:38,
Herkes yaptığı kötülüğün karşılığını görür: 2:81,284,4:123,6:70,120,7:39,96,9:82,95,10:8,27,52,13:42,14:18,51,24:11,27:90,30:41,37:39,39:24,48,50,51,41:17,42:30,34,52:16,74:38,111:2,5,
Herkes,yaptığının karşılığını görür: 2:134,141,201,202,281,3:25,30,161,182,4:111,6:160,164,10:4,20:15,22:10,28:47,84,36:54,39:39,41,70,40:17,40,42:40,45:14,22,28,46:19,20,52:19,21,53:31,39,41,69:24,37,77:43,49,
Her nefis,mutlaka ölecektir: 3:185,4:78,21:35,23:15,29:57,39:30,62:8,
Her şeyin hazineleri sadece Allah’ın yanındadır: 6:50,11:31,15:21,38:9,52:37,63:7,
Her topluma uyarıcı rasuller gönderilmiştir: 10:47,15:10,16:36,23:68,83,25:18,36:6,37:71,72,43:29,
Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır: 94:5,6,
Hesaba çekilme: (ayrıca delile dayalı konuşmaya bakın): 17:13,14,18:49,39:69,43:44,45:28,29,54:52,53,69:18,81:10,99:7,8,
Hesap görücü olarak Allah yeter: 6:62,13:40,21:47,26:82,33:39,84:8,88:26,
Hevalarına ve zanlarına tabi olanlar: 7:175,176,10:36,11:36,18:35,24:43,
Hırsızlığın cezası: 5:38,
Hicret: 4:89,8:30,9:13,16:41,17:76,80,18:16,19: 48,23:94,28:20,21,85,29:26,37:99,47:13,60: 8,9,
Hicr halkı: 15:80,
Hidayet,doğru yol,yol gösteren,doğruya ulaştıran: 2:2,
Hidayete ileten Allah’tır: 2:272,6:35,153,8:29,16:9,17:9,97,28:56,76:3,92:12,93:7,
Hidayet karşılığında dalaleti satın alanlar: 2:16,175,
Hidayet üzerinde olanı kimse saptıramaz: 5:105,
Hikmet verilenler: 2:129,151,231,251,269,3:48,81,164,4:54,113,5:110,16:125,17:39,31:12,33:34,38:20,43:63,54:5,62:2,
Hoşa gitmeyen bir şeyde hayır olabilir: 2:216,4:19,24:11,
Hurufu Mukattaa harfleri için Bakara ve Kalem surelerinin ilk ayetlerinin açıklamalarına bakınız.
Hüküm,ancak Allah’a aittir: 5:1,44,45,47,6:57,62,7:87,10:109,11:45,12:40,67,80,13:41,28:70,60:10,95:8,
Hüküm ile hareket etmek: 14:10,11,18:15,40:35,56,44:19,51:38,52:38,
Hüsrana uğrayanlar: 2:27,64,121,3:85,149,4:119,5:5,21,30,53,6:12,20,31,140,7:9,23,53,90,92,99,149,178,8:37,9:69,10:45,95,11:21,22,47,63,16:109,17:82,18:103,105,21:70,22:11,23:34,103,26:181,27:5,29:52,35:39,39:15,63,65,40:78,85,41:23,25,42:45,45:27,46:18,55:9,58:19,63:9,65:9,71:21,79:12,103:2,
İ
İbadette Allah’a şirk koşmamak: 18:110,72:18,
İblis,büyüklük tasladı: 2:34,7:12,38:74,75,
İblis,doğru yol üzerine oturur: 7:16,
İblis’in askerleri: 17:64,26:95,
İblis’in,Rabb’ine isyanı: 2:34,7:11,18,15:31,40,17:61,18:50,20:116,34:20,38:74,75,
İblis,insanları saptıracağına söz vermişti: 4:119,7:17,15:39,34:20,38:82,
İbrahim (as) Hanif bir Müslümandı,müşriklerden değildi: 2:135,3:67,95,4:125,6:161,16:120,123,
İbrahim (as)’ın Tevhidi mücadelesi: 2:258,6:74,21:51,65,26:69,82,29:16,17,60:4,
İçki ve kumar,büyük günahtır: 2:219,5:90,91,
İffetli,Mü’min kadınlara iftira atanlara,acıklı bir azap vardır: 24:23,
İftira atmak: 12:25,77,104:1,9,
İftira edenlere verilecek ceza: 24:4,11,
İftira edenlerin durumu: 5:75,6:95,9:30,10:34,24:11,12,26:222,29:17,61,35:3,37:151,40:62,63,43:87,45:7,46:28,51:9,63:4,
İftira edenler,yalancıdırlar: 24:13,
İhanet edenler ve cezaları: 3:161,4:15,16,107,5:13,7:83,8:27,58,71,11:45,46,81,12:23,27,52,15:58,60,16:91,92,23:27,26:170,171,27:57,29:33,37:135,64:14,15,66:10,
İhtilaf edilen konularda Allah,hükmünü verecektir. Maddesi için bakınız,Allah,kulları arasında hükmünü verecektir:
İhtiyarlık çağında çocuk sahibi olanlar: 3:38,41,15:53,54,19:7,15,
İki denizin birbirine karışmaması: 25:53,27:61,35:12,55:19,20,
İlim ehli,Kur’an’ın Rab’lerinden indirilen Hak olduğunu bilirler: 3:60,22:54,28:53,34:6,
İman edenler Allah yolunda,kâfirler de tağut yolunda savaşırlar: 4:76,
İman edenler hep azdırlar: 10:83,11:27,40,15:40,41,17:65,23:28,109,34:20,38:83,
İman edip dönenlere Allah hidayet vermez: 3:86,4:115,
İman edip salih ameller işleyenlerin mükâfatları: 2:25,62,82,277,3:57,4:57,122,124,173,5:9,7:42,10:4,9,11:23,13:29,35,14:23,16:97,18:30,88,107,19:60,96,20:82,22:14,50,56,24:55,25:70,28:67,80,29:7,9,58,30:15,45,31:8,32:19,33:31,34:4,37,35:7,41:8,42:22,26,45:30,47:2,12,48:29,64:9,76:12,22,84:25,85:11,95:6,98:7,103:3,
İman etmeye kimse zorlanamaz: 2:256,18:29,
İman etmeyenler,tuğyan içerisinde dolaşırlar: 2:15,5:64,68,6:110,7:186,10:11,17:60,23:75,50:27,
İman ettikten sonra inkâr edenler,bağışlanmayacaklardır: 3:90,91,4:137,
İmanları artanlar: 3:173,8:2,9:124,17:109,18:13,19:76,22:54,33:22,42:26,46:4,47:17,48:4,74:31,
İmtihan etmek: Bakın,İnsanlar,mutlaka imtihan edilecekler: maddesine.
İncil: 3:3,48,65,5:46,47,66,68,110,7:157,9:111,48:29,57:27,
İnfak edenlere Allah daha fazlasını verir: 2:262,265,8:60,34:39,
İnfak edenlerin dereceleri: 16:75,57:10,
İnfak edenlerin mükâfatları: 2:261,265,272,3:17,9:121,28:54,57:7,92:5,7,
İnfak edilecek kimseler: 2:177,215,271,273,9:60,30:38,59:8,
İnfak etmek: 2:3,195,254,267,8:3,13:22,14:31,22:35,28:54,32:16,42:38,47:38,57:7,63:10,64:16,70:24,25,92:5,7,18,
İnfak etmeye güç yetiremeyenler: 9:91,92,
İnfak etmeyenlerin cezası: 9:34,35,92,816,
İnfakı Allah için yapmak: 2:265,272,8:60,9:99,92:19,20,
İnfakı başa kakanların yaptıkları boşa gider: 2:264,3:117,
İnfakı başa kakmamak: 2:262,264,
İnfakı boşa çıkaran durumlar: 2:264,9:54,
İnfakı engelleyenler: 2:268,5:64,36:47,63:7,
İnfakı gizli ve açıktan vermek: 2:271,274,13:22,14:31,16:75,35:29,
İnfakı bollukta ve darlıkta yapmak: 3:134,
İnfakı gösteriş için yapanların durumu: 4:38,8:36,9:54,
İnfakı karşılık beklemeden yapmak: 76:9,92:19,
İnfakı,malın iyisinden ve sevilen şeylerden yapmak: 2:267,3:92,64:16,76:8,
İnfakta ölçü: 2:219,3:134,25:67,65:7,
İnkârcılar daha fazla mal umut eder: 82,41:50,68:32,70:38,74:15,
İnkârcı zenginler: 6:123,11:27,18:34,43,23:33,76,81,34:34,35,43:23,68:14,73:11,
İnkâr edenlerin ateş içindeki durumları: 4:56,22:19,22,23:104,26:189,35:36,39:16,40:70,72,44:43,50,56:41,44,51,56,92,94,69:30,37,70:16,74:26,29,77:28,33,78:21,30,87:13,
İnsan,acelecidir: 2:203,6:57,58,7:150,10:11,50,51,13:6,16:1,17:11,21:37,
İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır: 16:111,53:39,
İnsan,ahirette yeniden düzenlenip gençleştirilir: 50:49,98,56:17,22,35,61,
İnsana,irade verilmiştir: 2:26,228,233,3:145,152,4:20,35,134,11:15,13:11,17:18,19,25:62,28:27,31:22,23,33:28,29,35:10,42:20,76:2,3,91:8,10,
İnsan,başıboş bırakılmamıştır: 9:16,26:146,75:36,
İnsan cimridir: 17:100,
İnsan cahildir: 33:72,
İnsan,çok zalimdir: 14:34,33:72,
İnsan,Hidayeti de dalaleti de kendisi seçer: 39:41,Ayrıca bakın,Allah,dileyen kimseye hidayet eder maddesine.
İnsanı kurtuluşa ulaştıran ticaret: 9:111,24:37,35:29,61:10,
İnsanın alçaltılma nedeni: 5:60,7:175,176,179,8:22,55,25:44,62:5,74:49,51,95:5,
İnsanın,ana karnında yaratılış aşamaları: 16:4,78,22:5,23:13,14,78,35:11,36:77,40:67,46:26,53:46,75:37,38,76:2,80:18,19,86:5,7,96:2,
İnsanın en güzel biçimde yaratılması: 30:30,40:64,51:56,64:3,82:7,87:2,3,90:4,95:4,
İnsanın,kendisini yeterli görmesi: Bakın,Müstağnilik,insanın kendini yeterli görünce azması maddesine.
İnsanın yaptığı hiçbir şey kaybolmayacaktır: 3:30,18:49,99:7,8,
İnsanın yaratılış mayası: 6:2,7:12,15:26,28,17:61,23:12,14,32:7,36:77,37:11,38:71,76,55:14,96:2,
İnsanın yaratılış süreci: (Bu sure ve ayetleri öylece takip edin) 71:14,17,22:5,30:20,25:54,23:12,15:28,29,32:9,6:98,4:1,49:13,91:7,10,76:3,32:8,9,86:5,77:20,86:6,23:13,16:4,53:46,75:37,86:7,77:21,23,7:189,23:14,75:38,39,16:78,22:5,36:77,79,77:15,19,İnsanın yaratılışı ile ilgili geniş açıklama Vakıa suresi,57. ve devamı ayetlerin açıklamasındadır.
İnsanlara bahşedilen lütuflar: 2:164,13:2,14:32,34,16:12,14,22:36,37,65,27:60,64,30:48,31:10,20,34:24,35:3,38:18,36,39:21,40:64,42:11,43:11,13,45:12,13,
İnsanlara dini esasları öğretecek kimseler mutlaka bulunmalıdır: 9:122,11:116,
İnsanlar,Allah’a kulluk yapmaları için yaratılmıştır: 51:56,
İnsanlar arasındaki ihtilafları,aşırı isteklerindendir: 2:213,3:19,42:14,45:17,
İnsanlar,az şükrederler ya da hiç şükretmezler: Bakınız,Şükür:Şükretmek maddesine.
İnsanları iman etmekten alıkoyan şey: 17:94,18:55,
İnsanların arzularına tabi olmamak: 2:120,145,5:48,49,77,6:56,116,150,13:37,18:28,20:16,28:50,38:26,52:15,45:18,47:14,53:23,54:3,
İnsanların benzerleriyle değiştirilmesi: 5:54,56:61,76:28,
İnsanların birbirlerinden herhangi bir üstünlüğü yoktur: 4:1,49:13,
İnsanları saptıranlar,kendi günahları ile beraber saptırdıklarının günahını da yükleneceklerdir: 16:25,29:13,
İnsanlar,bir tek ümmetti: 2:213,10:19,21:92,23:52,
İnsanlardan,şeytanın yardımcıları olanlar ateştedirler: 6:112,128,130,7:38,179,25:29,41:25,29,46:18,55:39,59:16,72:6,
İnsanlardan çoğu ahirete iman etmiyorlar: 30:8,74:46,53,
İnsanların çoğu akletmiyorlar: 29:63,49:4,
İnsanların çoğu ayetlerden gafildirler: 10:92,
İnsanların çoğu bilmiyorlar: 6:37,7:131,187,8:34,10:55,12:21,40,68,16:38,75,101,21:24,27:61,28:13,57,30:6,30,31:25,34:28,36,39:29,49,40:57,44:39,45:26,52:47,
İnsanların çoğu cahildir: 6:111,
İnsanların çoğu dalalettedir: 6:116,14:36,37:71,
İnsanların çoğu fasıktır: 3:110,5:49,59,81,7:102,9:8,57:16,26,27,
İnsanların çoğu Hak’tan hoşlanmıyorlar: 23:70,41:4,43:78,
İnsanların çoğu hayvanlardan daha sapıktır: 25:44,
İnsanların çoğu iman etmiyorlar: 2:100,13:1,11:17,12:103,26:8,67,103,121,139,158,174,190,28:13,57,40:59,
İnsanların çoğu kâfirdir: 16:83,17:89,30:8,36:7,
İnsanların çoğu,küfürde direnmektedir: 25:50,26:136,ayrıca bakın,Kâfirler,iman etmemek için direnirler:
İnsanların çoğu müşriktirler: 12:106,30:42,
İnsanların çoğu sözünde durmuyor: 7:102,
İnsanların çoğu şükretmiyorlar: 2:243,7:17,10:60,12:38,27:73,40:61,
İnsanların çoğu,tartışmacıdır: 18:54,
İnsanların çoğu üzerine azap hak olmuştur: 7:179,22:18,
İnsanların çoğu yalancıdırlar: 26:223,
İnsanların çoğu zan ile hareket eder: 10:36,
İnsanların mallarını haksız yere almamak: 2:188,4:29,161,9:34,
İnsanların sınıflara ayrılması: 23:52,61,35:32,56:7,9,
İnsanları saptıranlar,kendi günahları ile beraber saptırdıklarının günahını da yükleneceklerdir: 16:25,29:12,13,
İnsanlar,Kıyamet günü birbirlerini tanıyacaklardır: 7:46,48,10:45,
İnsanlar,mutlaka imtihan edilecekler: 2:49,124,155,214,249,3:142,154,186,5:48,94,6:42,165,7:141,168,8:17,11:7,14:6,16:92,18:7,20:131,21:35,23:30,27:40,29:2,3,33:11,37:102,106,44:33,47:4,31,67:2,68:17,31,76:2,89:15,16,
İnsanlar,tek bir nefisten yaratılmıştır: 4:1,6:98,7:189,39:6,49:13,
İnsanlar,yapıp ettikleri ile azabı kendileri istemektedirler: 2:81,284,3:128,129,5:18,40,34:19,
İnsanlar,yerlerinden zorla alınırlar diye iman etmekten korkuyorlar: 28:57,
İnsanlar,yeryüzünde yaşayacak,orada ölecek ve orada yeniden diriltilecek: 7:25,67:15,
İnsanlar,yeryüzünün halifeleridir: 2:30,6:165,10:14,73,24:55,35:39,38:26,
İnsanlar zulmetmeden helak edilmezler: 7:162,165,8:25,10:13,11:67,102,16:113,18:59,21:11,15,22:45,48,27:52,28:40,59,29:14,31,40,
İnsan nankördür: 2:152,10:12,11:9,14:7,9,34,16:72,112,17:66,67,83,22:66,29:66,67,30:33,34,49,51,31:32,34:17,39:8,49,41:49,51,42:48,43:15,76:3,80:17,20,89:15,16,100:6,
İnsan sürekli gözetilmektedir: 2:186,50:16,18,56:85,57:4,58:7,75:36,86:4,89:14,91:14,
İnsan,tartışmacıdır: 18:54,
İnsan,yaratılışını unutarak Rabb’ine hasım kesildi: 2:204,16:4,22:19,36:77,
İnsan ya şükredici ya da nankördür: 6:53,36:73,76:3,
İnsan,zayıf yaratılmıştır: 4:28,
İnsan,ziyanda,hüsrandadır: Bakın,Hüsrana uğrayanlar:
İsa (as),Muhammed (as)’ın ve Kur’an’ın geleceğini haber veriyor: 61:6,
İsa (as) ölmüştür: 3:55,5:117,
İsa (as),ümmetine şahitlik edecektir: 4:159,5:116,118,
İslâm,önceki rasullerin şeriatının devamıdır: 2:136,285,3:84,4:136,163,5:48,26:196,42:13,45:18,53:36,37,87:18,19,
İsraf edenleri Allah sevmez: 6:141,7:31,
İsraf edenler,şeytanların kardeşleridirler: 17:26,27,
İsraf etmemek: 4:6,7:31,6:141,25:67,
İsrailoğulları,korkak bir toplumdur: 5:22,24
İsrailoğullarına,azgınlıkları nedeniyle sürekli azap edilecektir. 7:167,17:5,7,
İsrailoğullarının,Allah’ı görmek istemeleri ve çarpılmaları: 2:55,56,7:155,
İsrailoğulları,verdikleri sözlere sadık kalmadılar: 2:63,83,84,93,3:75,81,5:12,13,70,
İstiva: 2:29,7:54,10:3,13:2,20:5,25:59,32:4,5,41:11,57:4,91:14,
İyilik edenlerin mükâfatı: 5:85,6:84,160,9:121,10:26,12:22,16:97,24:38,28:14,29:7,32:17,34:37,37:80,105,110,121,131,39:34,35,56:24,77:44,92:19,21,
İyilik yapanların mükâfatları kat kat fazla verilir: 2:261,4:40,6:160,10:26,24:38,27:89,40:40,50:35,73:20,
İzzet ve şeref tamamen Allah’ındır: 4:139,10:65,35:10,37:180,63:8,
K
Kâbe: 2:125,127,158,3:96,97,5:2,97,22:26,29,33,52:4,
Kabirde durum: 11:98,99,17:52,22:7,23:99,100,30:55,56,36:51,52,40:45,47,46:20,79:13,14,() ayrıca bakın,Dünya ve ahiret olarak iki hayat vardır başlığına. Kadınlar,ahirette yeniden düzenlenip gençleştirilir: 56:35,37, Kadınları,imanlarından emin olmadıkça nikâhlamamak: 60:10, Kadınların,erkeklerin üzerindeki hakkı: 2:228,4:32, Kadınların geçimsiz olmaları durumunda yapılması gerekenler: 4:15,34, Kadın ve erkek,Allah indinde eşittir: 3:195,4:124,16:97,33:35,40:40,57:18, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır: 97:3, Kâfirler,acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler: 10:88,97,26:201, Kâfirler,başlarına gelen sıkıntıları Müslümanlardan bilirler: 7:131,27:47,36:18,19, Kâfirler,cehennem halkıdır: 5:10,86,22:51,26:91,37:23,55,68,163,40:72,44:47,56:94,57:19,69:31,73:12,77:28,33,78:22,23,79:37,39,83:16, Kâfirlerden korkmamak: 6:80,81,135,7:71,88,195,10:41,71,102,104,11:55,93,121,14:13,33:39,36:22,25,39:39,40,40:28,44,44:20,68:41,96:17, Kâfirlere günahlarından sorulmaz: 28:78, Kâfirlere itaat edenler,küfre saparlar: 3:100,149,6:121,5:51,68:8,15, Kâfirlere ve yalanlayanlara itaat etmemek: 2:120,3:28,100,149,5:51,6:116,9:23,16:73,18:28,25:28,52,26:151,29:8,31:15,33:1,48,43:54,68:8,15,76:24,96:19, Kâfirler için acıklı bir azap vardır: 2:90,104,3:21,77,91,4:18,37,161,5:36,73,6:70,7:73,9:3,90,10:4,11:48,16:104,17:10,29:23,31:7,33:8,34:5,37:38,40:71,72,48:25,58:4,59:15,64:5,67:28, Kâfirler için zorlu gün: 25:26,54:8,74:9,10, Kâfirler dost edinmemek: 2:120,3:28,100,118,149,4:89,139,144,5:51,57,80,9:23,18:50,25:28,58:22,60:1,9,13, Kâfirler,iman etmemek için direnirler: 6:37,7:106,17:90,93,26:136,154,155, Kâfirlerin,cehennemdeki yiyecekleri: 37:67,47:12,15, Kâfirlerin hepsi aynıdır: 30:9,35:44,40:21,41:15,43:8,52,50:36,54:43, Kâfirler,kâfir olduklarına şahitlik edeceklerdir: 6:130,7:37,9:17, Kâfirler,kendilerine azabın verilmesini isterler: 8:32,10:11,48,13: 6,17:11,92,22:47,51:12, Kâfirler,Kur’an’ı şaşkınlıkla karşılıyorlar: 50:2,68:51,70:36,37,72:19, Kâfirlerle beraber olanlar helak olurlar: 11:42,43,46:18, Kâfirler,münafıklar birbirlerinin dostlarıdırlar: 8:73,5:51,9:67,45:19, Kâfirler,uyarılsa da uyarılmasa da birdir,iman etmezler: 2:6,7:193,10:101,26:136,36:10,63:6, Kâfirler ve münafıklarla cihad etmek: 9:73,25:52, Kâfirler ve müşrikler,akletmeyen kimselerdir: 9:124,127, Kâfirler ve müşrikler,sürekli bir ayrılık içerisindedirler: 2:100,213,5:14,64,6:65,30:32,23: 53,38:2, Kâfirler,yeniden diriltilmeyeceklerini iddia ederler: 2:259,6:29,11:7,13:5,16:38,17:49,89,18:48,23:35,37,82,27:67,32:10,34:7,36:78,37:16,53,44:35,45:24,46:33,50:3,15,56:47,64:7,75:3,79:10,11,83:4, Kâinat ayetlerini düşünmek: 2:164,3:190,191,6:75,79,99,7:54,10:3,6,101,12:105,13:4,16:10,15,65,79,17:44,21:30,33,22:18,23:86,24:41,44,27:86,29:20,44,61,63,30:8,22,25,31:10,29,35:41,37:6,39:5,40:57,64,41:11,12,42:29,45:3,5,50:6,11,51:20,71:15,16,88:17,20,91:1,8, Kâinat ayetleri,insanları hidayete iletir: 16:10,15,21:30,33,26:8, Kalpler,Allah’ın zikri ile mutmain olur: 8:2,10:57,13:28,39:23, Kalpleri Allah’ın Kitabından sıkıntı duyanlar: 39:22,57:16, Kalplerinde hastalık olanlar: 2:10,3:7,5:52,8:49,9:125,22:53,24:50,33:12,32,60,47:20,29,61:5,74::31, Kalpleri birleştiren Allah’tır: 3:103,8:63, Karanlıktan aydınlığa çıkaranlar: 2:257,5:15,16,14:1,5,21:48,33:43,35:25,57:9,65:11,86:3,100:2,3,113:1,3, Karun: 28:76,82, Kasten bir Mü’mini,öldürenin hükmü: 4:92, Kelimelerin anlamını değiştirip tahrif edenler: 2:75,78,79,3:78,4:46,5:13,41, Kendi istekleri ile dalaleti seçenler: 2:26,3:69,4:116,136,167,5:12,77,6:39,74,117,119,140,10:108,13:27,14:4,16:93,17:15,48,97,19:75,22:12,23:106,27:92,28:50,31:11,33:36,35:8,39:22,41,42:18,46:5,54:47,60:1,61:5,74:31, Kendilerinin doğru yolda olduğunu zannedip hüsrana uğrayanlar: 18:103,105,58:18,19,69:25,29, Kendini yeterli görme,Müstağnilik: 2:258,63:5,80:5,90:5,96:6,7, Kendisini kınayan nefis: 6:27,12:33,14:22,17:39,37:142,51:40,68:30,75:2,78:40, Kesintisiz Mükâfat: 38:39,41:8,68:3,84:25,95:6, Kısasa kısas: 2:178,179,5:45,17:33, Kıyamet,ansızın gelecektir: 7:187, Kıyamet günü adalet terazileri kurulur: 21:47, Kıyamet günü Allah’ın huzurunda durulacaktır: 3:73,6:22,30,14:21,19:68,20:108,32:12,34:23,45:28,54:55,75:12,78:37, Kıyamet günü,dünyada dost olanlar,birbirlerine düşman olacaklardır: 14:21,19:81,82,25:29,33:67,68,34:31,34,38:61,43:38,67,46:6, Kıyamet günü herkes,tek başına Rabb’inin huzuruna gidecektir: 6:94,19:80, Kıyamet günü her şey terk edilecektir: 80:34,37, Kıyamet günü insan,doğru yolda olduğunu iddia edecek: 6:23,7:30,16:28,18:103,104,30:57,34:51,52,43:37,38,58:18,19,69:29,75:15,16, Kıyamet günü insan,kendini kurtarmaya çalışır: 10:54,16:111,39:47,44:41,60:3,70:10,14,75:10,11,80:34,37,81:4,101:4, Kıyamet günü insan,yapıp ettiği her şeyi hazır bulacaktır: 3:30,7:7,18:49,36:12,69:19,25,75:13,14,82:5,89:24,99:7,8, Kıyamet günü kaçacak yer yoktur: 14:21,41:48,51:50,75:10,11, Kıyamet günü kâfirlerin yaptıkları salih amellere değer verilmeyecektir: 18:105,106, Kıyamet günü yer ve gökler değiştirilir: 14:48, Kıyametin dehşeti: 20:105,22:1,2,39:68,44:16,56:4,6,69:14,16,70:8,9,73:17,74:8,75:7,11,77:7,10,78:19,20,80:33,37,81:1,6,82:1,4,84:1,89:21,99:1,2,100:9,101:1,5, Kıyametin ne zaman olacağını soranlar: 7:187,10:48,27:71,21:38,33:63,36:48,51:12,67:25,70:1,72:25, Kıyamet saatinde dağların durumu: 18:47,20:105,106,52:10,56: 5,6,69:14,70:9,73:14,77:10,78:20,81: 3,101:5, Kıyamet saatinde denizlerin durumu: 52:6,81:6,82:3, Kıyamet saatinde göğün durumu: 39:67,44:10,52:9,55:37,69:16,70:8,73:18,77:9,81:11,82:1,84:1, Kıyamet saatini Allah’tan başka kimse bilemez: 7:187,31:34,33:63,43:85,47:18,71:47,79:42,44,101:3, Kıyamet yaklaştı: 21:97,53:58,59, Kiramen kâtibin melekleri: 50:17,82:10,12, Kitab’a varis olanlar,onu zayi ettiler: 7:169,19:59, Kitabı solundan verilenler: 56:41,69:25, Kitap ehlinden,Kur’an’a iman eden kimseler: 5:83,13:36, Kitap ehlinin hepsi aynı değildir: 3:113,115,13:36, Kitapta her şey apaçık bir şekilde mevcuttur: 6:38,59,10:61,11:6,27:75, Konuşma adabı: 31:19,33:32,53, Kör olanlar: 2:7,6:104,7: 64,146,10:43,16:108,17:72,20:124,22:46,30:53,41:44,43:40,45:23,50:8, Kötü bir şeye aracılık edenin,ondan payı vardır: 4:85, Kötülüğü iyilikle savmak: 13:22,28:54, Kötülüklerin,iyilikle değiştirilmesi: 25:70, Kötülükten men edenler: 3:104,110,114,7:157,9:71,112,22:41,31:17,37:2, Kötülükten men etmeyenler,lanetlenmişlerdir: 5:79, Kötülük yapanların cezası misli iledir: 6:160,10:27,40:40,42:40, Kötü sözün ve ona aracılık yapanların durumu: 4:85,148,9:74,14:26,33:60,61, Kulları,yüce Allah’a denk tutmak: 43:15, Kulluk ancak Allah’a yapılır: 2:83,3:51,64,4:36,172,6:102,7:206,9:31,10:3,11:123,16:114,20:14,36:61,51:56,106:4,Ayrıca bakın,Müslümanlar,ancak Allah’a kulluk ederler maddesine. Kur’an’a eskilerin yazıtları:masalları diyenler: 6:25,8:31,16:24,23:83,25:5,27:68,38:7,46:17,68:15,74:24,83:13, Kur’an’a muhatap olanlar,üç gruba ayrılırlar: 35:32,56:7, Kur’an’a sırt dönenler: 3:23,17:41,18:57,101,31:7,39:45,40:12,41:51,45: 8,53:33,64:6,70:17,75:32,92:16, Kur’an’a sırt dönenlerden yüzçevirmek: 4:81,6:106,9:95,15:94,18:28,32:30,53:29,54:6, Kur’an’a teslimiyet: 5:83,17:107,109,19:58,28:52,53,32:15,43:69, Kur’an,ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 6:114,7:52,10:37,11:1,12:111,41:3, Kur’an’da gün kavramı: 2:259,7:54,10:3,45,20:104,22:47,23:113,30:55,32:5,41:12,46:35,50:38,70:4, Kur’an’dan kaçanlar: 17:41,46,25:30,60,33:13,35:42,39:45,74:50,87:11, Kur’an’da şüphe yoktur: 2:2,4:82,10:37,18:1,32:2, Kur’an’da verilen örneklerle dalalete düşenler: 2:26,3:7,4:44,7:53,9:37,10:108,13:27,14:4,16:36,22:9,53,54,25:29,39:23,41,41:52,74:31, Kur’an,doğru yola iletiyor: 6:153,16:9,40:29,42:52,72:1,2, Kur’an,diri olanları uyarmak için indirilmiştir: 36:70, Kur’an’ı anlamama nedeni: 2:7,18,6:25,39,7:146,10:43,16:108,17:46,18:57,41:44,43:36,45:23,46:26,63:3,83:14, Kur’an’ı bilenlere sormak: 10:94,21:7,22:54,34: 6,43:45, Kur’an’ı,kısımlara ayıranlar: 6:91,15:90,91,23:52,53, Kur’an’ın bir benzeri yoktur: 2:23,6:93,8:31,10:38,11:13,17:88,18:109,22:73,31:27,52:34, Kur’an’ın düzenli şekilde okunması: 17:106,25:32,73:4, Kur’an’ın indirildiği zaman: 2:182,44:3,97:1, Kur’an’ı önemsemeyenlere şeytan musallat olur: 3:175,4:38,60,117,6:71,121,7:27,175,200,202,22:3,41:25,43:36,38,47:25, Kur’an,(Kitap) apaçık Arapça bir dilledir: 12:2,16:103,26:195,43:3, Kur’an,(Kitap) apaçıktır: 4:174,5:15,12:1,15:1,26:2,27:1,28:2,36:69,43:2,44:2, Kur’an’ın indirildiği zaman: 2:185,97:1, Kur’an’ın indirilişindeki eminlik: 10:37,20:4,26:192,196,210,211,43:4,56:77,80,68:40,43,72:8,9,80:13,16,81:19,20,25,85:21,22, Kur’an’ı önemsemeyenlere şeytan musallat olur: 7:27,30,146,19:83,22:3,53,41:25,43:36,47:25,58:19, Kur’ani gerçekleri gizleyenlere lanet ve acıklı bir azap vardır: 2:159,174, Kur’an,ihtilafları çözer: 2:213,4:59,16:64,57:25, Kur’an,ilim sahiplerinin göğüslerinde apaçık ayetlerdir: 29:49, Kur’an,insanlara sıkıntı vermez: 7:2,20:2, Kur’ani sorumluluk: 7:2,11:12,20:2,33:72,51:2,59:21,73:5,90:11,17, Kur’an,kalplere şifadır: 9:14,10:57,13:28,17:82,20:2,41:44, Kur’an,kendinden önceki kitapları tasdik edicidir: 2:41,89,91,97,101,3:3,4,50,81,4:47,5:46,48,6:92,46:12,30,61:6, Kur’an,Mü’minler için hidayet ve rahmettir: 2:2,17:82,10:57,27:2,77,45:20, Kur’an okunduğunda dinlemek rahmet,dinlemeyenlerin kalpleri kapalı: 7:204,17:45, Kur’an,öğüttür: 6:90,7:2,11:114,120,12:104,14:52,16:44,20:3,21:10,48,50,25:1,28:43,29:51,36:1,69,38:29,87,39:27,43:44,50:45,54:17,22,32,40,65:10,68:52,69:48,73:19,74:31,54,76:29,80:11,81:27, Kur’an,şeytanın sözü değildir: 22:52,26:210,212,37:7,10,72:8,9,81:25, Kur’an,şeytanlardan korunmuştur: 15:18,26:212, Kur’an,zikir ve şerefli bir Kitap’tır: 21:50,38:1,41:1,50:1, Kurban: 2:196,3:183,5:2,27,95,97,22:27,28,34,37:107,48:25, Kuşluk vaktinin önemi: 7:98,20:59,119,79:29,46,91:1,93:1, Küfür ve azgınlıklarında diretenler: 6:43,7:134,136,11:59,14:15,50:24,63:5,74:18,25, L Lanet edilenler: Bakın,Allah’ın lanet ettikleri maddesine: Lanetleşmek: 3:61,24:7, Levhi Mahfuz,Korunan Levha,Ümmü’l Kitap: 13:39,15:9,43:4,56:78,85:22, M Malları helak edilenler: 18:34,42,28:76,82,68:17,20, Mal sevgisi: 2:177,3:14,92,134,28:77,38:32,59:9,76:8,27,89:20,100:8,102:2, Mal ve kazançları kâfirlere fayda sağlamaz: 3:10,116,8:36,9:34,35,81,85,23:55,26:88,40:82,58:17,63:9,69:28,71:21,92:11,104:2,9,111:2, Mal ve zenginlikle böbürlenme: 34:35,68:14,15,18:32,36,57:23,24,102:1,2,104:2,3, Mazeretleri kişiye fayda vermez: 9:66,90,94,30:57,40:52,58:18,66:7,75:15,17,77:36, Mehir konusu: 2:237,4:4,24,33:49, Melekler ikişer,üçer,dörder kanatlıdır: 35:1, Meleklerin iniş ve çıkışları: 19:64,32:5,70:4,97:4, Meleklerin,insanlar için selam,dua ve mağfiret dilemeleri: 16:32,40:7,9,41:30,42:5, Melik olan yalnızca Allah’tır: 20:114,23:116,54:55,59:23,62:1,114:2, Meryem (as),bir edep ve hayâ abidesi: 3:36,37,42,45,4:156,171,5:17,75,110,116,19:16,29,23:50,66:12, Mescid,i Dırar: 9:107, Mescid,i Haram: 2:144,149,150,191,196,297,5:2,8:34,9:7,19,28,108,17:1,22:25,48:25,27, Mescid,i Haram’ın koruyucuları ancak Muttakilerdir: 8:34,9:18, Mikâil (as): 2:98, Miraç ve İsra olayı: 17:1,60,53:6,18, Miras Hukuku: 4:8,11,13,176,89:19, Mucizeler: 2:73,243,253,3:49,5:110,114,115,7:73,107,108,132,133,17:1,59,20:20,23,26:155,27:12,54:2,Ayrıca bakın,rasullerden mucize istenmiştir maddesine: Musa (as)’a Tevrat,tamamlanmış olarak verildi: 6:154,7:150, Musa (as)’a verilen mucizeler: 2:60,7:107,108,117,133,160,20:19,23,69,77,26:32,33,45,27:10,28:31, Muttakilerin akıbeti daha hayırlıdır: 7:128,11:49,12:109,13:22,24,35,18:44,20:132,28:37,83, Muttakiler,cennetlerdedirler: 13:35,15:45,16:30,31,25:15,51:15,52:17,54:54,77:41,44,78:33, Muttakilere cennet hazırlanmıştır: 3:133,26:90,43:35,47:15,50:31,68:34,77:41,44,81:13, Mücadeleyi en güzel şekilde yapmak: 3:64,15:85,16:125,17:53,19:48,29:26,46,43:89,73:10, Müfterilere acıklı bir azap vardır: 24:11, Mühlet vermek: 3:178,7:183,9:55,85,13:32,17:76,19:84,22:44,48,23: 95,35:45,47:13,60:7,68:44,45,73:11,86:17, Mükâfat (kesintisiz): 38:39,41:8,68:3,84:25,95:6, Mü’min bir kimseyi kasten öldüren ebediyen cehennemdedir: 4:93, Mü’minler,Allah’a verdikleri söze şahittirler: 7:172, Mü’minler,Allah’ın ve Rasulü’nün davetine icabet ederler: 8:24,24:51, Mü’minler,azaba uğratılmazlar: 37:59, Mü’minler,birbirlerinin velisidirler: 5:55,56,8:72,9:71, Mü’minler,boş söz işitmezler: 19:62,52:23,56:25,78:35,88:11, Mü’minler,büyük günahlardan ve ahlaksızlıktan kaçınırlar: 12:24,23:59,25:68,42:37,53:32, Mü’minler,cennette saraylarda güven içerisindedirler: 25:10,37:48,49,38:52,44:51,52:20,55:56,56:34,72,69:22, Mü’minlere cennette selam verilir: 7:46,10:10,25,13:24,14:23,16:32,19:15,62,25:75,33:44,36:58,39:73,50:34,56:26,91,88:11, Mü’minlere karşı yumuşak davranmak: 3:159,9:128,15:88,17:24,18:81,26:215,48:29, Mü’minlere,temiz yiyecekler helal kılınmıştır: 2:168,172,5:4,5,87,96,7:32,157,8:26,69,16:72,114,20:81,40:64, Mü’minler,güçlü bir devlet oluncaya kadar,esir alamazlar: 8:67, Mü’minler,iki dünyada da esenlik içerisindedirler: 5:16,6:127,10:25,15:46,14:23,19:15,33,20:47,21:69,33:44,50:34, Mü’minlerin hepsi bir değildir: 4:95,9:19,20, Mü’minlerin mükâfatları: 4:57,13:35,36:56,37:40,49,56:27,34,76:11,22,77:41,42,69:19,24, Mü’minlerin Özellikleri: 2:3,4,277,285,4:95,146,162,8:2,3,9:71,112,124,13:22,14:31,21:49,22:41,23:1,9,24:51,31:4,5,33:23,35:29,42:38,49:15, Mü’minler,insanlara şahittirler: 2:143,16:84,89,22:78,28:75,39:69, Mü’minlerin yüzü nurlu ve parlaktır: 3:106,10:26,39:22,54,54,57:12,13,19,28,66:8,75:22,23,80:38,83:24,88:8, Mü’minler,mallarıyla canlarıyla cihad ederler: 9:44,49:15, Mü’minler,müjdelenmiştir: 2:25,155,223,3:170,171,7:188,9:21,112,10:2,9,87,16:89,102,17:9,18:2,19:97,22:34,37,27:2,33:47,36:11,39:17,42:23,57:12,61:13,80:39, Mü’minler,Mü’minlere yardım eder: 18:28,28:20,36:20,21,40:28,35, Mü’minler,yalan yere şahitlik yapmazlar: 4:135,25:72, Münafıklar,Allah’ın hükmünü ve Rasulün örnekliğini kabul etmezler: 4:61,63:5, Münafıklar,Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmazlar: 9:45,46,49,86,87,90,93,94, Münafıklar,ateşin en aşağı basamağındadırlar: 4:145, Münafıklar,dayatılmış kalas gibidirler: 63:4, Münafıklardan dost edinmemek: 3:118,119,4:89, Münafıklar hakkında Müslümanlar tartışmamalı: 4:88, Münafıklar,her söylenen sözü aleyhlerinde sanırlar: 63:4, Münafıklar için acıklı bir azap vardır: 2:10,4:138,9:61,74,79,59:16,17, Münafıklar,ikiyüzlüdür: 2:14,76,3:119,4:81,88,89,143,5:61,80,9:56,47:26,63:4, Münafıklar,istemeden sadaka verirler: 4:142,9:54, Münafıklar,Müslümanlara kin duyarlar: 3:118,119,4:89,9:50, Münafıklar,Müslümanların yanında inanmış görünürler: 2:14,76,3:119,4:81,143,5:53,61,80,9:56,47:26,63:4, Münafıklar,namazdan sıkıntı duyarlar: 4:142,9:54, Münafıklar,yalancıdırlar: 59:11,63:1 Münafıklar,yemin ederek insanları kandırırlar: 63:2, Müslümanlara kin duyanlar: 3:118,119,4:88,89,10:71,11:5,18:101,22:72,39:45,40:12,56,70:36,37,68:51,72:19, Müslümanlar,Allah’tan başkasına kulluk etmezler: 5:64,6:56,10:104,13:36,36:22,25,39:17,64,40:66,43:26,60:4,109:2,5, Müslümanlar,ancak Allah’a kulluk ederler: 1:5,2:21,133,138,172,3:64,9:112,15:99,17:23,19:30,36,21:25,92,22:77,24:55,27:91,29:56,39:2,11,53:62,98:5,109:2,Ayrıca bakın,Kulluk ancak Allah’a yapılır maddesine. Müslümanlar,daima birlikte olmalıdırlar: 3:103,200,8:46,9:71,18:28, Müslümanlardan olmak: 22:78,41:33, Müslümanları korumak: 6:52,11:30,26:114, Müslümanların,Mü’minlerin ilki olmak: 6:14,163,7:143,27:91,39:12, Müslümanlarla beraber hareket etmek: 18:28,100:4, Müslümanlarla günahkâr kâfirlerin ölümü aynı olmayacaktır: 8:50,47:27,45:21,75:25,29, Müslümanlarla günahkârlar bir olmaz: 3:162,11:16,17,20:74,76,28:61,32:18,38:28,42:22,47:12,14,59:20,64:9,10,68:35, Müslümanlar,mahzun olmayacaklar: 2:38,62,112,262,274,277,3:139,170,5:69,6:48,7:35,49,9:40,10:62,21:103,28:7,29:33,35:34,39:61,41:30,43:68,46:13, Müstağnilik,insanın,kendini yeterli görünce azması: 2:87,258,4:172,173,6:93,7:36,40,48,75,76,88,133,175,176,10:75,14:21,18:38,23:46,67,25:21,28:76,78,29:39,34:31,33,35:43,31:7,37:35,39:59,40:47,48,60,41:15,50,42:17,45:8,31,46:10,20,63:5,71:7,74:23,80:5,90:5,92:8,96:6,7, Kendini yeterli görme,Müstağnilik: 2:258,63:5,80:5,90:5,96:6,7, Müşrikler Allah’a inanırlar: 6:136,10:31,18:36,23:38,84,89,29:61,63,31:25,34:8,39:38,41:50,42:24,43:9,87,46:8,68:32, Müşriklerden olmamak: 6:14,79,106,121,10:105,12:108,16:120,123,22:31,28:87,30:31,32, Müşriklere,ilah edindikleri ilahları fayda vermez: 6:24,112,137,7:53,10:18,11:101,16:87,28:75,29:13,41:48,46:28,48:28, Müşriklere meyletmemek: 17:73,75,74:6, Müşriklerin ilahlarına ağır söz söylememek: 6:108, Müşriklerin Kitap ve hidayet talepleri: 6:156,157,28:47,35:42,37:167,170, Müşrikler,Kıyamet günü ortak koştuklarından ayrılacaklardır: 2:166,167,6:94,7:37,10:28,30,11:21,40:74,46:28, Müşrikler,kız evlatlarını sevmezler: 16:57,58,62,17:40,37:149,153,43:17,19,53:21,22, Müşrikler,kızları Allah’a nispet ederler: 6:100,16:57,37:149,153,43:16,52:39, Müşrikler,meleklere inanırlar: 2:210,6:8,111,158,11:12,12:31,15:7,16:33,17:92,95,23:24,25:7,21,22,34:40,37:150,41:14,43:53,53:26, Müşrikler,melekleri dişi sanıyorlar: 17:40,37:150,43:19,53:27, Müşrikler,mucizelerle alay ederler: 37:14,54:2, Müşrikler,namaz kılarlar: 8:35,107:4,6, Müşrikler,rızıklarından ortak koştuklarına pay ayırırlar: 6:136,16:56, Müşrikler,tüm gerçekleri görseler de iman etmezler: 6:7,111,7:132,10:74,78,15:14,17:89,94, Müşrikler,vahyin kendilerine de gelmesini isterler: 6:124,43:31,74:52, Müşrikler,zorda kalınca dini Allah’a halis kılarlar: 6:63,64,10:22,90,17:67,68,29:65,31:32, N Nafaka: 65:6,7, Namazda okuma adabı: 7:205,17:110, Namazın kısaltılması şartı: 4:101,102, Namaz kılmak: 2:3,43,83,110,125,177,238,239,277,3:39,4:43,77,101,103,162,5:12,55,58,106,6:72,7:170,8:3,35,9:5,11,18,54,71,10:87,11:114,13:22,14:31,37,40,17:78,110,19:31,55,20:14,21:73,22:35,40,41,78,23:2,9,24:37,56,27:3,29:45,30:31,31:4,17,33:33,35:18,29,42:38,58:13,70:34,73:20,98:5,107:4,5, Namaz kılmayanlar: 2:83,4:43,142,5:58,8:35,9:54,19:59,74:43,107:4, Namaz,kötülükten ve iğrenç şeylerden meneder: 29:45, Namaz,Mü’minlere vakitli olarak farz kılınmıştır: 4:103, Nankörlük: 2:152,10:12,11:9,14:7,9,34,16:72,112,17:66,67,83,29:66,67,30:33,34,49,51,31:32,34:17,39:8,49,41:49,51,42:48,43:15,76:3,80:17,20,89:15,16,100:6, Nefsin (insanın) düzenlenmesi: 15:29, Nefislerin birleşmesi: 3:30,14:49,50:21,23,27,81:7, Nimet: 2:211,3:103,171,5:3,7,110,8:53,16:81,17:83,37:57,49:8,93:11,102:8, Nimet verilenler: 1:6,7,4:69,12:6,19:58,43:59,48:2,52:29,68:2, Nuh tufanı: 7:64,9:70,10:73,11:41,44,21:77,22:42,23:23,29,25:37,26:105,120,29:14,38:12,14,50:12,14,51:46,53:52,54:11,15,71:25, O Okumak: 10:15,94,12:2,13:30,15:1,17:14,71,78,106,18:27,25:5,26:199,27:92,29:48,41:3,42:52,62: 2,69:19,72:1,73:4,20,84:21,96:1,3, Ö Öğütten yüzçevirenler: 2:83,6:4,8:23,9:76,12:105,15:81,21:1,24,32,42,23:71,24:48,26:5,36:46,38:68,44:14,46:3,74:49, Öğüdün fayda verdiği kimseler: 8:2,13:19,28,22:35,25:73,27:81,32:15,36:11,39:9,21,40:13,50:8,37,45,51:55,81:27,87:9,10, Ölçeği ve tartıyı adaletle tam yapmak: 6:152,7:85,11:84,85,12:59,17:35,26:181,83:1,3, Öldüren ve dirilten Allah’tır: 2:28,259,3:156,7:158,9:116,10:56,15:23,22:66,23:80,26:81,30:40,40:11,68,44:8,45:26,50:43,53:44,47,57:2,80:21,22, Ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkaran Allah’tır: 2:259,3:27,6:95,122,10:31,16:65,29:63,30:19,24,50,35:9,36:33,45:5,57:17, Ölüm anında insanların çaresizliği: 56:83,85,75:25,28, Ölümün zamanı belirlenmiş,ertelenmez: 3:145,6:2,60,7:34,10:49,14:10,44,15:5,16:61,17:99,20:129,23:43,29:53,34:29,35:11,45,39:42,40:67,63:10,11,71:4, Ömür,belirli bir süreye göre yazılmıştır: 35:11, Öncüler,önde gidenler: 23:61,35:32,56:7,10,22, Önde gidenlerin mükâfatları: 35:33,38:52,56:27,34,78:31,33, Örtünmek: 7:26,27,24:31,60,61,33:59, Övünüp böbürlenen kimseleri Allah,sevmez: 31:18,57:23, Övünüp böbürlenen kimselerin yeri cehennemdir: 38:62,64, Övünüp büyüklenenleri Allah,ayetlerinden uzaklaştıracaktır: 7:146, Övünüp böbürlenenler için acıklı bir azap vardır: 3:188,4:173,31:7,45:8,74:18,30,92:14,16, Övünüp böbürlenme: 17:37,38:76, P Perçem: 11:56,55:41,96:15,16, Pislik ve pislikten kaçınmak: 2:59,5:90,6:125,145,7:71,134,135,162,8:11,9:28,95,125,10:100,22:30,24:26,29:34,33:33,34:5,45:11,74:5, Plan yapmak,düzen kurmak (tuzak): 3:54,6:123,124,7:123,183,8:18,30,10:21,12:31,102,13:33,42,14:46,16:26,45,127,27:50,51,70,34:33,35:10,43,37:98,40:45,52:42,71:22, Putlardan ve puta tapmaktan kaçınmak: 30:30, Putperestler,put edindiklerini terk etmezler: 11:109,21:66,68,25:42,38:6,53:19,20,71:23, R Rabb’ini büyüklemek: 2:185,17:111,22:37,74:3, Rabb’ın tesbih edilmesi: 3:191,194,12:108,13:13,15:98,17:44,108,20:33,21:19,20,87,24:36,41,25:18,58,30:17,32:15,33:42,37:143,166,39:75,40:7,55,41:38,42: 5,43:13,48:9,50:39,40,52:48,49,56:74,96,68:28,29,69:52,87:1,110:3, Rab’lerinin rızasını arzu edenler: 2:207,265,6:52,13:22,18:28,30:38,39,33:23,59:8,76:9,92:20, Rasul’e karşı gelenlere acıklı bir azap vardır: 9:61,24:63, Rasul,Kur’an’ı değiştiremez: 4:113,5:67,10:15,17:73,75,28:87,69:44,47, Rasuller Davud (as): 2:251,4:163,6:84,17:55,21:78,79,27:15,16,34:10,13,38:17,30, Davud (as) ve ona verilen lütuflar: 34:10,38:18,20, Hud (as): 7:65,11:50,58,60,89,26:124, İbrahim (as): 2:124,140,258,260,3:33,65,68,84,95,97,4:54,125,163,6:74,84,97,161,9:70,114,11:69,76,12:6,38,14:35,15:51,16:120,123,19:41,50,58,21:51,69,22:26,43,78,26:69,29:16,18 24,25,33:7,37:83,110,38:45,42:13,43:26,51:24,53:37,57:26,60:4,87:19, İbrahim (as) Hanif bir Müslümandı,müşriklerden değildi: 2:135,3:67,95,4:125,6:161,16:120,123, İsa (as): 3:48,55,59, İsa (as) ölmüştür: 3:55,185,4:78,5:117,21:35,23:15,29:57,39:30,62:8, İsa (as),Muhammed (as)’ın ve Kur’an’ın geleceğini haber veriyor: 26:196,61:6, İsa (as),ümmetine şahitlik edecektir: 4:159,5:116,118, İshak (as): 2:133,136,140,3:84,4:163,6:84,11:71,12:6,38,14:39,19:49,21:72,29:27,37:112,113,38:45, Lokman (as): 31:12,13, Lut (as): 6:86,7:80,11:70,89,15:59,61,21:71,74,22:43,26:160,167,27:54,58,29:26,32,33,37:133,138,38:13,50:13,54:33,34,66:10, Musa (as): 2:51,67,87,92,108,136,246,248,3:84,4:153,164,5:20,24,6:84,91,154,7:103,160,10:75,88,11:17,96,110,14:5,8,17:2,101,18:60,82,19:51,20:9,91,21:48,22:44,23:45,49,25:35,26:10,65,27:7,10,28:3,48,76,29:39,32:23,33:7,69,37:114,120,40:23,53,41:45,42:13,43:46,46:12,30,51:38,53:36,61:5,79:15,58:19, Nuh (as): 3:33,4:163,6:84,7:59,9:70,10:71,11:25,48,89,17:3,17,19:58,21:76,22:42,23:23,25:37,26:106,116,29:14,33:7,37:75,79,38:12,40:5,31,42:13,50:12,51:46,53:52,54:9,57:26,66:10,71:1,21,26,28, Salih (as): 7:73,77,11: 61,66,89,26:142,27:45, Şuayb (as): 7:85,92,11:84,94,26:177,29:36, Yakub (as): 2:133,136,140,3:84,4:163,6:84,11:71,12:6,38,68,19:6,49,21:72,29:27,38:45, Yunus (as) (Zünnun): 4:163,6:86,10:98,21:87,88,37:139,148,68:48, Rasul’e itaat,yüce Allah’a itaattir: Bakınız,Rasullere itaat,yüce Allah’a itaattir: Rasuller Allah’a şükrederlerdi: 16:121,27:19,34:13, Rasuller arasında ayırım yapmamak: 2:136,253,285,3:84,4:163,152,5:48,42:13, Rasuller,ardı ardına gönderilmiştir: 2:87,5:46,17:55,36:13,14,57:27,ayrıca bakın,Tevhidi mücadele metodu maddesine: Rasuller de bir beşerdir: 6:50,13:38,17:94,18:110,21:7,8,23:33,25:7,8,20,36:15,41:6,72:19,21, Rasullerden başkalarına da ilham verilmiş,vahyedilmiştir: 5:111,8:12,16:68,20:38,28:7,41:12,99:5, Rasullerden mucize istenmiştir: 6:37,7:106,108,17:90,93,21:5,26:154,155,28:47,35:42, Rasuller de imtihan edilmişlerdir: 2:124,6:75,79,12:5,18,23,41,66,81,96,100,38:24,31,34,41, Rasullere de Rasul gönderilenlere de sorulacaktır: 7:6,33:8,43:88, Rasullere düşen sadece duyurmaktır: 3:20,5:67,92,99,7:62,68,79,93,11:57,13:38,40,14:4,16:35,82,22:67,23:73,24:54,28:87,29:18,33:39,35:24,36:17,40:14,41:33,42:15,48,46:23,64:12, Rasullere itaat,yüce Allah’a itaattir: 3:32,50,132,4:13,59,64,69,80,5:92,8:1,20,46,9:71,20:90,24:47,51,56,26:108,110,126,131,144,150,163,179,33:33,66,71,47:21,33,48:16,17,49:14,58:13,64:12,16,71:3, Rasullere karşı gelenler helak edilirler: 7:72,78,84,91,8:52,54,9:70,11:40,43,67,82,94,95,14:9,13,22:42,45,24:63,25:38,39,29:36,40,38:12,14,40:5,22,31,41:13,16,50:12,14,51:40,46,53:50,54,54:42,69:4,10,73:16,89:6,13, Rasullere,sihirbaz ve mecnundur dediler: 15:6,17:47,23:25,70,26:27,34:8,37:36,44:14,51: 39,52,52:30,54:9,68:51, Rasullere vahyedilmiştir: 3:44,4:163,6:19,50,145,7:117,160,203,10:2,15,87,109,11:13,36,37,49,12:3,15,102,13:30,14:13,16:123,17:39,73,86,18:27,110,20:13,48,77,114,21:25,45,73,108,23:27,33:2,35:31,38:70,39:65,41:6,42:3,7,13,51,52,43:43,46:9,53:4,10,72:1, Rasuller hidayete erdirici değildir: 2:272,4:142,6:35,153,10:99,12:103,16:37,18:6,26:3,27:81,28:56,30:53,35:22,43:40,50:45,72:21,88:21,22, Rasullerin hepsi,Allah’a kulluğa davet etmişlerdir: 2:133,3:51,64,79,5:72,117,7:59,65,73,85,11:2,26,50,61,84,12:40,13:36,16:36,19:36,65,21:25,23:23,32,27:45,29:16,17,36,41:14,43:64,46:21,71:3, Rasullerin örnekliklerini almak: 11:120,12:7,111,33:21,60:4, Rasuller,insanları şirk ve küfürden temizler: 2:129,151,3:164,62:2, Rasullerin tümüyle alay edilmiştir: 6:10,9:64,65,13:32,15:11,95,18:56,21:36,41,25:41,36:30,43:7,46:26, Rasuller,kavimlerine gelecek azaptan korkmuşlardır: 7:59,11:3,26,84,19:45,26:135,40:30,32,46:21, Rasuller,kendi toplumları içerisinden gönderilmiştir: 2:146,151,3:164,6:20,7:157,10:16,29:14, Rasullerle ve vahiyle alay edenlerin sonu: 4:140,6:5,6,10,11:8,13:32,16:34,18:106,21:41,23:110,26:6,30:10,31:6,37:12,38:62,64,39:48,56,40:83,45:9,33,35,46:26, Rasuller,müjdeci ve uyarıcıdırlar: 2:25,119,213,223,3:21,4:138,165,5:19,6:48,92,7:188,9:3,34,112,10:2,87,11:2,12,25,13:7,15:89,17:9,105,18:2,56,19:97,22:34,37,25:56,26:115,194,208,27:92,29:50,31:7,33:45,47,34:28,35:24,37:72,38:4,41:4,45:8,46:9,21,48:8,50:2,51:50,51,53:56,61:6,71:2,79:45,84:24, Rasuller,Mü’minler üzerine şahittirler: 2:143,4:41,159,5:117,7:6,11:17,18 16:84,89,22:78,28:75,33:45,39:69,40:51,48:8,50:21,73:15,77:11, Rasul olarak erkekler gönderilmiştir: 12:109,16:43,21:7, Rasulullah,cehennem halkından sorumlu değildir: 2:119,39:19, Rasulullah (as)’ın Vahyi getiren meleği görmesi: 53:7,13,81:23, Rasulullah,Mü’minlere canlarından daha ileridir: 9:120,33:6, Rasulullah,Mü’minler için rahmettir: 9:61,21:107, Rasul,mecnun değildir: 7:184,34:46,52:29,53:2,68:2,81:22, Rasulün,Kur’an’ı okuyup unutmaması: 20:114,26:194,87:6, Rasulün,okuma yazması yoktu: 7:157,25: 5,29:48,42:52,96:1, Rızıkta kimileri kimilerine üstün kılınmıştır: 6:165,15:88,16:71,17:21,20:131,43:32, Rızkı veren Allah’tır: 3:27,37,5:114,6:140,142,151,7:160,8:26,10:31,93,11:6,14:32,15:20,16:72,17:70,20:132,23:72,27:64,28:57,29:17,60,62,30:40,34:24,35:3,40:13,64,45:5,50:9,11,51:58,65:3,67:21,80:25,32,106:4, Ruh: 4:171,15:29,16:2,17:85,19:17,21:91,32:9,38:72,40:15,42:52,58:22,66:12,70:4,78:38,97:4, Rükû yapmak: 2:43,125,3:43,5:55,9:112,22:26,77,48:29,77:48, Rüzgârlar,Rab’lerinin emri ile hareket eder: 2:164,7:57,15:22,25:48,30:48,35:9,45:5, S Sabır Sabırla Allah’tan yardım istemek: 1:5,2:45,153,157,177,250,7:128,12:18,21:112, Sabırla imtihan olmak: 2:155,3:142,186,7:126,128,12:18,83,14:12,22:35,47:31, Sabredenlere Allah yardım eder: 3:125,6:34,16:110,127, Sabredenlere kimse zarar veremez: 3:120, Sabredenler için birçok ibretler vardır: 14:5,18:67,82,34:19,42:33, Sabredenlerin mükâfatları: 2:153,249,3:146,200,7:137,8:46,65,66,11:11,49,115,12:90,13:22,24,16:96,126,20:130,132,23:111,25:75,28:54,80,33:35,39:10,76:12,103:3, Sabredilmeden cennete girilmez: 2:214,3:142, Sabretmek: 2:250,3:17,10:109,16:42,18:28,19:65,29:59,30:60,31:17,31,40:55,77,41:35,42:43,52:48,70:5,73:10,74:7,76:24, Sabretmek,daha hayırlıdır: 4:25,16:126,49:5, Sabretmek,Rasullerin ve Muttakilerin özelliğidir: 2:177,21:85,32:24,37:102,38:17,44,46:35,54:27,68:48, Sadakalar: 2:196,263,264,271,276,4:114,9:58,60,79,103,104,58:12,13, Sadakaları boşa çıkarmamak: 2:264, Sadaka verenler,günahlarından arınırlar: 9:103, Sadaka verilecek kimseler: 9:60, Safları netleştirmek: 2:139,145,6:56,7:88,89,10:41,104,11:54,14:13,18:20,19:49,29:26,36:22,24,40:66,42:15,43:26,47:3,60:4,109:1,6, Salat kavramı: 2:3,45,153,157,5:91,6:92,162,9:103,11:87,19:59,20:132,23:2,9,24:41,33:43,56,62:9,10,70:22,23,34,75:31,87:15,96:10,107:5,108:2, Saldırgan: 2:190,5:87,6:119,7:55,9:10,10:74,14:3,26:130,50:25,68:12,83:12, Salih amelleri boşa gidenler: 2:217,3:22,117,5:5,6:88,7:147,9:17,69,11:16,18:105,24:39,25:23,33:19,39:65,46:20,47:1,9,28,31,49:2,74:43,47, Samiri: 20:85,87,95,97, Savaşa her zaman hazırlıklı olmak: 4:84,8:60,65,9:29,36,123, Savaştan kaçanlar: 2:246,3:111,155,8:15,16,9:25,50,33:15,48:16,54:45,59:12, Sebe melikesi: 27:22,44, Secde etmek: 2:34,58,125,3:43,113,4:102,6:92,7:11,12,120,161,206,9:112,12:4,100,13:15,15:29,33,98,16:48,49,17:61,107,18:50,19:58,20:70,116,22:18,26,77,25:60,26:46,219,27:24,25,32:15,38:72,75,39:9,41:37,48:29,50:40,53:62,55:6,68:42,43,76:26,84:21,96:19, Selamı,en güzel şekilde almak: 4:86, Selamla karşılanan Mü’minler: 7:46,10:10,25,13:24,14:23,15:46,16:32,19:15,62,25:75,33:44,36:58,39:73,50:34,56:26,91,88:11, Semud’un azgınlığı: 7:73,79,11:61,68,95,17:59,26:141,158,27:45,52,41:17,54:23,31,85:17,20,89:9,91:11,14, Senetleşmek,iş kontratı yapmak asıldır: 2:282,28:27,28, Sihirbazlar,iflah olmazlar: 10:77, Son pişmanlık fayda vermez: 4:18,6:27,158,7:134,135,10:90,91,23:99,106,108,25:27,26:157,202,32:12,29,34:52,54,35:37,39:58,40:84,85,44:12,63:10,67:10,89:23,24, Suçluların cezaları: 4:56,22:19,22,23:104,26:189,35:36,39:16,40:70,72,44:43,50,56:41,44,51,56,92,94,67:10,68:30,37,70:16,74:29,77:28,33,78:21,30,87:13,105:1,5, Sura üfürülmesi: 6:73,18:99,20:102,23:101,27:87,36:51,39:68,50:20,69:13,78:18, Sünnetullah,Allah’ın yasası: 2:214,3:137,4:26,6: 34,8:38,17:77,18:55,27:88,33:38,62,35:43,35:43,40:85,48:23, Ş Şahitliği gizlememek: 2:282,283,4:135,5:8,106,108,65:2, Şahitliği gizleyenden daha zalim kimse yoktur: 2:140,5:107,6:130, Şahit ve şahitlik: 2:282,7:6,11:17,18,103,12:26,81,17:78,19:37,24:24,36:65,39:69,40:51,41:20,22,47,43:19,86,46:10,50:21,70:33,85:3, Şefaat: Allah’ın izni olmadan şefaat eden olmaz: 2:255,10:3,19:87,20:109,21:28,34:23,53:26,78:38, Allah’tan başka şefaatçi yoktur: 6:51,70,32:4,39:43,44, Günahkârlara şefaat yoktur: 2:48,123,254,6:94,7:53,10:18,26:100,30:13,36:23,39:19,40:18,43:86,74:48, Şeytan Şeytan,Allah’a şükretmekten alıkoyar: 7:17, Şeytana aldananlar: 8:48,19:82,25:29,28:63,50:27,58:19,59:16, Şeytana tabi olanlara acıklı bir azap vardır: 14:22,15:43,16:63,31:21,19:68,35:6,36:60,63, Şeytan,dostlarına,yaptıklarını süslü gösterir: 6:43,112,122,137,8:48,9:37,10:12,13:33,15:39,16:63,26:222,27:4,29:38,40:37,41:25, Şeytanın aldatmasına karşı dikkatli olmak: 31:33,35:5,57:14, Şeytanın,Allah ile aldatması: 7:21,31:33,35:5,57:14,70:28, Şeytanın bile kendisinden kaçtığı kimseler: 14:22,59:16, Şeytanın cin ve insan yardımcıları: 6:112,121,128,17:64,114:6, Şeytanın saptırma metodu: 2:268,3:175,4:37,38,118,119,5:90,7:16,17,20,21,200,8:48,15:39,16:63,17:27,64,20:120,24:21,38:82,41:36,47:25,114:5, Şeytanın,iman edenler üzerinde bir gücü yoktur: 6:69,16:99,22:52,34:21, Şeytan,insanı saptırıp bırakır: 8:48,19:82,25:29,28:63,50: 27,59:16, Şeytan,insanlara düşmandır: 2:36,168,208,4:60,76,119,5:90,91,6:112,142,7:22,27,175,12:5,42,100,17:53,18:50,20:120,28:15,29:38,35:6,36:60,43:62,58:19, Şeytan,insanların göğüslerine fısıldar: 6:112,7:20,17:64,20:120,43:36,114:4,5, Şeytanlar,iftira eden günahkâra inerler: 26:222, Şeytan ve dostları sağdan insanlara yaklaşır: 7:17,37:28, Şirk Şirk koşanların amelleri boşa gider: Bakın,Allah’a şirk koşanların amelleri boşa gider: Şirk koşmamak: Bakın,Allah’a şirk koşmamak: Şirk affedilmez: Bakın,Allah,Kendisine şirk koşulmasını gerçekten bağışlamaz: Şükür:Şükretmek Allah şükreden kullarına ayetlerini açıklıyor: 7:58,14:5,25:62,28:73,31:31,42:33, Allah,İman edip şükredenlere azap etmeyecektir: Nisa,147, Allah,şükredenleri mükâfatlandıracaktır: 3:144,145,54:35,64:17, Allah,şükredilendir: 2:51,52,55,56,151,152,158,185,5:6,89,6:63,7:144,189,10:22,14:37,16:78,22:36,23:78,35:30,34,39:66,42:23, Anne baba için Allah’a şükretmek: 27:19,31:14,46:15,71:28, İnsanlar,az şükrederler ya da hiç şükretmezler: 2:243,7:10,10:60,12:38,27:73,32:9,36:35,40:61,67:23, İnsan ya şükredici ya da nankördür: 6:53,36:73,76:3, Rasuller Allah’a şükrederlerdi: 16:121,27:19,34:13, Şeytan,Allah’a şükretmekten alıkoyar: 7:17, Şura,istişare etmek: 3:159,24:62,42:38, Şükreden kendisi için şükreder: 16:111,27:40,31:12,39:7, Verilen lütuf ve nimetler karşılığında şükretmek: 2:172,3:123,7:144,8:26,16:14,114,21:80,29:17,30:46,34:15,35:12,45:12, Yapılan iyilik karşılığında teşekkür beklenmemeli: 76:9, Yüce Allah,şükretmeyenleri cezalandıracaktır: 14:7,16:112,34:19,56:68,70, T Tağut,Tuğyan,Müstağnilik: Tağuta iman edenler,kâfirleri Mü’minlerden üstün görürler: 4:51, Tağuta itaat edenler,maymunlar,domuzlar gibidirler: 5:60, Tağut reddedilmeden Allah’a iman edilmez: 2:256,16:36,39:17, Tağuttan kaçınanlar,ancak iman ederler: 19:36,39:17, Tağut,taraftarlarını kendi karanlığına çağırır: 2:257,40:26,29, Tağutun hakemliğine başvuranlar,uzak bir sapıklık içerisindedirler: 4:60, Tuğyan,azgınlık: 10:23,11:112,17:60,18:80,20:24,43,45,81,23:75,37:30,38:55,50:27,51:53,52:32,53:52,68:31,69:5,10,78:22,79:37,89:11,91:11, Tuğyan edip azgınlaşan kavimler: 53:52,89:7,11,105:1,5, Tuğyan ve azgınlığın nedeni: 2:8,15,18:32,42,28:76,81,41:50,96:6, Tuğyan edenlerin yeri cehennemdir: 38:55,78:22,79:37,39, Tuğyan edip azanlar,uzak bir sapıklık içerisindedirler:50:27, Takva: 2:197,237,5:2,8,7:26,9:108,20:132,22:37,48:26,49:3,58:9,74:56,96:12, Tartıda hüsrana uğrayanlar: 7:9,18:105,106,23:103,101:8,11, Tartıları ağır gelenler: 7:8,23:102,101:6,7, Tefrikaya düşenler,cehenneme odun olmuşlardır: 3:105,72:15, Tefrikaya düşenler,dini parçalara ayırdılar: 6:91,159,10:19,11:110,21:92,93,23:53,30:32, Tefrikaya düşenlere,büyük bir azap vardır: 3:105,72:15, Temizlenen kimseler: 9:108,20:76,35:18,80:3,87:14,92:18, Temizlenenlerin mükâfatı: 20:76,91:9,92:18, Tesbih Tesbih etmek: 5:116,17:93,21:33,79,25:13,33:41,36:40,38:18,57:1,59:1,24,61:1,62:1,64:1,73:7,87:1, Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih eder: 7:206,13:13,17:44,21:19,20,24:41,39:75,40:7,41:38,42:5,57:1,59:1,24,61:1,62:1,64:1, Musa (as)’ın,Rabb’ini tesbih etmesi: 7:143,20: 33, Mü’minlerin,Rab’lerini tesbih etmeleri: 3:191,10:10,12:108,15:98,17:108,24:36,32:15,37:166,43:13,48:9, Müşriklerin,Rab’lerini tesbih etmeleri: 25:18,68:28,29, Rabb’ini tesbih et: 20:130,25:58,30:17,33:42,40:55,50:39,40,52:48,49,56:74,96,69:52,76:26,87:1,110:3, Yunus (as)’ın,Rabb’ini tesbih etmesi: 21:87,37:143,68:48, Zekeriya (as)’ın,Rabb’ini tesbih etmesi: 3:41,19:11, Tevhidi mücadele metodu: 2:87,36:13,25,37:1,4,51:1,6,61:4,73:7,77:1,6,79:1,5,100:1,5,ayrıca bakın,Rasuller,ardı ardına gönderilmiştir maddesine: Tevrat: 3:3,48,50,65,93,5:43,44,46,66,68,110,7:157,9:111,48:29,61:6,62:5, Tevrat ile hükmeden önderler: 5:44,32:24, Teyemmüm etmek: 5:6, Turi Sina: 2:63,93,4:154,19:52,20:80,23:20,28:29,46,52:1,95:2, Tusinami: 81:6,82:3, U Uğurlu kimseler: 56:8,27,38,90,91,74:39,90:13,18, Uğursuz kimseler: 56:9,90:19,20, Uyarı,başkentlerden başlamış ve ileri gelenlere yapılmıştır: 6:92,123,17:16,28:59,42:7,43:31,51, Uyarı,kâfirlerin mazeretini ortadan kaldırır: 4:165,5:19,6:130,156,157,7:172,173,14:44,20:134,28:46,47,32:3,34:46,35:37,42,36:6,37:167,170,39:57,71,43:23,54:36,67:8,9,78:40, Uyarı Kur’an ile yapılmalı: 6:19,51,92,7:2,63,69,14:52,19:97,21:45,25:1,32:3,36:70,40:15,42:7,46:12,29, Uyarıları inkâr edenlerin sonu: 3:137,7:165,10:73,27:58,37:73,177,54:16,18,41, Uyarı mutlaka yapılmalıdır: 3:104,9:122,16:2,19:39,26:214,40:18,41:14,46:21,53:56,57,71:1,74:2,36,77:6,92:14,16, Uyarı yapılmadan bir toplum helak edilmez: 26:209,bakın,İnsanlar zulmetmeden helak edilmezler maddesine. Ü Ücret istemek: 2:41,79,174,3:77,187,199,5:44,6:90,9:9,10:72,11:29,51,12:104,16:95,23:72,25:57,26:109,127,145,164,180,34:47,36:21,38:86,52:40,68:46, Ümmü’l Kitap: Bakın,Levhi Mahfuz,Korunan Levha,Ümmü’l Kitap: V Vadedilen gün ve vadedilenler: 3:9,4:122,6:134,7:44,9:68,72,77,111,10:17,15:43,17:104,19:61,75,20:97,21:97,103,104,109,23:36,25:15,16,28:61,31:9,33,34:29,30,36:52,63,39:20,40:8,41:8,43:42,83,45:32,46:16,35,47:15,50:20,28,32,70:42,44,72: 24,77:7,85:2, Vahiyden kuşku duyanlar: 9:45,110,11:62,110,14:9,34:54,40:34,41:45,42:14,50:25, Vahye sarılmak,tabi olmak: 2:256,3:103,7:170,31:22,33:2,34:50,43:43,46:9, Vahyin gelişindeki eminlik: 10:37,26:192,196,210,211,43:4,53:5,18,56:77,80,69:40,43,72: 8,9,80:13,16,81:19,21,25,85:21,22, Vahyi rasullere getiren Elçi,Ruhu’l Kudüs,Ruhu’l Emin: 2:87,253,5:110,16:102,26:193,53:5,6,10,81:20,21,23, Vasiyet etmek: 2:132,180,182,4:11,12,5:106, Verilen lütuf ve nimetler karşılığında şükretmek: Bakınız,Şükür:Şükretmek Y Yakıcı azabı hak edenler: 3:180,181,8:48,50,22:8,9,19,22,85:10, Yalancılara Allah lanet etmektedir: 3:61,24:7, Yalancılara inanmamalı: 5:42,9:43, Yalancılardan yüzçevirmek: 5:42, Yalancılar ikiyüzlüdürler: 9:77,59:11,63:1, Yalancılar,şeytanın dostudurlar: 26:222,223, Yalanı,Allah’ın ayetlerine iman etmeyenler söyler: 16:105,39:3, Yalanlayanlara itaat etmemek: Bakın. Kâfirlere ve yalanlayanlara itaat etmemek: Yalanlayanları Allah’a bırakmak: 68:44,73:11,74:11, Yalan söylemek,apaçık bir günahtır: 4:50,26:222,96:16, Yalan söyleyenler: 2:10,3:75,78,5:103,6:24,28,33,9:42,90,107,10:60,69,11:93,12:18,27,28,16:62,86,105,18:5,20:61,23:90,24:11,13,29:3,39:3,54:26,58:14,18,72:5,96:16, Yalan söyleyenler dünya ve ahirette rezil olurlar: 5:41,16:39,116, Yalan uyduranlara acıklı bir azap vardır: 16:117,24:11,58:14,15, Yalan uyduranlar,zalimdirler: 3:94,6:21,93,144,7:37,10:17,11:18,18:15,29:68,61:7, Yapmadığı bir şeyi başkasına söyleyen kınanır: 2:44,61:2,3, Yemin etmek: 2:224,225,4:62,5:53,89,106,6:109,9:42,62,74,95,96,16:91,92,94,24:53,35:42,58:14,16,18,63:2,68:10, Yeminlerini bozanlar için acıklı bir azap vardır: 3:77, Yeminlerin kefaretinin verilmesi: 2:225,5:89,66:2, Yeniden dirilmeyi inkâr edenler: () Bakın,Kâfirler,yeniden diriltilmeyeceklerini iddia ederler maddesine:
Yer ve gökler ile ikisi arasında bulunanlar,boşuna yaratılmadı: 23:115,38: 27,44:38,75:36,
Yer ve gökler,Kıyamet günü değiştirilir: 14:48,
Yeryüzünde ifsat edenlerden olmamak: 2:60,220,7:55,
Yeryüzünü ifsad edip fesat çıkaranlar: 2:11,12,27,30,205,
Yeryüzünün düzenlenmesi: 2:22,164,7:74,13:3,4,15:19,16:13,15,65,20:53,21:31,23:18,27:60,61,30:24,31:10,32:27,36:33,39:21,43:10,50:7,51:48,57:17,67:15,78:6,79:30,80:25,32,88:20,91:6,
Yetimlerin hakları ve gözetilmeleri: 2:83,177,215,220,4:2,10,36,127,6:152,8:41,17:34,18:82,59:7,67:7,76:8,89:17,90:15,93:6,9,107:2,
Yıldızlar: 6:97,7:54,16:12,16,22:18,37:88,52:49,53:1,55:6,56:75,77:8,81:2,86:3,
Yoksula yedirmeyenler: 9:34,35,36:47,69:34,74:42,44,89:18,90:14,16,92:8,10,107:3,
Yoksula yedirmeyi teşvik etmeyenler: 69:34,89:18,107:3,
Yoksulların hakkını vermeyenler: 6:141,22:28,28:77,81 51:19,57:7,68:18,
Yüce Allah,şükretmeyenleri cezalandıracaktır: 14:7,16:112,34:19,56:68,70,
Yürüme adabı: 17:37,24:31,25:63,31:19,
Yüzleri kararanlar: 3:106,10:27,20:102,39:60,54: 7,68:42,43,70:44,75:22,25,29,30,77:35,80:40,42,
Z
Zakkum,cehennemin dibinde biten bitki: 14:17,37:62,65,44:43,56:52,73:13,88:6,
Zalimlere güvenilmemeli: 11:113,
Zalimler,er,geç devrileceklerdir: 26:227,
Zalimler için acıklı bir azap vardır: 43:65,
Zalimler için büyük bir azap vardır: 2:59,114,165,3:128,151,4:10,30,5:29,6:45,47,93,157,7:41,103,162,165,8:25,54,9:70,10:13,27,39,52,54,11:67,83,94,102,117,13:6,14:13,22,16:85,113,18:29,87,21:29,22:25,45,23:27,41,24:19,37,26:227,27:52,85,28:40,29:14,31,40,
Zalimlerin,iman edenlere düşmanlık nedeni: 5:59,7:123,126,9:74,20:71,26:49,85:8,
Zalim ve kâfirler için yüce Allah’a dua edilmez: 9:84,113,114,11:37,45,46,60:4,
Zalimler ve takipçileri azapta ortaktırlar: 11:98,19:68,37:33,40:48,
Zan,haktan bir şey kazandırmaz: 10:36,66,45:24,32,48:12,53:23,28,59:2,72:5,84:14,
Zan ve hevalarına tabi olanlar: 2:78,87,3:154,4:157,6:116,148,7:66,10:36,66,17:101,18:35,36,26:186,28:38,39,50,30:29,38:27,40:37,41:22,23,50,45:24,47:16,48:6,53:23,28,54:3,72:7,
Zenginlerin mallarında,fakirlerin hakkı vardır: 16:71,30:38,43:32,70:24,25,
Zebur: 4:163,17:55,21:105,
Zekât vermek: 2:43,83,110,177,277,4:77,162,5:12,55,7:156,9:5,11,18,71,19:31,55,21:73,22:41,78,23:4,24:37,56,27:3,30:39,31:4,33:33,58:13,73:20,98:5,
Zekât vermeyenler,ahireti inkâr etmiştir: 41:7,
Zina edenlere verilecek ceza: 4:16,24:2,
Zina edenlerle ve müşriklerle evlenilmez: 2:221,24:3,26,
Zinanın her türlüsünden kaçınmak: 4:24,25,5:5,17:32,24:31,32,25:68,60:12,
Zina iftirası atanların cezası: 24:4,7,
Zor işleri kolaylaştırılanlar: 4:120,5:90,6:43,7:20,21,8:48,14: 22,16:63,17:64,20:120,24:21,26:223,35:8,43:36,47:25,92:10,
Zulmedenler,helak olmaya mahkûmdurlar: 3:137,7:165,10:13,14,11,82,83,26:66,105,120,227,41:15,16,43:8,50:36,37,54:17,21,43,47,69:4,10,89:6,13,105:15,
Zülkarneyn: 18:83,98,