Fil Suresi

Yüce Allah (cc), yeryüzünü ifsad eden bozguncuları helak eder
Kâinatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur; göklerde ve yerde var olan her şey, yaratıldıkları yasalara uygun hareket eder.
Yüce Allah (cc), kâinatın ve yeryüzü düzeninin kimi bozguncular tarafından bozulmasını elbette istemez. Bu nedenle yeryüzünü ifsat eden bozguncuları ya insanlar eliyle defederek yeryüzünde düzeni sağlamış ya da başka güçleri devreye sokarak bozguncuları helak edip ifsadı önlemiştir.
Yüce Allah (cc), yarattığı Kâinatı ve yeryüzünde insanları başıboş bırakmamış, onların uyacakları kuralları en güzel şekilde düzenleyerek yeryüzündeki düzeni sağlama görevini, halife olarak yarattığı ve bildirdiği ilahi hükümler doğrultusunda hareketi şiar edinen Mü’minlere vermiştir.
Yüce Allah (cc) tarafından konulan kurallara uygun biçimde devam eden Kâinatın yeryüzü dengesi kimi zaman bazı bozguncular tarafından ifsad edilir bozulur. Bu durumda Kâinat düzeni, ifsada karşı düzeni sağlamaya çalışan güçler tarafından sağlanır. Bu güçler, kâinat, hayat ve insan bütünlüğüne iman edenlerdir. Onlar, yüce Allah’ın lütuf ve yardımı ile bozguncuları def ederek yeryüzünde düzeni sağlarlar.
Yeryüzünde düzenin sağlanmasını isteyen yüce Allah (cc), rasullerini göndermiş, onlar vasıtasıyla bozgunculara uyarıda bulunmuştur.
“Islah edildikten sonra yeryüzünü ifsat etmeyin, (Allah’tan) korkarak ve (O’ndan) umarak O’na davet edin; muhakkak ki Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.” (A’raf, 56)
Yüce Allah (cc), yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bu düzeni bozmamaları hususunda insanları uyarmış, yeryüzü düzeninin nasıl korunacağını bildirmiştir.
Yeryüzünde bozgunculuk yapılmaması için insanlara gönderilen rasuller vasıtasıyla kendilerine yapılan uyarıları unutup kültürü ve nesli bozarak bozgunculuk yapanlar, dünyada helak edilecekler, Ahirette ise acıklı ve sürekli bir azaba gireceklerdir.
“Dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmaya, orada, ekini/kültürü ve nesli helak etmeğe çalışır; Allah da fesadı sevmez. Ona, Allah’tan kork dendiğinde gururu onu günaha sevk eder, artık cehennem ona yeter ve o, kötü bir yataktır.” (Bakara, 205-206)
Tarihi süreçte, yeryüzünü ifsad edip bozgunculuk yapan tüm bozguncular, helak edilmişlerdir. Bu, Sünnetullah’tır ve Sünnetullah biiznillah günümüzde de aynen vuku bulacak, yeryüzünü ifsad eden, yüce Allah’a ve O’na iman eden kullarına düşmanlık yapan bozguncular, önceki bozguncu ataları gibi helak edileceklerdir inşaAllah. Bu son, bozgunculardan uzak değildir.
“Allah’a söz verdikten sonra sözü bozan kimseler ve Allah’ın, kendisi vesilesiyle emrettiği şeyi kesenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte onlar, hüsrana uğrayanların kendileridir.” (Bakara, 27)
Rab’lerinin gönderdiği rasulleri tanımayıp yapılan uyarılara aldırış etmeyerek yeryüzü düzenini bozmak isteyenlere karşı yüce Allah’ın belirlediği esaslar dâhilinde hareket eden Mü’minler, ilahi hükümlerini uygulayarak yeryüzünde düzeni sağlarlar.
Mü’minlerin yetersiz ve zayıf olmaları durumunda kâinatın sahibi olan yüce Allah (cc) yeryüzünde bozgunculuk yapmak isteyenleri, bizzat Kendisi, değişik güçler vasıtasıyla bozguncuları cezalandırarak yeryüzü düzenini sağlar.
Yüce Allah (cc), yeryüzünde bozgunculuğu Mü’minlerin elleriyle durdurur, ifsadı defeder
İman edenler, kâinatta kurulu düzenin kimilerince ifsat edilmesi durumunda devreye girerek yaratıcının emirleri doğrultusunda kâinata düzen vermeye çalışırlar.
Müslümanlar, fitne kalkıncaya ve din yalnızca yüce Allah’a ait oluncaya kadar mücadeleyi şiar edindikleri için Rab’lerinin yardımı ile yeryüzünde bozgunculara karşı mücadele ederek ifsadı defederler.
“Fitne olmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın! Artık gerçekten son verirlerse, artık şüphesiz Allah, yapmış oldukları şeyleri görendir.” (Enfal, 39)
Müslümanlar, oluşturdukları güçlü, kuvvetli orduları ile bozguncuları ortadan kaldırarak onların ifsadını durdurmuşlar, bozgunlarına son vermişlerdir.
“Artık vadedilen o ikisinden ilkinin zamanı geldiğinde, bizim kullarımızdan yiğit, çok güçlü, kuvvetli olanları üzerinize gönderdik; böylece meskenlerin aralarını araştırdılar. (Bu), yerine getirilmiş bir vaat idi!” (İsra, 5)
Yüce Allah (cc), bozguncuları birbirlerine kırdırarak yeryüzü düzenini sağlar
Yüce Allah (cc), Müslümanların zayıf ve yetersiz kalmaları durumunda başka insanlar eliyle bozgunculuk yapanları defederek yeryüzünde düzeni sağlar.
“Ancak ‘Rabb’imiz Allah’tır’ dediler diye haksız yere yurtlarından çıkarılan kimselerdir. Şayet Allah, insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, sinagoglar ve namaz kılınan ve orada Allah’ın ismi çok anılan mescitler elbette yıkılırdı. Allah, elbette yardım eder, o kendisine yardım eden kimseye! Şüphesiz Allah, elbette kuvvetlidir, üstündür.” (Hac, 40)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*