Tağuta Muhakeme Olma Konusu

Muhakeme olmak, muhakeme olunan yeri üstün kabul edip ondan sorunun adilane olarak çözümünü talep ederek adalet beklemektir. Bir sorununu mahkemeye taşıyan kimse, bu davranışı…

Mesed (Tebbet) Suresi

İnsanlara bir mesaj ulaştıran her davetçinin karşısında mutlaka azgın bir muhalif olagelmiştir. Bu muhalifler bir zümre olabildiği gibi bir tek fert, bazen de devlet…