Tefsir Dersleri

İnşirah Sûresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم GİRİŞ Sorumluluk duygusu ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde verilen görevin hakkı ile ifa edilmesi düşüncesi, sorumluluk verilen insanın, zaman zaman…

Kıyamet Suresi

by

İnsan, gerek yaratılışta ve sonradan gönderilen ilahi vahiy yoluyla kendisine yüklenilen mükellefiyeti gereği, gerekse düşünen, konuşan, hareket eden birisi olması hasebi ile sorumluluk taşıyan…

Asr Sûresi

by

Giriş Yüce Allah (cc), kâinatı, hayatı ve insanı belli bir düzen içerisinde yaratmış ve onlara uyacakları kuralları bildirmiştir. Bu kurallar çerçevesinde hareket edildiği sürece…

Tekâsur Sûresi

by

Giriş İnsanları, Zatına kulluk yapmaları için, fiziki ve ruhi olarak en güzel şekilde yaratan yüce Allah (cc), onların, kendilerine verilen güzelliklerini yeryüzünde sürekli kılmaları…

Mâun Sûresi

by

Giriş Din, insanın, dünya hayatındaki fiziksel, psikolojik, ruhi ve eylemsel hareketlerini düzenleyen kanun ve kuralların bütünüdür. İnsanoğlu fıtraten toplum içinde yaşamaya meyilli olarak yaratılmıştır….

Kâfirun Sûresi

by

Giriş Kavramların net olması, insanların birbirlerini asıl kimlikleri ile tanıması, İslâmi davetin sağlıklı yapılmasına neden olur. Aynı şekilde insanlar arasındaki ilişkilerde, kişilerin birbirlerini asıl…

Fil Sûresi

by

Giriş Kâinatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur. Bu denge, ya kendi içinde kendiliğinden sağlanır ya da kâinatı yaratan ve onun sahibi olan yüce…

Felâk Sûresi

by

Giriş İnsanın yeryüzüne gönderilişi ile başlayan Hak-batıl mücadelesi, bütün şiddetiyle günümüze kadar sürmüş ve hızından hiçbir şey kaybetmeden halen de devam etmektedir. Hak-batıl mücadelesinde…

Nâs Sûresi

by

Giriş Felak suresinde şer oldukları bildirilip vasıfları sayılan beşeri sistemlerin ve bu sistemlerin yöneticilerinin karanlık emellerinden, baskı ve zulümlerinden kurtularak, sığınılacak gücün ve otoritenin…

İhlas Sûresi

by

Giriş Uğrunda nice savaşların yapıldığı, canların verildiği, nice zulüm ve işkencelerin görüldüğü, yerlerin yurtların terk edildiği yüce bir söz, söylendiğinde kalbin sevinç ve coşku…

Necm Suresi

by

Giriş İnsanların, yanlışa düşmelerine, sapmalarına ve azgınlaşıp Rab’lerine isyan etmelerine neden olan en önemli etken, hiç kuşkusuzdur ki, kendi arzularını ya da önder edindikleri…

Kadir Suresi

by

Giriş İnsanlık tarihinde bazı günler, kimi olaylar için dönüm noktası olmaları açısından oldukça önemli bir yere sahiptirler. Bu önem, o günün bizzat kendisinden değil,…