Tefsir Dersleri

Buruc Sûresi

by

Tevhid-şirk, Hak-batıl mücadelesi, insanın yeryüzüne gönderilmesinden hemen sonra başlamış, tarihi sürecte kimi zaman şiddetlenerek günümüze kadar süregelmiştir. Tevhid-şirk mücadelesi tarihi süreçte kimi dönemlerde, iman…

Fecr Sûresi

by

`بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Fecr Suresi Giriş Gecenin en karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır Gecenin en Karanlık olduğu an sabaha en yakın…

Tin Suresi

by

ÖNSÖZ Egemenlik, yalnızca insanları sevk ve idare değildir; asıl egemenlik, insan hayatını ilgilendiren yasaları, insanların hayatlarını kolaylaştıracak, insanları huzurlu ve mutlu kılacak şekilde vazetmek,…

Duhâ Sûresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Duha Suresi Giriş Kur’ani esaslardan hareket edildiği sürece yüce Allah kulları ile beraberdir İnsan, sorumluluk bilincini kuşanarak, kendisine belirlenen ölçüler…

Kureyş Sûresi

by

Nankörlük, örtmek, gizlemek, takdir etmemek, şükretmemek, haksızlık etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Nankörlük, K-F-R harflerinden türeyen bir kelimedir. Küfür ve inkâr kelimeleri de nankörlükle…

Abese Sûresi

by

Giriş İnsanların yeryüzündeki yaşamlarını düzenlemek için vazedilen bir din, bir sistem bir ideoloji ya da herhangi bir yaşam tarzının, insanlar tarafından nasıl yaşanacağı ile…

Kariâ Suresi

by

İnsanlar, dünya hayatının cazibesi, çekiciliği ve güzelliği karşısında, kimi zaman nefislerinin isteklerine karşı çıkmayarak, yaratılışlarının nedeni olan asıl görev ve sorumluluklarını unuturlar. Dünyanın kendilerine…

İnşirah Sûresi

İnşirah Sûresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم İnşirah Suresi Giriş Sorumluluk duygusu ağır bir yüktür Sorumluluk duygusu ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde verilen görevin hakkıyla ifa edilmesi…

Kıyamet Suresi

by

İnsan, gerek yaratılışta ve sonradan gönderilen ilahi vahiy yoluyla kendisine yüklenilen mükellefiyeti gereği, gerekse düşünen, konuşan, hareket eden birisi olması hasebi ile sorumluluk taşıyan…

Asr Sûresi

Asr Sûresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Asr Suresi Giriş Hüsranda olan insanlığın kurtuluş reçetesi Kur’an’a tam teslimiyettir Yüce Allah (cc) kâinatı, hayatı ve insanı belli bir…

Tekâsur Sûresi

by

Giriş İnsanları, Zatına kulluk yapmaları için, fiziki ve ruhi olarak en güzel şekilde yaratan yüce Allah (cc), onların, kendilerine verilen güzelliklerini yeryüzünde sürekli kılmaları…

Mâun Sûresi

by

Giriş Din, insanın, dünya hayatındaki fiziksel, psikolojik, ruhi ve eylemsel hareketlerini düzenleyen kanun ve kuralların bütünüdür. İnsanoğlu fıtraten toplum içinde yaşamaya meyilli olarak yaratılmıştır….