Tefsir Dersleri

Vakıa Suresi

by

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم VAKIA SURESİ Giriş Yaşanan hayat, -doğumdan ölüme kadar- tıpkı bir sınav süresi gibidir; belli bir süredir; bu süre, hiçbir şekilde…

Hümeze Suresi

by

Materyalizm; hayatı, olayları, eşyayı ve her şeyi hatta inancı bile maddeci mantıkla değerlendirir. Materyalist insanın değer yargısı, bakış açısı, değerlendirme ve ölçüsü yalnızca maddidir….

Murselat Suresi

by

Giriş Tarihin her dönemi, Tevhid-şirk mücadelesine şahitlik yapmış, Hak-batıl mücadelesi her dönemde, kesintisiz bir şekilde bütün hızıyla devam etmiştir. İnsanın yeryüzüne gönderilmesi ile başlayan…

Kâf Sûresi

by

Değer yargıları, kabul edilen din, ideoloji ve sistemlere göre kişiden kişiye farklıdır. Kişiler, değer yargılarını kabul edip tabi oldukları din, ideoloji ve sistemlere göre…

Beled Sûresi

by

Hayat, insan için zorluklarla doludur; hiçbir şey kolay elde edilmemektedir. Bu, dünya hayatı ile ilgili konularda olduğu gibi yüce Allah’ın rızasının kazanılması konusunda da…

Fil Sûresi

by

Giriş Kâinatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur. Bu denge, ya kendi içinde kendiliğinden sağlanır ya da kâinatı yaratan ve onun sahibi olan yüce…

Felâk Sûresi

by

Giriş İnsanın yeryüzüne gönderilişi ile başlayan Hak-batıl mücadelesi, bütün şiddetiyle günümüze kadar sürmüş ve hızından hiçbir şey kaybetmeden halen de devam etmektedir. Hak-batıl mücadelesinde…

Nâs Sûresi

by

Giriş Felak suresinde şer oldukları bildirilip vasıfları sayılan beşeri sistemlerin ve bu sistemlerin yöneticilerinin karanlık emellerinden, baskı ve zulümlerinden kurtularak, sığınılacak gücün ve otoritenin…

İhlas Sûresi

by

Giriş Uğrunda nice savaşların yapıldığı, canların verildiği, nice zulüm ve işkencelerin görüldüğü, yerlerin yurtların terk edildiği yüce bir söz, söylendiğinde kalbin sevinç ve coşku…

Necm Suresi

by

Giriş İnsanların, yanlışa düşmelerine, sapmalarına ve azgınlaşıp Rab’lerine isyan etmelerine neden olan en önemli etken, hiç kuşkusuzdur ki, kendi arzularını ya da önder edindikleri…

Kadir Suresi

by

Giriş İnsanlık tarihinde bazı günler, kimi olaylar için dönüm noktası olmaları açısından oldukça önemli bir yere sahiptirler. Bu önem, o günün bizzat kendisinden değil,…

Şems Suresi

by

Giriş Hayatta her şey insana gören anlam bulur, ona göre değişir; düzelir ya da kötüleşir. Dünya hayatı, adeta insan odaklı yaratılmıştır. Yüce Allah (cc),…