Köşe Yazıları

Kur’an’da Cin Konusu

by

Cinler konusunda bugüne kadar çok değişik rivayetler, farklı yorumlar yapılmış, aslı olmayan iddialar ortaya atılmıştır. Cinlerin, insan olduklarını, geçmişte yaşadıklarını, yabancı(ecnebi)oldukları için onlara bu…

İSLÂM’DA MÜLKİYET

by

Yüce Allah (cc), insanı, uzvi ve içgüdüsel ihtiyaçları olan bir varlık olarak yaratmıştır. Bu, aslında insanın üzerine yaratıldığı fıtrattır. Bu nedenle insan ancak bu…

TEVHİDİ ÇAĞRI

by

Risalet tarihi süresince, tüm Risalet önderlerinin ve onların izini takip eden Tevhid erlerinin en öncelikli çağrıları, hiç kuşkusuzdur ki toplumlarındaki insanları, yüce Allah’ı birlemeye,…

DAR’UL İSLÂM, DAR’UL HARP

by

Kur’ani kavramların temel amacı, iman eden insanların, yaşam biçimlerini şekillendirmek, kendileri ile diğer fertlerle ilişkilerinde ve Rab’lerine karşı sorumluluk ve görevlerinde iman ettikleri esaslara…

Şiddet-Terör ve İSLÂM

by

Dünya toplumlarının gündeminden hiç düşmeyen, 11 Eylül 2001’de Amerika’da yapılan saldırının ardından gündemin ilk basamağına oturan şiddet, terör ve İslâm konusunu, İslâm’ın şiddet ve…