Türkiye’de Meal Sorunu ve Mealcilerin Çıkmazları

Türkiye’de Meal Sorunu ve Mealcilerin Çıkmazları

Mart 26, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
Kur’an tercümesi, sıradan bir kitabın tercümesine benzemez; yüce Allah’ın gözetimi altında onun kelamını, insanların, Rab’lerinden gelen ilahi mesajı aynen anlamalarını sağlamaya, anlayabilecekleri bir şekilde açıklamaya yönelik bir çalışmadır. Böylece insanlar, Kur’an tercümesini okuyarak Rab’lerinin yüceliğini, Uluhiyet ve Rububiyetini kavrayacak, Rab’lerine şirk koşmadan gereği gibi iman edeceklerdir.