Tağuta Muhakeme Olma Konusu

Tağuta Muhakeme Olma Konusu

Mart 26, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
Muhakeme olmak, muhakeme olunan yeri üstün kabul edip ondan sorunun adilane olarak çözümünü talep ederek adalet beklemektir. Bir sorununu mahkemeye taşıyan kimse, bu davranışı ile mahkemeyi, Hakkı batıldan ayıran, adaletsizlikleri gideren adil bir furkaniyet merkezi olarak görür, oranın adalet dağıttığına şahitlik yapmış olur.
Yüce Allah (cc), adaletin tesis edilmesi, kişilerin, kendi nefislerine karşı olsa bile adil davranmalarını, adaletin ayakta tutulmasını emreder. Bu nedenle adaleti ancak Rab’lerine gerçekten iman etmiş, yüce Allah’ın hükümlerine göre hareket etmeyi şiar edinmiş adil olan kimseler yapabilirler.