Sünnetullah’ta değişiklik olmaz

Sünnetullah’ta değişiklik olmaz

Mart 26, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
Sünnetullah, yüce Allah’ın hayat, kâinat ve insan için öngördüğü ve her dönem için geçerli olan değişmez yasasıdır. Sünnetullah, aynı şartlar oluştuğunda, daha öncekilere uygulandığı gibi yüce Allah tarafından aynen uygulanacaktır.
Yüce Allah (cc), kulları arasında hiçbir ayırım yapmaz; bu nedenle hangi dönemde olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın Sünnetullah, her konu ve durumda, her dönemde hiçbir değişikliğe uğramadan aynen cari olacaktır.
“Allah’ın sünnetidir ki, önceden devam etmektedir; Allah’ın sünnetinde değişme bulamazsın.” (Fetih, 23)
Sünnetullahın cari olması, belli sebeplere bağlıdır; bu sebepler, iyi ya da kötü ortaya çıktığında yüce Allah (cc), öncekilere uyguladığı yasasını aynen uygulamaktadır.