İslâm’da, Haremlik Selamlık Konusu

İslâm’da, Haremlik Selamlık Konusu

Mart 26, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
İslâm, yüce Allah’a kulluğun esaslarını en ince detayına kadar açıklayan bir din; insanlar arasındaki adab-ı muaşeret ilişkilerinin, sosyal, siyasal, ekonomik ve ticari hayatın, yönetimin nasıl olacağını en iyi şekilde düzenleyen sistem; zekât ve infak gibi sosyal bölüşümün esaslarını, evlenme, boşanma, yargılama biçimlerini, ceza hukuk kurallarını belirleyen, savaş ve barışın esaslarını bildiren bir devlet nizamıdır.