Fısk ve Fasıklar

Fısk ve Fasıklar

Mart 26, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
Fıskın, kelime anlamı, önemsememe, duyarsızlık, açıktan açığa günah işleme, sapma, doğru yoldan çıkma, inkâr etme, yalanlama, yüce Allah’a itaatten çıkma -ki, bu ifade isyanın her türlüsünü içerisinde barındırıyor- küfür, şirk, münafıklık, sapıklık, sözden dönme irtidat gibi anlamlara gelir. Bunları işleyenler de fasıktırlar.
Kur’an’dan açıkça anlaşıldığı üzere fasık, aslında tüm sapıkların, kâfir, müşrik, münafık ve mürtetlerin, bir yerde ortak sıfatlarıdır. Çünkü tüm bunlar, yüce Allah’ın dinini bir şekilde terk etmiş, sapıklığa düşmüşlerdir.