Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin

Mart 26, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
Ey vakıf ve derneklerde İslâm’ın anlatıldığını, İslâmi tebliğin yapıldığını zannedenler, yüce Allah (cc), rasulleri vasıtasıyla gönderdiği dinin insanlara nasıl ulaştırılacağını, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde apaçık beyan etmiş, rasullerin Tevhidi mücadele metodunu, sonradan gelenlere örnek olarak bildirmiştir.

“Rasullerin haberlerinden sana her şeyi anlatıyoruz; onda, senin kalbini sağlamlaştıracak şeyler vardır. Sana, bunun içerisinde Hak, nasihat ve Mü’minler için öğüt/zikir geldi.” (Hud, 120)

“Gerçekten onların kıssalarında, akıl sahipleri için ibretler vardır; (bu), uydurulacak bir söz değildir velakin kendinden öncekilerin doğrulanması ve her şeyin ayrıntılı açıklaması ve bir hidayet ve rahmettir iman eden topluluklar için.” (Yusuf, 111)