Ey İslamcılar, yüce Allah’a karşı sürdürdüğünüz savaşta yenilecek ve helak olacaksınız

Ey İslamcılar, yüce Allah’a karşı sürdürdüğünüz savaşta yenilecek ve helak olacaksınız

Nisan 18, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
İslâm tarihi boyunca tüm İslâm düşmanları İslâm’a açıkça cephe almış, fikri ve fiili olarak saldırmış, ancak ne İslâmi değerlere zarar verebilmişler ne de bu yüce davaya iman eden insanları dinlerinden döndürebilmişlerdir.

Kemalist zorbalığın, Anadolu’yu, çeşitli, entrikalarla işgal ettiği, emperyalistlerin talepleri doğrultusunda, İslâm’a ve Müslümanlara karşı bütün kin ve düşmanlığı ile saldırdığı, camilerin çoğunu kapatıp Kur’an okuyanları tutuklatıp birçok Müslüman âlimi zindana koyup birçoklarını astığı süreç içerisinde İslâmi değerlere hiçbir zarar verememiş, insanları inandıkları değerlerden koparamamıştı.

Ancak İslâm tarihinin 1400 yıllık süreci içerisinde geçmiş ve günümüz İslâm düşmanlarının, İslâm’a ve bu yüce dine iman edenlere veremedikleri zararı, Kemalist zorbalığın son yöneticisi Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi ile bunlara destek veren siz gayri Müslim İslâmcı basın-yayın, gazete ve dergiler, bunların yazar-çizerleri ile vakıf ve dernek gibi küfür ve şirk yuvalarında yuvalanan siz Samiri soylu bel’amlar vermişlerdir.

Sizler ey gayri Müslim İslâmcı medya patron ve yazarları ile İslâm düşmanı Samiri soylu bel’amlar, 2000 yılına kadar Kemalist zorbalığı, ağzınızda yuvarladığınız muğlak ifadelerle eleştirir, karşı imiş gibi bir görüntü vererek arkanızda sürü haline getirdiğiniz kişileri kandırırdınız.

Kemalist zorbalığın önceki yöneticilerine karşı oluşunuz, Müslüman olduğunuz ya da İslâmi hassasiyetinizden dolayı değildi. Şayet öyle olsaydı Kemalist zorbalığın 2000 yılına kadar gelmiş geçmiş tüm yöneticilerinden daha şedid İslâm düşmanı olan Erdoğan’a karşı çıkar, yaptığı melanetlere karşı tavır alırdınız.

Ey İslâmcı gayri Müslimler, aslında sizler Kemalist zorbalığa karşı değildiniz, Kemalist zorbalığın o dönem yöneticileri sizlere parsadan pay vermedikleri, önünüze yağlı ihaleler vermedikleri için karşı çıkıyordunuz. Ancak aynı Kemalist zorbalığın daha ateşli savunucusu Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, sizlere oldukça yağlı ihaleler verip yağlı makamlara oturtunca tağuti sistemin bir numaralı savunucusu ve destekçisi oldunuz.

Yağlı ihaleler ve makamlar nedeniyle Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesinin İslâm’a karşı başlattığı savaşa destek veriyor, şeytanın görevini devralarak Hakk’ı batılla karıştırıp gerçekleri gizliyor, Erdoğan ve çetesinin gayri insani ve gayri İslâmi tüm söz ve fiillerine karşı ilah edindiğiniz şeytana bile parmak ısırtacak şekilde susuyor, dilsiz şeytan rolünü oynuyorsunuz.

Erdoğan ve başında bulunduğu AKP çetesi, ABD ve İsrail tarafından bir proje olarak kurdurulup ilgili güçler tarafından iktidara oturtulduğu günden bu yana, İslâmi esaslara vermediğiniz zarar, yapmadığı tahribat, çarpıtmadığı Kur’ani kavram, istismar etmediği ayet bırakmadı, sizler sustunuz, destek verdiniz.

Ey İslâmcı gayri Müslimler, Erdoğan, iktidara gelir gelmez Ankara Hacı Bayram’da Kur’an kursuna giden 10-14 yaş aralığındaki çocukları tutuklattı, cuma günleri camilerde okunan, “Gerçek din, Allah indinde İslâm’dır.” ayetini, Yahudi ve Hrıstiyanlara yaranmak, Dinlerarası diyalog küfrüne destek vermek için yasakladı, sizler dilsiz şeytan olup sustunuz.

Erdoğan, suçsuz birçok insanı haksız yere tutuklayıp zindanları doldurdu, Fir’avn bile İsrailoğullarının kadın ve çocuklarına dokunmazken Erdoğan, Fir’avn’ı fersah fersah aşarak Masum kadınların kimisini lohusa halleriyle kimisini beşikteki bebekleriyle tutuklattı, böylece zulümleri ile Fir’avn’ı bile geride bıraktı, sesiniz çıkmadığı gibi alkışladınız.

Bugüne kadar ülkede yapılan darbelerde verilen muhtıralarda, 1980 darbesinde ve 28 Şubat’ta Kemalistler, hiçbir kadını bebeğiyle tutuklamamıştı, suçluları tutuklattılar, eş ve çocuklarına dokunmadılar. Şahsım olarak beni defaatle tutuklamalarına, zindanlarına atmalarına rağmen ne bir çocuğuma dokundular ne de eşime bir şey sordular.

Erdoğan, putperestliği, her türlü gayri İslâmi ve gayri meşru fiili, İslâm’a sokmak için çalıştı, İslâm’a, yarım yamalak da olsa inanmış halkı, çeşitli hileler ve baskı ile imanlarından tamamen uzaklaştırıp demokratik küfür sistemine iman ettirdi, yetmezmiş gibi küfür olan laikliğin, dinsizlik olmadığını söyleyip överek insanlara hoş gösterdi, alkışlayıp desteklediniz.

Ey gayri Müslim İslâmcılar, Erdoğan, Allah’ın indirdiği hükümleri açıkça inkâr edip “Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur” diyerek Allah’ın iradesini açıkça inkâr etti, sizler alkışladınız.

Ey gayri Müslim İslâmcılar, Erdoğan, açıktan açığa Kur’an’a hakaret ederek “1400 sene önceki kanunlardır, güncellenmeli” dedi, susup desteklediniz, şeytana parmak ısırtacak kadar şeytanı geçtiniz. Erdoğan, Kur’an’ı seçim meydanlarında küfür ve şirkine alet etti, alkışladınız.

AKP çete üyelerinden kimi Erdoğan’ın ilah, ona dokunmanın ibadet olduğunu, yüce Allah’ın vasıflarının onda bulunduğunu, kimileri peygamber olduğunu söyledi, kimileri Kur’an ayetleri ile açıktan açığa dalga geçti, sizler alkışlayıp desteklediniz.