Corona virüsü, İblis ve yardımcılarının planları

Corona virüsü, İblis ve yardımcılarının planları

Mart 29, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
Bu konuşmamda, Corona virüsünü değerlendirecek değilim, bu konu tıp ilminin alanına girer. Bu virüsün ne olduğu, zararının boyutları, bundan nasıl korunulacağı konusunda halkı bilgilendirecek açıklamaları bu konuda uzman kimseler yaparlar. Bazı kimselerin, görevleri ve bilgileri olmadan bu konuda ileri geri konuşmaları haddi aşmadır.

Kimi kara cahillerin, İslâm’ı kullanarak corona virüsü hakkında bilgi kirliliği yaparak ileri geri konuşmaları, cehaletlerinin apaçık bir göstergesidir. İsimleri dışında bu kimselerin İslâm ve Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgileri yoktur.

Corona virüsü, insanlar arasında ayırım yapmaz, insanları inanç ve ırklarına göre değerlendirmez herkese bulaşabilir. Uzmanların uyarılarına dikkat edilmesi durumunda virüsün korunanlar üzerinde bir etkisi olamayacağı anlaşılmaktadır.

Corona elbette yüce Allah’ın zalim toplumlara bir azabıdır, bu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu azaptan zalim olmayanlar da nasiplerini alabilirler. Nitekim yüce Allah (cc), zalimlere erişecek azaptan Mü’minlerin korunmalarını istiyor.

“Bir fitneden korunun ki sizden yalnızca zulmeden kimselere isabet etmez ve bilin ki gerçekten Allah’ın cezalandırması şiddetlidir.” (Enfal, 25)

Yüce Allah’ın zalimler için göndereceği azaptan korunma iki şekilde olur. Birincisi, azabı hak edecek davranışlardan sakınmaktır. İkincisi ise, sağlık ve hijyen kurallarına dikkat ederek hastalık ve benzeri virüsler şeklinde gelen azaptan korunmaktır.