KÂİNATTAKİ BÜTÜNLÜK (TEVHİDE ÇAĞRI)

“Eğer Allah’tan başka ilahlar olsaydı,

(yerin, göğün) ikisi de bozulurdu.

Arşın sahibi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır.”

(Enbiya. 22)

 

KÂİNATTAKİ BÜTÜNLÜK (TEVHİDE ÇAĞRI)

Bir tarafta baharın rengârenk çiçekleri,

Bir tarafta güneşin kıpkızıl benekleri,

Nedir bu güzellikler, bütün bu canlılıklar,

Uçuşuyor havada gökkuşağın renkleri,

 

Şakırdıyor bülbüller en derin ormanlarda,

Uçuşuyor kumrular en ıssız diyarlarda,

Seyyah olmuş leylekler, geziyor diyar diyar,

Koşturuyor kuzular, bağ, bahçe ve kırlarda.

 

Kışın gelir her taraf boyanır beyazlara,

Kimi için karakış kapılır ayazlara,

Kimisine sevincin kaynağı mutluluğun,

Kimine ilham verir mısra olur sazlara,

 

Bir düzenek içinde seyreder güneş ve ay,

Gezegen yıldızları sayacaksan haydi say,

Hiçbirinin biriyle ne kavga ne nizası,

Hepsi sanki şuurlu, sanırsın hepsi de hay.

 

Gündüz olur her taraf pırıl pırıl parıldar

Gece olur gökyüzü ışıl ışıl ışıldar,

Güneş bir kandil gibi gökyüzünde asılı,

Yıldızların ve ayın gittiği bir yolu var.

 

Sonbaharda sararır canlı birçok ağaçlar,

Kışın gelir ölürler hep sararıp solanlar,

Bahar gelir dirilir döner eski haline

Tesadüf mü sanırsın bütün bu yapılanlar.

 

Hepsinin bir ölçüsü vardır hepsinde nizam,

Oluşur mu başıboş bu muazzam intizam,

Sahipsiz hangi olay böyle düzgün oluşmuş,

Her şey ne kadar güzel her şey ne de muazzam,

 

Sahibi var her şeyin hem de sahibi bir tek,

İki olsaydı eğer gelir mi bu güne dek,

Böyle huzur içinde muazzam bir şekilde,

Devamını isteyen bilsin Rabb’ini bir tek,

 

Alemlerin sahibi olan yüce Allah’tır,

Ancak İslâm nizamı O’nun dini ve haktır,

Bu nizamı en güzel açıklayan Kur’ansa,

Kitapların içinde en ideal Kitaptır,

 

Yüce Kur’an insana sunmuş güzel çareyi,

En güzel örnek için göndermiş hak Nebi’yi

Hak Nebi’ye uyanlar bulmuşlar doğru yolu

O büyük önder Rasul yolda kalmaz kimseyi

 

Yüce Rabb’im hayata güzel bir düzen vermiş

Bu düzenin özünü sevgide birleştirmiş

Sevginin devamını arzu edenler için

Her şeyi açıklayan bir Kur’an inzal etmiş

 

İnsan hayat kainat bir bütünlük sağlamış

Kur’an’ın çağrısına isteyerek bağlanmış

Kur’an’ın bu evrensel çağrısına koşanlar

Hem Vahdeti sağlamış hem Tevhide ulaşmış

 

Ramazan YILMAZ

                                                                                Ocak-1993

Ramazan Yılmaz: 2012.03.11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir