Fecr Suresi

Fecr Suresi

Mart 29, 2020 0 Yazar: Ramazan Yılmaz
Gecenin en karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır

Gecenin en Karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır. Zulmün ortalığı kasıp kavurduğu, totaliter diktatörlerin, idareleri altındaki halkların hayatını zindana çevirdikleri, bel’amların ortaya çıkıp şirk ve küfürlerini din diye insanlara dayattıkları her dönemde, fecrin aydınlığını müjdeleyen, aydınlığın öncüleri İslâm davetçileri ortaya çıkmıştır.

Risalet önderi rasuller ve onların izinde giden Tevhid eri davetçiler, duyurdukları Tevhidi esaslarla diktatörlerin yıkılmasını sağlamışlar, karanlıkları yok edip ortalığı aydınlatmışlardır.

Aydınlığın müjdecileri rasuller ve davetçiler, duyurdukları ilahi mesajla diktatörlerin zulmüne ve onların destekçileri olan Samiri soylu bel’amların şirk ve küfrüne karşı çıkmışlar, insanlara, karanlıklardan kurtulmanın reçetesini sunmuşlardır. Baskıyı, zulüm ve despotizmi tek çıkar yol, küfür ve şirki yaşam tarzı haline getiren totaliter diktatörler ve destekçileri Samiri soylu bel’amlar, kendilerine gelen rasul ve davetçileri yalanlamışlar, bütün güçleri ile ilahi mesaja karşı çıkarak zulüm ve şirklerini sürdürmüşlerdir.