Dergi Arşivi

  PDF de OKU PDF de OKU PDF de OKU PDF de OKU PDF de OKU PDF de OKU PDF de OKU PDF de OKU PDF de OKU PDF de…

İSLÂM’DA KADININ KONUMU

İslâm, diğer ideolojilerin yaptıkları gibi, sözel olarak kadın haklarından sözetmez, kadına gerçek anlamda hakkını verir ve onu gerçek anlamda yüceltir. Bu gerçeklik, Kur’an’da çok açık bir şekilde belirtilmiş, Peygamber Hz.…

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin!

https://www.youtube.com/watch?v=jtTuTAiyPVw Ey vakıf ve derneklere gidenler, Tevhidi mücadelenin nasıl yapıldığı Kur’an’da, yüce Allah (cc) tarafından belirtilmiş, Tevhidi mücadeleyi yapan rasullerden, onların izinde giden Tevhid erlerinden örnekler verilerek açıklanmıştır. Bu nedenle…

Kadınların dövülmesi konusu, kadınlar, erkeklerin değil yüce Allah’a kuludurlar

https://www.youtube.com/watch?v=SsQFuRypXqs İslâm’da kulluk yalnızca yüce Allah’a yapılır ve Rab’lerine kulluk yapacak kadın ve erkekler bunu özgürce yapmak durumundadırlar. Kadın ya da erkeğin isteği ve direktifleri ile yüce Allah’a kulluk ve…

İslâm’ın Güncellenmesi Konusu

https://www.youtube.com/watch?v=NV4qRvjvHN8 Kendisi, demokratik küfür sistemine iman ettiği, bu sistemin kurucusu olarak bilinen M. Kemal’i ilah edindiği, Kur’ani buyrukta ifade edildiği üzere azgın bir kâfir, zalim bir despot ve bir putperest…