Sünnetullahta Davet Metodu Ve Evrensel Mesaj

Bir eserin, bir kitabın evrensel ve çağlarüstü olabilmesi, o eserin ya da kitabın yapımcısının, yazarının ya da yazdıranının hitap edeceği insanları ve çağları çok iyi bilmesi, tanıması ile mümkündür. Aynı…

Sünnetullahta Davet Metodu Ve Evrensel Mesaj

Bir eserin, bir kitabın evrensel ve çağlarüstü olabilmesi, o eserin ya da kitabın yapımcısının, yazarının ya da yazdıranının hitap edeceği insanları ve çağları çok iyi bilmesi, tanıması ile mümkündür. Aynı…

Âlim ile belam arasındaki fark

Birey ya da toplumları, sahip oldukları inanç ve kültürel değerlerine yabancılaştırmanın, bu değerlerinden uzaklaştırmanın, onları sürü haline getirip her istenileni yaptırmanın en etkili yolu, hiç kuşkusuzdur ki onların, sahip oldukları…

Kur’ani Kavramları Gerçek Anlamlarıyla Kullanmak-2 Kur’ani Hükümler

Yüce Allah (cc), insanların dünya hayatlarını düzenlemek için rasulleri vasıtasıyla vahyini, en son olarak da Kur’an’ı göndermiş, insanların dünya hayatında yapacakları her şeyi, en net ve açık bir biçimde açıklamıştır.…

Kur’ani Kavramları Gerçek Anlamlarıyla Kullanmak-1 TEVHİD

Kur’an’ın net anlaşılması, buna bağlı olarak Tevhidi esasların açıkça öğrenilmesi ve yüce Allah’a hakkıyla iman edilmesi, ancak Kur’ani kavramların gerçek anlamları ile bilinmesi halinde mümkün olabilir. Tarihsel süreçte insanlar, kendilerine…

Evrensel Mesaj Kur’an!

Bir eserin, bir kitabın evrensel ve çağlarüstü olabilmesi, o eserin ya da kitabın yapımcısının, yazarının ya da yazdıranının hitap edeceği insanları ve çağları çok iyi bilmesi, tanıması ile mümkündür. Aynı…

Hz. Adem (as)

İnsanlık tarihinde, en eski mücadele, Tevhid-şirk mücadelesidir; öyle ki bu mücadele, insanın yaratılışı ile başlamış ilk büyük mücadeledir. İlk insan Hz. Adem (as)’ın yaratılışına ve ona bildirilen ilkelere karşı ilk…

Fatiha Suresi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Fatiha Suresi Giriş İnsanlar arasındaki her ilişkinin, her hareketin, üzerine bina edildiği bir esas, bu esasın kurallarını belirleyen bir anlaşma, bir sözleşme vardır. İnsanlar arasındaki tüm…

Temel ilkeler-1 Müslümanlara, vahdet ve kurtuluş çağrısı

Bu çağrı, yalnızca o Müslümanlaradır ki itikaden onlar: “Dinde zorlama yoktur, doğruluk, sapıklıktan elbette seçilip belli olmuştur; kim tağutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse, muhakkak ki o, kopmayan, sağlam…