Erkekler, eşlerinize karşı Rasulullah (as)’ı örnek edinin, Fir’avn ve Haman’ı değil

https://www.youtube.com/watch?v=wgSRECV7kAQ Müslüman erkek, eşine karşı tavır ve hareketlerinde Rasulullah (as)’ı örnek edinmeli, onun gibi eşlerine karşı hayırla muamelede bulunmalıdır. Eşlerine karşı fiziksel güçlerini, mali varlıklarını kullanıp kadınları boşamak, maldan mahrum…

Türkiye’de Meal Sorunu ve Mealcilerin Çıkmazları

https://www.youtube.com/watch?v=a7pme1CGA-M Kur’an tercümesi, sıradan bir kitabın tercümesine benzemez; yüce Allah’ın gözetimi altında onun kelamını, insanların, Rab’lerinden gelen ilahi mesajı aynen anlamalarını sağlamaya, anlayabilecekleri bir şekilde açıklamaya yönelik bir çalışmadır. Böylece…

TEVHİD

https://www.youtube.com/watch?v=wEkK-HpuyFw Tevhid, yüce Allah'ın, kişinin düşünce söz ve davranışı üzerinde tek İlah, Rab ve Melik olmasıdır. İnsan, düşünce, söz ve davranışları üzerinde yüce Allah’ı tek İlah, Rab ve Melik olarak…

Müslümanlar, Allah’tan korkun Kur’an’a göre hareket edin

https://www.youtube.com/watch?v=WjJHSNx4ZaI Müslümanlar, Allah’tan korkun Kur’an’a göre hareket edin Konu başlıkları - Ey Müslümanlar, Allah’tan korkun, Rabb’inizin uyarılarına kulak verin - Ey Müslümanlar, kendi nefsinizi değil, Allah’ın mesajını ön plana çıkartın…

Yüce Allah’ı Bir’lemeye ve O’nu tek ilah edinmeye Davet

https://www.youtube.com/watch?v=YzWM6Un9pMU Ey demokratik sisteme oy verip destek olanlar, Bir olan Allah’a iman edin! İmanın temel esası, yüce Allah’tan başka otoriteleri, kanun koyucuları reddetmektir. Beşeri demokratik sistem, bu sistemim meclisleri, yöneticileri,…

İslâm’ın en tehlikeli düşmanları, İslâmcılardır

https://www.youtube.com/watch?v=UfwqrApPq_U Tarihsel süreçte Risalet önderlerine ve getirdikleri Tevhidi esaslara düşmanlık yaparak karşı çıkan birçok zorba diktatör, inkârcı ve müşrik toplumlar olmuştur. Bunların Tevhidi esaslara karşı çıkışları ve düşmanlıkları açıktan açığa…

Oy kullanmanın anlamı

https://www.youtube.com/watch?v=aaCya3YIQOE

Ey insanlar, bir olan Allah’a iman edin edindiğiniz ilahları bırakın

https://www.youtube.com/watch?v=XPK6eacNrgc Ey insanlar, Risalet tarihi boyunca tüm nebi ve rasullerin ortak çağrısı insanları Rab’lerinin Bir’liğine davet etmek olmuştur. “Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur; doğrusu size,…

Hurufu Mukattaa (kesik kesik harfler)

https://www.youtube.com/watch?v=AN50ENVuKN0 Evrensel ve çağlarüstü olan Kur’an, âlemlerin Rabb'i yüce Allah (cc) tarafından, kullarının, yeryüzündeki hayatlarını düzenlemek üzere indirilmiştir. İnsanı yaratan ve onu çok iyi tanıyan yüce Allah (cc), onun yeryüzündeki…

Müslüman Kadınlar ve Müslüman (Görünümlü) Kadınlar

https://www.youtube.com/watch?v=VwJz54ISBtw Müslüman Kadınlarla Müslüman (Görünümlü) Kadınlar arasındaki fark ve benzerlik şöyle örneklendirilebilir. Bunlar, kendi doğasından ve yaratılışından yemyeşil olan meyveli bir ağaçla süsleme olarak hazırlanmış, yeşile boyanmış, yapma meyvelerle bezenmiş,…