Yazar: admin

Mart 25, 2020 0

Mâun Sûresi

Yazar: admin

Giriş Din, insanın, dünya hayatındaki fiziksel, psikolojik, ruhi ve eylemsel hareketlerini düzenleyen kanun ve kuralların bütünüdür. İnsanoğlu fıtraten toplum içinde…

Mart 25, 2020 0

Tekâsur Sûresi

Yazar: admin

Giriş İnsanları, Zatına kulluk yapmaları için, fiziki ve ruhi olarak en güzel şekilde yaratan yüce Allah (cc), onların, kendilerine verilen…

Mart 25, 2020 0

Asr Sûresi

Yazar: admin

Giriş Yüce Allah (cc), kâinatı, hayatı ve insanı belli bir düzen içerisinde yaratmış ve onlara uyacakları kuralları bildirmiştir. Bu kurallar…

Mart 25, 2020 0

İnşirah Sûresi

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم GİRİŞ Sorumluluk duygusu ve bu sorumluluğun yerine getirilmesinde verilen görevin hakkı ile ifa edilmesi düşüncesi, sorumluluk…

Mart 25, 2020 0

Abese Sûresi

Yazar: admin

Giriş İnsanların yeryüzündeki yaşamlarını düzenlemek için vazedilen bir din, bir sistem bir ideoloji ya da herhangi bir yaşam tarzının, insanlar…

Mart 25, 2020 0

Duhâ Sûresi

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Duha Suresi Giriş Kur’ani esaslardan hareket edildiği sürece yüce Allah kulları ile beraberdir İnsan, sorumluluk bilincini…

Mart 25, 2020 0

Fecr Sûresi

Yazar: admin

`بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Fecr Suresi Giriş Gecenin en karanlık olduğu an sabaha en yakın zamandır Gecenin en Karanlık olduğu…

Mart 25, 2020 0

Leyl Sûresi

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Leyl Suresi Giriş Kur’ani esaslar aydınlığı, beşerî sistemler karanlığı temsil ederler Hayatta her şey karşılıklı bir…

Mart 25, 2020 0

Müddessir Sûresi

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Müddessir Suresi Giriş Sorumluluk duygusu, çok ağır bir yük gibidir; insan, sorumluluk yüklenmeden önce o sorumluluğu…

Mart 25, 2020 0

Müzzemmil Sûresi

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Müzzemmil Suresi Giriş Yüce Allah (cc), Alak suresinde Rasulü’nü, doğal olarak da Rasulü takip eden İslâm…

Mart 25, 2020 0

Kalem Sûresi

Yazar: admin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم KALEM SURESİ GİRİŞ Yüce Allah (cc) kâinatı en güzel şekilde düzenleyip yarattığı gibi, ilahi mesajını da…

Mart 25, 2020 0

Âdiyat Sûresi

Yazar: admin

Giriş Vahyi esaslar, nazil oldukları her dönemde, insanlar üzerinde çok büyük etki yapmış, onu kabul edenlere, bambaşka bir yaşam sunmuş,…