Yazar: admin

Mart 25, 2020 0

Kariâ Suresi

Yazar: admin

İnsanlar, dünya hayatının cazibesi, çekiciliği ve güzelliği karşısında, kimi zaman nefislerinin isteklerine karşı çıkmayarak, yaratılışlarının nedeni olan asıl görev ve…

Mart 25, 2020 0

Kureyş Sûresi

Yazar: admin

Nankörlük, örtmek, gizlemek, takdir etmemek, şükretmemek, haksızlık etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Nankörlük, K-F-R harflerinden türeyen bir kelimedir. Küfür ve…

Mart 25, 2020 0

Tin Suresi

Yazar: admin

ÖNSÖZ Egemenlik, yalnızca insanları sevk ve idare değildir; asıl egemenlik, insan hayatını ilgilendiren yasaları, insanların hayatlarını kolaylaştıracak, insanları huzurlu ve…

Mart 25, 2020 0

Buruc Sûresi

Yazar: admin

Tevhid-şirk, Hak-batıl mücadelesi, insanın yeryüzüne gönderilmesinden hemen sonra başlamış, tarihi sürecte kimi zaman şiddetlenerek günümüze kadar süregelmiştir. Tevhid-şirk mücadelesi tarihi…

Mart 25, 2020 0

Şems Suresi

Yazar: admin

Giriş Hayatta her şey insana gören anlam bulur, ona göre değişir; düzelir ya da kötüleşir. Dünya hayatı, adeta insan odaklı…

Mart 25, 2020 0

Kadir Suresi

Yazar: admin

Giriş İnsanlık tarihinde bazı günler, kimi olaylar için dönüm noktası olmaları açısından oldukça önemli bir yere sahiptirler. Bu önem, o…

Mart 25, 2020 0

Necm Suresi

Yazar: admin

Giriş İnsanların, yanlışa düşmelerine, sapmalarına ve azgınlaşıp Rab’lerine isyan etmelerine neden olan en önemli etken, hiç kuşkusuzdur ki, kendi arzularını…

Mart 25, 2020 0

İhlas Sûresi

Yazar: admin

Giriş Uğrunda nice savaşların yapıldığı, canların verildiği, nice zulüm ve işkencelerin görüldüğü, yerlerin yurtların terk edildiği yüce bir söz, söylendiğinde…

Mart 25, 2020 0

Nâs Sûresi

Yazar: admin

Giriş Felak suresinde şer oldukları bildirilip vasıfları sayılan beşeri sistemlerin ve bu sistemlerin yöneticilerinin karanlık emellerinden, baskı ve zulümlerinden kurtularak,…

Mart 25, 2020 0

Felâk Sûresi

Yazar: admin

Giriş İnsanın yeryüzüne gönderilişi ile başlayan Hak-batıl mücadelesi, bütün şiddetiyle günümüze kadar sürmüş ve hızından hiçbir şey kaybetmeden halen de…

Mart 25, 2020 0

Fil Sûresi

Yazar: admin

Giriş Kâinatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur. Bu denge, ya kendi içinde kendiliğinden sağlanır ya da kâinatı yaratan ve…

Mart 25, 2020 0

Kâfirun Sûresi

Yazar: admin

Giriş Kavramların net olması, insanların birbirlerini asıl kimlikleri ile tanıması, İslâmi davetin sağlıklı yapılmasına neden olur. Aynı şekilde insanlar arasındaki…