Küfür ve Şirke Karşı Tevhidi Duruş

https://www.youtube.com/watch?v=JkyPCPrW_K8 Yüce Allah (cc), yeryüzünde Hz. Nuh (as) ile başlayıp Hz. Muhammed (as)’da son bulan Risalet önderlerinin Tevhidi mücadelesinde iman edenlerin durumlarını, küfür ve şirk unsurlarına karşı tutum ve davranışlarını…

Sünnetullah’ta değişiklik olmaz

https://www.youtube.com/watch?v=G3xKZFr5kjA Sünnetullah, yüce Allah’ın hayat, kâinat ve insan için öngördüğü ve her dönem için geçerli olan değişmez yasasıdır. Sünnetullah, aynı şartlar oluştuğunda, daha öncekilere uygulandığı gibi yüce Allah tarafından aynen…

Â’lâ Suresi, Rabb’ini yücelten kurtuluşa ermiştir

https://www.youtube.com/watch?v=zObyRr0RAKE İnsanın amacı kulluk olduğu gibi, kulluğun temeli de yüce Allah'ı tespih etmektir. Yüce Allah'ın, gereği gibi tesbih edilebilmesi, ancak öncelikle tesbihin ne olduğunun ve nasıl yapılacağının bilinmesi ile mümkündür.…

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin

https://www.youtube.com/watch?v=aU0eAvWZYVg Ey vakıf ve derneklerde İslâm’ın anlatıldığını, İslâmi tebliğin yapıldığını zannedenler, yüce Allah (cc), rasulleri vasıtasıyla gönderdiği dinin insanlara nasıl ulaştırılacağını, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde apaçık beyan etmiş, rasullerin…

Tekfirde haddi aşmanın en dip noktası, (haşa) Allah’ı tekfir etme

https://www.youtube.com/watch?v=lmK-Xf9zRTM Günümüzde, okullarda küfür ideolojisi öğretiliyor diye çocuklarını okula gönderen anne babaları küfürle itham eden tekfirciler, Kur’ani bilgiden yoksun oldukları, atalarının görüşlerini Kur’ani gerçeklere tercih ettikleri, Kur’an’ın verdiği apaçık örnekleri…

İslâmi Kardeşlik Hukuku, Müslümanların Kardeşliği

https://www.youtube.com/watch?v=-WTPYTDnsq0 “Muhakkak Mü’minler kardeştirler, …” (Hucurat, 10) Mü’minlerin kardeşliği, kan bağı, soy sop kardeşliğinden çok daha önemlidir; bu, sıradan bir kardeşlik değil, dünya ve ahirette kurtuluşa neden olan bir kardeşliktir.…

HÂKİMİYET ANCAK ALLAH’INDIR Kemalist sistemin milletvekillerine

https://www.youtube.com/watch?v=JUxFlg9-Cro Ey Kemalist sistemin milletvekilleri, sizin koyduğunuz hükümler, her beşeri hüküm gibi cahiliye hükmüdür ve yüce Allah (cc), bu cahili hükümlerin tümünü kaldırıp ilahi olan hükümlerini indirmiştir. "... İyi bilin…

Mesed (Tebbet) Suresi

https://www.youtube.com/watch?v=ENnPe0qNL0Y İnsanlara bir mesaj ulaştıran her davetçinin karşısında mutlaka azgın bir muhalif olagelmiştir. Bu muhalifler bir zümre olabildiği gibi bir tek fert, bazen de devlet olabilmiştir. Risalet önderlerine ve Tevhid…

Tekvir Suresi, 1-14. ayetler

https://www.youtube.com/watch?v=cmWxDz9IO3U Güneş dürüldüğü zaman kurtuluşun olmadığı o gün yakındır 1- Güneş dürüldüğü zaman. Güneş, kâinattaki her şeyin dengesi ve enerji kaynağıdır. İnsanlardan birçoğu, güneşin enerji kaynağından faydalanarak güzel şeyler yapıp…

Kutsal Değerlere Saldıranlar Helak Edilirler

https://www.youtube.com/watch?v=aI-CayGJLmQ Kâinatta her şey bir denge üzerine kurulmuştur; bu denge ya kendi içerisinde yüce Allah’ın belirlediği esaslar dâhilinde kendiliğinden ya da Kâinatın sahibi olan yüce Allah (cc) tarafından sağlanır. Kâinatın,…