Sünni ve Şiilere Kur’ani Uyarı, Tefrikayı bırakın, yüce Allah’a gerçekten iman edip Müslüman olun

https://www.youtube.com/watch?v=ZFUBlzwp_fE İslâm, vahdet dinidir; İslâmi esaslara iman edenler öncelikle Kur’ani esaslara uygun olarak bir araya gelip aralarında bir vahdet oluşturmalıdırlar. Kur’ani esaslara sarılıp diğer Müslümanlarla vahdet oluşturmayanlar, dünyada zilletten, ahirette…

TEVHİD

TEVHİD

https://www.youtube.com/watch?v=wEkK-HpuyFw Tevhid, yüce Allah'ın, kişinin düşünce söz ve davranışı üzerinde tek İlah, Rab ve Melik olmasıdır. İnsan, düşünce, söz ve davranışları üzerinde yüce Allah’ı tek İlah, Rab ve Melik olarak…

İslâm’ın en tehlikeli düşmanları, İslâmcılardır

https://www.youtube.com/watch?v=UfwqrApPq_U Tarihsel süreçte Risalet önderlerine ve getirdikleri Tevhidi esaslara düşmanlık yaparak karşı çıkan birçok zorba diktatör, inkârcı ve müşrik toplumlar olmuştur. Bunların Tevhidi esaslara karşı çıkışları ve düşmanlıkları açıktan açığa…