Sünnetullah’ta değişiklik olmaz

https://www.youtube.com/watch?v=G3xKZFr5kjA Sünnetullah, yüce Allah’ın hayat, kâinat ve insan için öngördüğü ve her dönem için geçerli olan değişmez yasasıdır. Sünnetullah, aynı şartlar oluştuğunda, daha öncekilere uygulandığı gibi yüce Allah tarafından aynen…

Tekfirde haddi aşmanın en dip noktası, (haşa) Allah’ı tekfir etme

https://www.youtube.com/watch?v=lmK-Xf9zRTM Günümüzde, okullarda küfür ideolojisi öğretiliyor diye çocuklarını okula gönderen anne babaları küfürle itham eden tekfirciler, Kur’ani bilgiden yoksun oldukları, atalarının görüşlerini Kur’ani gerçeklere tercih ettikleri, Kur’an’ın verdiği apaçık örnekleri…

Erkekler, eşlerinize karşı Rasulullah (as)’ı örnek edinin, Fir’avn ve Haman’ı değil

https://www.youtube.com/watch?v=wgSRECV7kAQ Müslüman erkek, eşine karşı tavır ve hareketlerinde Rasulullah (as)’ı örnek edinmeli, onun gibi eşlerine karşı hayırla muamelede bulunmalıdır. Eşlerine karşı fiziksel güçlerini, mali varlıklarını kullanıp kadınları boşamak, maldan mahrum…