Yazar: admin

Mart 25, 2020 0

İslâmcı Holiganlar

Yazar: admin

Müslüman olsun, gayri müslim olsun her insanın, sevip beğendiği, taraf olduğu inanç, ideoloji, sistem, grup ya da kişiler vardır. İnsanın,…

Mart 25, 2020 0

Salih Amel, İmanın Tezahürüdür.

Yazar: admin

Bir düşünce ve ideolojinin, hayatiyetini sürdürebilmesi, ancak onu kabul eden insanların, fıtratına uygun olması ve eylemsel boyutunun varlığı ile mümkündür.…

Mart 25, 2020 0

İMAN ETMEK, YENİDEN VAROLMAKTIR

Yazar: admin

Yüce Allah (cc), insanı belli bir fıtrat üzerinde yaratmış, insanın, kendisine verilen özellikleri koruyup korumayacağına, kendisini şahit tutmak üzere onu…

Mart 25, 2020 0

TEVHİDİ ÇAĞRI

Yazar: admin

Risalet tarihi süresince, tüm Risalet önderlerinin ve onların izini takip eden Tevhid erlerinin en öncelikli çağrıları, hiç kuşkusuzdur ki toplumlarındaki…

Mart 25, 2020 0

İSLÂM’DA MÜLKİYET

Yazar: admin

Yüce Allah (cc), insanı, uzvi ve içgüdüsel ihtiyaçları olan bir varlık olarak yaratmıştır. Bu, aslında insanın üzerine yaratıldığı fıtrattır. Bu…

Mart 25, 2020 0

Kur’an’da Cin Konusu

Yazar: admin

Cinler konusunda bugüne kadar çok değişik rivayetler, farklı yorumlar yapılmış, aslı olmayan iddialar ortaya atılmıştır. Cinlerin, insan olduklarını, geçmişte yaşadıklarını,…

Mart 25, 2020 0

ZULME KARŞI DİRENMEMEK ONA ORTAK OLMAKTIR

Yazar: admin

İslâm, ezilen mustazaf insanların koruyucusu ve yardımcısıdır. Bu nedenle Müslümanlar, ezilen mustazaf insanları koruyup kollamakla mükelleftirler. Bu mükellefiyet, yüce Allah’a…