Tekvir Suresi, 1-14. ayetler

https://www.youtube.com/watch?v=cmWxDz9IO3U Güneş dürüldüğü zaman kurtuluşun olmadığı o gün yakındır 1- Güneş dürüldüğü zaman. Güneş, kâinattaki her şeyin dengesi ve enerji kaynağıdır. İnsanlardan birçoğu, güneşin enerji kaynağından faydalanarak güzel şeyler yapıp…

Ey insanlar, bir olan Allah’a iman edin edindiğiniz ilahları bırakın

https://www.youtube.com/watch?v=XPK6eacNrgc Ey insanlar, Risalet tarihi boyunca tüm nebi ve rasullerin ortak çağrısı insanları Rab’lerinin Bir’liğine davet etmek olmuştur. “Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur; doğrusu size,…

Â’lâ Suresi, Rabb’ini yücelten kurtuluşa ermiştir

https://www.youtube.com/watch?v=zObyRr0RAKE İnsanın amacı kulluk olduğu gibi, kulluğun temeli de yüce Allah'ı tespih etmektir. Yüce Allah'ın, gereği gibi tesbih edilebilmesi, ancak öncelikle tesbihin ne olduğunun ve nasıl yapılacağının bilinmesi ile mümkündür.…

Ey vakıf ve derneklere gidenler, Bir olan Allah’a iman edin

https://www.youtube.com/watch?v=aU0eAvWZYVg Ey vakıf ve derneklerde İslâm’ın anlatıldığını, İslâmi tebliğin yapıldığını zannedenler, yüce Allah (cc), rasulleri vasıtasıyla gönderdiği dinin insanlara nasıl ulaştırılacağını, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde apaçık beyan etmiş, rasullerin…

Fısk ve Fasıklar