Press ESC to close

Türkiye’de Meal Sorunu ve Mealcilerin Çıkmazları

Kur’an tercümesi, sıradan bir kitabın tercümesine benzemez; yüce Allah’ın gözetimi altında onun kelamını, insanların, Rab’lerinden gelen ilahi mesajı aynen anlamalarını sağlamaya, anlayabilecekleri bir şekilde açıklamaya yönelik bir çalışmadır. Böylece insanlar, Kur’an tercümesini okuyarak Rab’lerinin yüceliğini, Uluhiyet ve Rububiyetini kavrayacak, Rab’lerine şirk koşmadan gereği gibi iman edeceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir