Press ESC to close

Tevhidi Esaslar ve Tevhidi esaslardan Mahrum Toplum

Tevhid
Yüce Allah’ın, kişinin düşünce söz ve davranışı üzerinde tek İlah, Rab ve hakim olmasıdır. Tevhid inancına sahip olan bir kimse, hiçbir konuda ve hiçbir şekilde iman ettiği esasların dışında düşünmez, konuşmaz, hareket etmez/edemez; aksi halde Tevhid inancı zedelenir, kişi şirke düşer.
Düşünce, söz ve davranış üzerinde başkalarına söz hakkı vermek apaçık şirktir. Buna göre kişi, hayatını İslam’a göre yaşamıyorsa ameli şirktedir, vahyi önceleyip anlatmıyorsa sözel şirktedir, Tevhidi esaslar doğrultusunda mücadele etmeyi düşünmüyor ya da düşünce planında başka kişi ve ideolojilere yer veriyorsa düşünsel şirktedir demektir. Bu durumda kişi, uluhiyette yüce Allah’a şirk koşmuştur.
Tevhid, oldukça pahalı bir sözdür, söylendiğinde kişiye bedel ödeten, uğrunda can, mal ve dünyevi bütün değerlerin feda edildiği bedeli yüce bir kavramdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir