Press ESC to close

Sünni ve Şiilere Kur’ani Uyarı, Tefrikayı bırakın, yüce Allah’a gerçekten iman edip Müslüman olun

İslâm, vahdet dinidir; İslâmi esaslara iman edenler öncelikle Kur’ani esaslara uygun olarak bir araya gelip aralarında bir vahdet oluşturmalıdırlar. Kur’ani esaslara sarılıp diğer Müslümanlarla vahdet oluşturmayanlar, dünyada zilletten, ahirette acıklı ve sürekli azaptan kurtulamazlar.

Kendisine iman edenlerin birlikteliğine önem veren yüce Allah (cc), bölünmenin cahiliye mantığı olduğunu, insanları birbirlerine düşman ettiğini, bölünenlerin ateşten bir çukurun kenarında bulunduklarını, bu ateş çukurunun kenarından kurtulmanın, ancak Allah’ın ipine sarılıp kardeş olunması ile mümkün olabileceğini bildirmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir