Press ESC to close

Sen nasıl Müslümansın!

Ağzını açtığında Müslümanım diyorsun,
Kur’an’ı anlayarak açıp okumuyorsun,
Kur’an’dan haberin yok, Tevhidi bilmiyorsun,
Rabb’ine isyanında sınır tanımıyorsun.

***

Ne Kitabı bilirsin, ne Rabb’inin hükmünü,
Boşuna harcıyorsun o güzelim ömrünü,
Sen şeytana aldandın, terk ettin Hak sözünü,
Kibir ve gururunla görmüyorsun önünü.

***

İki ayet okudun kendini âlim sandın,
İman etmek yerine sen nefsine aldandın,
Vahye uyacak yerde lanet şeytana kandın,
Uyan artık ey gafil bu halinle sen yandın.

***

Rasulü kabul etmez, Sünnetine uymazsın,

Sünneti hadis sanır, onu da yalanlarsın,

Birkaç ayet okursun, ayeti anlamazsın,

Müslümanım diyerek kendini kandırırsın.

***

Rasulü tanımayan, ayeti inkâr eder,

Şeytana tabi olur, onun peşinden gider,

İmandan çıkmıştır o, küfür ve şirke girer,

Yüce Allah da onu, acı azaba sürer.

***

Tevhid, şirk, iman, küfür nedir biliyor musun,
Putperestlik küfürdür derken ne anlıyorsun,
Tevhidi mücadele için ne yapıyorsun,
Gerçekleri terk edip Hak yoldan sapıyorsun.

***

Şirk ve küfür yuvası vakıf ve derneklerde,
Tevhidi inkâr eden belamlar şirk içinde,
Hiçbir tepki vermeden oturursun o yerde,
Belamları dinlersin Müslümanlığın nerde.

***

Hak hukuku bilmezsin, yetim hakkını yersin,
Bazen namaz kılarsın, sonra günah işlersin,
Tevhidi hiç bilmezsin, tağuta oy verirsin,
Müslümanım diyorsun şirk içinde gezersin.

***

Açgözlülük yaparak gemini yürütürsün,

Onun bunun hakkını sessizce yürütürsün,

Kul hakkıdır demezsin her şeyi götürürsün,

Bu kafayla sen ancak ateşe sürülürsün.

***

Müslümanım diyerek ibadetler yaparsın,
Tağuta oy vererek Rabb’ine şirk koşarsın,
Şirke küfre girerek doğru yoldan saparsın,
Bu halinle ey gafil, sen tağuttan yanasın.

***

Hayır, infak yapmazsın mazlumları ezersin,
Fakir fukara demez haklarını vermezsin,
Helâl haram demeden her türlü haltı yersin,
Bir de hiç utanmadan ben Müslümanın dersin.

***

Ana baba hakkını inkâr eden nankörsün,

Kur’ani gerçekleri görmez adi bir körsün,

Yaptığın nankörlükler, mezara kadar sürsün,

Diriltildiğin günde gerçekleri görürsün.

***

Şu haline bir bak da yazık etme kendine,
Gittiğin yol Hak değil yönel artık Hak dine,
Tağutu inkâr edip iman et sen Rabb’ine,
Yoksa yuvarlanırsın cehennem ateşine,

***

Ey isyankâr ey cahil, ey nankör ve ey zalim, 
Birkaç ayet okuyup kendini sanma âlim,
Bu dünya hayatında İslâm’a dön sağ salim,
Bu halinle ölürsen sonun azabı elim

***

Ramazan Yılmaz: 2016.04.08

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir