Press ESC to close

KADIN


İmran’ın eşi gibi Hakka teslim olmalı,
Hak yolunda eşinin arkasında durmalı,
Eşi ile beraber Tevhidi savunmalı.
Doğacak evladını Allah’a adamalı,
xxx
Fir’avn’ın eşi gibi Rabb’ine yönelmeli,
Zalimden çekinmeden Hakka iman etmeli,
Gönlü imanla dolu Rabb’ini zikretmeli,
Allah’a yalvararak cenneti istemeli.
xxx
Hz. Aişe’yi, örnek olarak alsın,

Konuştuğu her sözde ilim ve irfan aksın,

İnsanlara Tevhidi gerçekleri anlatsın,

Gerekirse Hak için cihad yoluna çıksın.

xxx

Hz. Aişe’nin günümüz temsilcisi,
Hak yolunun yolcusu, Hakikatin bekçisi,
Nezaketin timsali, incelik numunesi,
Olmalıdır her kadın bir onur abidesi.
xxx
Bir kadın olmalı ki, Fatıma gibi olsun,

Rabb’ine iman etsin kalbi imanla dolsun,

Huzur ve mutluluğu kendi evinde bulsun,

Çocuklarına anne eşine sırdaş olsun.

xxx

Hz. Fatma gibi kadın olabilmeli,
Rabb’ine teslim olup Hak yolunda gitmeli,
Dünyevî kaygılarla hareket etmemeli,
Eşine huzur, güven ve mutluluk vermeli.
xxx 
Dedikodudan kaçsın, en güzeli söylesin,

Hiçbir gerekçe ile yalan şeyler demesin,

Hz. Meryem gibi Rabb’ine iman etsin,

Her sıkıntı anında yalnız O’na yönelsin.

xxx

Öyle kadınlar var ki, nezaketten nasipsiz,
İnsanlıktan bihaber, duygusuz ve sevgisiz,
Ona karşı beslenen her saygıya ilgisiz,
Patolojik özürlü, duyarsız, ruhsuz, hissiz.
xxx
Vicdansız birçok kadın, kocasını öldürür,
Öyleleri de var ki, Rasul’e kök söktürür,
Hz. Eyyüb gibi binlerce "Ah" döktürür,
Nefsine tabi olur, nefsi Hak’tan döndürür,
xxx
Elindeki nimetin kıymetini bilmeyen,
Hz. Nuh eşiyken ona iman etmeyen,
Rabb’inin bildirdiği Hakikati görmeyen,
İşte bu kadınlardır, cehennemi isteyen.
xxx
Mısır’da sultan olsa ihanetten çekinmez,
Şeytana aldanınca vezir eşiyim demez,
Bulunduğu konumun hiç değerini bilmez,
Arzusuna kapılır hiçbir öğüt dinlemez.
xxx
Hz. Lut’un eşi, bir Nebi’nin eşiydi,
O da bir kadın idi, imansız bir dişiydi,
Sapıklara muhbirlik yapmak onun işiydi,
Ailesi içinde helak olan kişiydi.
xxx
Şimdiki kadınlarda ne Asiye Meryem var,
Ne Aişe Fatıma, gibi sevgi erdem var,
Arzularına uymuş, Haktan gayri söylem var,
Sevgi saygıdan yoksun hayat bu dem diyen var.
xxx
Acınacak haldedir günümüz kadınları, 
Harap olmuş durumda evlilik yuvaları,
Dünyayı mamur etmek onların amaçları,
Varları ve yokları yalnız bu dünyaları.

Ramazan Yılmaz: 2017.02.06

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir