Press ESC to close

İslâm Düşmanlarına Merhametli bir çağrı!…

Holandalı Geert Wilders ve Benzeri İslâm Düşmanlarına

Merhametli bir çağrı!…

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

İçinde yaşadığımız dünyada İslâm düşmanları her gün yeni bir oyun ile İslâm’ı kötülemek için seviyesizce İslâm’a ve biz Müslümanlara, çeşitli vasıtalarla saldırmakta, hakaret etmektedirler. İslâm düşmanları, son olarak, Danimarka’da yayınlanan ve biz Müslümanlar için canımızdan daha değerli olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (as)’a yapılan hakaret karikatürü ve Hollanda’da Geert Wilders’in, “fitna” filmi ile bu saldırılarının dozunu seviyesiz bir şekilde artırmışlardır.

Batılı ve Türkiye’deki İslâm Düşmanları Neden İslâm’a Saldırıyorlar?

Bu konuda üç neden üzerinde durabiliriz; biz İslâm düşmanları gibi seviyesizce saldırıp suçlamıyoruz/suçlayamıyoruz. Hamdolsun inanç değerlerimiz ve iman kimliğimiz İslâm düşmanlarının seviyesine düşmemize izin vermiyor. Türkiye’deki İslâm düşmanlarının neden İslâm’a saldırdıkları zaten bilinen bir gerçektir; efendileri emperyalizmin dümen suyunda, Anadolu halkından emperyalizmin intikamını almak. Batılı İslâm düşmanlarının saldırılarının nedeni ise aşağıda sıraladığımız nedenlerden kaynaklandığını düşünüyoruz, başka bir neden de bulamıyoruz İslâm’a karşı yapılan bu gayri ahlaki ve seviyesiz saldırılara! Bu yazımızda daha çok Batılı İslâm düşmanlarının saldırıları üzerinde duracağız inşaAllah.

Birinci neden, Batı aleminde bugün Hrıstiyanlık Hz. İsa (as)’ın getirdiği ilahi mesajdan çok çok uzaklaşmıştır. Bu da, huzuru ve mutluluğu arayan akıllı Batı insanını tatmin etmiyor ve bu akıllı insanlar, huzur ve mutluluğu bulacak yeni bir din arıyorlar. Onlar, yaptıkları arayışlar sonucunda, gerçek mutluluğun ve huzurun İslâm dininde olduğunu görüyorlar. Arayış içinde olan bu kimseler, İslâm’ı seçip Müslüman oluyor. Yusuf İslam (Cat Stevens) (İngiliz), Roger Garaudy (Fransız), İngiliz asıllı Müslüman yazar Martin Lings (Ebubekir Siraceddin), Omar Sharif (Michael Shalhoub) (İngiliz) ve daha nice Amerikalı ve Avrupalı ünlüler.

The New York Times gazetesi, Avrupa’da en hızlı büyüyen dinin İslamiyet olduğunu belirtiyor. İslâm’a bu hızlı yöneliş Batı emperyalizmini ve onun başı Amerika’yı oldukça korkutuyor. Bu nedenle Batılı İslâm düşmanları, İslâm’ı, kötü göstermek için saldırıyorlar.

İkinci neden, Afganistan doğal gazına ve Arap petrollerine sahiplenmek için kendi yaptırdığı 11 Eylül 2001 saldırılarını bahane ederek İslâm topraklarına savaş açan Amerika başkanı George W. Bush, gerçek niyetini “Bu bir Haçlı seferidir” diyerek ortaya koyuyordu. İşte askeri alanda Müslümanlara karşı savaş başlatan Amerika, aynı anda kültürel olarak da Avrupa ve Amerika’da birçok kimseyi kiralamış, onlar vasıtasıyla İslâm’a karşı savaşını sürdürmüştür. Danimarka’daki karikatürist Kurt Westergaard ile Hollanda’daki “fitna” filmini yapan siyasetçi Geert Wilders, emperyalist Amerika’nın emellerine yardımcı olan kimselerdir.

Hollandalı Geert Wilders’ın “Fitna” filmi ile Danimarkalı Kurt Westergaard’ın İslâm’a saldırı niteliği taşıyan karikatürleri ve bu karikatürlerin aynı anda Danimarka ve Norveç gazetelerinde yayımlanması emperyalizmin bir oyunudur.

Üçüncü neden, İslâm’a saldıran bu kimseler, gündemde kalmak isteyen, psikolojik olarak sağlıklı olmayan kimselerdir. Çünkü bugüne kadar İslâm ya da Müslümanlar, bu kimselere hiçbir zarar vermediği halde bunlar, normal akıllı bir insanın düşemeyeceği bir seviyeye düşerek Müslümanların değerlerine en ağır hakaretleri yapmışlardır.

Bu İslâm düşmanlarını kim protesto etmeli?

Aslında bu kişileri ve bunların seviyesiz saldırılarını Müslümanlar değil, akıl sahibi ve onurlu Batılılar protesto etmelidir. Bu kişiler, Batılılar için yüzkarasıdırlar. Bunlar, kendi ülkelerinin değerlerine, onurlarına leke sürüyorlar. Medeniyet ve insan hakları merkezi olduğunu iddia eden Batılılar, bu saldırgan kişilerin, medeniyetten  ve insanlıktan nasibini almamış saldırılarına karşı tavırlarını ortaya koymalıdırlar. Milyarlarca Müslüman’ın değerlerine hakaret eden, Müslümanların haklarını çiğneyen ve onurlarına saldıran bu saldırgan kimselere karşı, insan hakları iddiasında bulunan Batılılar ses çıkaramıyorlarsa bu onlar için utanç verici bir durumdur.

Şayet bu kimseler ve benzerleri hasta iseler, Batılılar, ülkelerine daha fazla zarar vermeden bu kimseleri acilen tedavi etmelidirler. Bu, Batılıların ve özellikle de İslâm’a hakaret yapan kişilerin bulunduğu Hollanda, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerin sorunudur.

Emperyalizm ve onun amaçlarına hizmet eden bu kimseler, bu hakaret ve saldırıları ile İslâm’ı iyi bilmeyen Müslümanları tahrik ederek saldırılarda bulunmalarına çalışacaklar ve böylece İslâm’ın bir şiddet dini olduğunu kendi akıllarınca ispatlamaya çalışacaklar. Bu yaptıkları ile onlar, İslâm’a yönelen akıllı Batılı insanlarının İslâm’ı seçmelerine engel olacaklarını sanıyorlar. Biz Müslümanlar, bu kimselerin kurdukları oyunlarına alet olmayacağız, onların seviyesiz saldırılarıyla sokaklara çıkmayacağız ve böylece onların arzularını kursaklarında bırakacağız inşaAllah. Biz, haddini aşan insanlara dua ediyoruz ve yüce Allah’ın bunlara akıl, hidayet ve iman nasip etmesini diliyoruz

Müslümanları Tavrı Ne Olmalı?

Her Müslüman bilir ki, İslâm’a ve canımızdan çok sevdiğimiz peygamberimize yapılan seviyesiz saldırılar ve hakaretler yeni değildir. Bu saldırlar ve hakaretler İslâm’ın, Hz. Muhammed (as) tarafından tebliğ edildiği ilk günden itibaren başlamıştır. Bu saldırılara karşı yüce Kitabımız Kur’an, ne yapılmasını emretmişse, Hz. Peygamberimiz nasıl tepki vermişse, biz Müslümanlara düşen görev, Kur’an’a uygun ve Peygamberimizi örnek alarak tepki vermektir.

İslâm’a karşı yapılan bu seviyesiz saldırılara karşı, İslâm’a iman eden ve İslâm’ı çok iyi bilen her Müslüman’ın, Kur’an’ın emirleri doğrultusunda hareket etmesi, Peygamber Hz. Muhammed (as)’ı örnek edinmesi imani bir zorunluluktur..

Biz Müslümanlar, bizim değerlerimize hakaret eden bu kişilere acıyoruz. Bunlar, dünyada kendilerini ve mensubu oldukları devletleri küçük düşürdükleri gibi, ahirette de kendilerini cehennem azabıyla cezalandırıyorlar –ki Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, daha dünyada iken ateşte yanarak ölmüştür-.

Bu saldırgan kimseler, korkak, zavallı ve cahil kimselerdir. Korkaktırlar, çünkü Müslümanlarla medenice tartışacak cesaretleri yoktur. Cahildirler, çünkü hayatlarında bir kere olsun İslâm hakkında bir bilgi elde edememiş, Kur’an’ı bir kez ellerine alıp okumamışlardır. Zavallıdırlar, çünkü bu yaptıklarıyla kendilerini dünya ve ahirette helak ediyorlar.

Ey Müslümanlar, yüce Kitabımız Kur’an’a bakınız, İslâm’ı tebliğ eden Hz. Muhammed (as)’a o günkü İslâm düşmanları nasıl hakaret etmişler ve Peygamberimiz bunlara nasıl karşılık vermiştir.

Kur’an’ın Bu Konudaki Ayetleri

Kurân’ın uyduruk olduğunu söyleyen o günkü saldırgan kâfirlere karşı yüce Allah’ın, Peygamberimize tavsiyesi.

Saldırganların Kur’an’a hakaret içeren sözleri:

“Kâfirler: ‘Bu, yalandan başka bir şey değildir. (Muhammed) onu uydurdu, başka bir topluluk da kendisine yardım etti.’ dediler ve kesin bir haksızlığa ve iftirâya vardılar. Dediler: ‘Evvelkilerin masalları, onları yazmış, sabah akşam onlar kendisine yazdırılıyor." (Furkan, 4-5)

Kur’an’ın Peygamberimize tavsiyesi:

“De ki: ‘Onu, göklerdeki ve yerdeki gizleri bilen indirdi. O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Furkan, 6)

Ey Müslümanlar bakınız, Kur’an’a ve Peygamberimize yapılan hakaretlere karşı yüce Allah (cc), onlara Allah’ın bağışlayan ve esirgeyen olduğunu bildirerek tevbe etmelerini istiyor, onlara kızmıyor.

Peygamberimize azgın, sapık, kafasından konuşuyor diyen saldırgan kâfirlere yüce Allah (cc) ne güzel cevap veriyor:

“Arkadaşınız sapmadı, azmadı. O  hevâ’dan konuşmaz. O(nun okuduğu Kur’ân) kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm, 2-4)

Peygamberimize deli, cinlenmiş, fitnelenmiş diyen kâfirlere yüce Allah’ın cevabı:

“Sen, Rabbinin nimetiyle cinlenmiş (deli) değilsin. Senin için kesintisiz bir mükâfât vardır ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem, 2-4)

Peygamberimizle alay edenlere ise yüce Allah (cc) şöyle cevap veriyor.

“Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi, ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey kuşatıverdi.

De ki: ‘Gece gündüz, sizi Rahmân’dan kim koruyacak?’ Hayır, onlar, Rablerinin Zikri’nden yüz çeviriyorlar.

Yoksa onları, bize karşı koruyacak tanrıları mı var? Onlar, ne kendilerine yardım edebilirler, ne de bizim tarafımızdan onlara sâhip çıkılır.” (Enbiya, 41-42

Ey Müslümanlar, Peygamberimize yapılan saldırılara karşı yüce Allah’ın verdiği cevaplar bunlar ve bunun benzerleridir. Size bir Müslüman kardeşiniz olarak tavsiyem, iman ettiğiniz Kur’an’a uygun hareket etmeniz ve inanç değerlerinize hakaret eden, saldırgan ruh hastası sapıkların ekmeğine yağ sürecek davranışlardan kaçınmanızdır. Sokaklara çıkıp şiddet yoluyla protesto yapmanız, saldırgan zavallı kişilerin işine gelecektir. Bunların kötü niyetlerine alet olmayın ve size yakışan İslâmi onurla hareket ederek onları önemsemeyin, yalnızca bu zavallıların akıl, hidayet ve iman sahibi olmaları için dua edin.

Ey Müslümanlar, Rabb’imiz bize, bu cahil ve zavallı kimselere karşı nasıl davranmamız gerektiğini şöyle bildiriyor:

“Rahmân’ın kulları öyle kimselerdir ki, yeryüzünde mütevâzı olarak yürürler, câhiller kendilerine laf atarsa ‘Selâm’ derler.” (Furkan, 63)

“(Müslümanlar), boş söz işittikleri zaman ondan yüzçevirirler ve: ‘Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selâm olsun, biz câhiller(le tartışmay)i istemeyiz’ derler.” (Kasas, 55)

“Şimdi sen onlardan geç ve: ‘Size esenlik’ de. Yakında bileceklerdir.” (Zuhruf, 89)

“Onlardan yüz çevir, sen kınanacak değilsin.” (Zariyat, 54)

Ey Müslümanlar, yüce Allah (cc) biz Müslümanlardan, bize sataşan, boş sözlerle hakaret eden Hollandalı Geert Wilders gibi kimselere karşı onurlu, vakarlı bir şekilde hareket etmemizi, şayet karşınıza çıkıp medeni bir insan gibi sizinle konuşmuyorlarsa bu durumda, bunları önemsemeden, insan yerine bile koymadan yolumuza devam etmemizi ve hatta bunlara “Selam” diyerek cevap vermemizi istiyor. Şiddet ve hırçınlık, biz Müslümanlara yakışmaz, bizler, Rahmet Elçisi Hz. Muhammed (as)’ın yolunda olan insanlarız.

Selam, her Müslüman biliyor ki, duadır. Biz Müslümanlar olarak değerlerimize saldıranların akıl, hidayet ve iman bulmaları için yüce Rabb’imize dua edelim; bize düşen budur. Aksine davranırsak, yüce Rabb’imizin emirlerine uygun hareket etmediğimiz için biz sorumlu oluruz. Rabb’imizin bizden istediğini yapalım.

Geert Wilders ve onun benzeri saldırganlara sesleniyorum, şayet medeni cesaretiniz varsa gelin, medyanın önünde sizinle medeni bir şekilde tartışalım. Korkmayın, biz Müslümanlardan size zarar gelmez. Rabb’imizin bize buyruğu budur. Rabb’imiz sizinle nasıl tartışacağımızı bize şöyle buyuruyor.

“Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel biçimde mücâdele et. Kuşkusuz Rabbin, işte yolundan sapanları en iyi bilen O’dur ve O, yola gelenleri de en iyi bilendir.” (Nahl, 125)

Biz Müslümanlarla tartışma cesaretiniz ve bilginiz yoksa hiç olmazsa kendinize bir iyilik yapın da, açın İslâm’ın yüce Kitabını okuyun, belki sizin de Rabb’iniz olan ve sizi de yaratan yüce Allah (cc) size akıl, hidayet ve iman nasip eder de hem dünya da hem de ahirette kurtuluşa erersiniz. Ne dersiniz, kendinizi seviyorsanız işte size kurtuluşun reçetesi. Aksi halde helak olursunuz.

 

 Ramazan YILMAZ

Kuranimucahede@hotmail.com

www.mucahede.com

 

Ramazan Yılmaz: 2008.03.28

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir