Press ESC to close

Hurufu Mukattaa (kesik kesik harfler)

Evrensel ve çağlarüstü olan Kur’an, âlemlerin Rabb’i yüce Allah (cc) tarafından, kullarının, yeryüzündeki hayatlarını düzenlemek üzere indirilmiştir. İnsanı yaratan ve onu çok iyi tanıyan yüce Allah (cc), onun yeryüzündeki yaşamını düzenleyen kurallarını da apaçık bir şekilde onlara bildirmiş ve onları, bu kurallardan sorumlu tutmuştur.

“Elif, lam, ra; bunlar, apaçık Kitab’ın ayetleridir.” (Yusuf, 1)
“Elif, lam, ra; bunlar, apaçık okunan Kitab’ın ayetleridir.” (Hicr, 1)
“Bilen bir toplum için Arapça okunan, ayetleri açıklanmış bir Kitap’tır.” (Fussilet, 3)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir