Press ESC to close

Ey insanlar, bir olan Allah’a iman edin edindiğiniz ilahları bırakın

Ey insanlar, Risalet tarihi boyunca tüm nebi ve rasullerin ortak çağrısı insanları Rab’lerinin Bir’liğine davet etmek olmuştur.
“Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız yoktur; doğrusu size, Rabb’inizden apaçık delil geldi…” (A’raf, 73)
“Allah ki, O’ndan başka İlah yoktur, Diri’dir, Koruyan’dır…” (Bakara, 255)
Ey insanlar, tarihi süreçte vahye muhatap olan toplumlar, temel itibarı ile sizler gibi yüce Allah’a inanan kimselerdi. Onlar, yüce Allah’ın var olduğunu, göklerde ve yerde bulunanları sevk ve idare ettiğini, rızık verdiğini, her şeyin O’na ait olduğunu biliyorlardı. Ancak bütün bunları bilmelerine rağmen indirdiği hükümlere uygun yaşamıyorlardı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir