Press ESC to close

ALLAH’TAN BAŞKA KANUN KOYUCU İLAH YOKTUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

KUR’ANA DAVET-13

ALLAH’TAN BAŞKA KANUN KOYUCU İLAH YOKTUR

Azgınlık, kişinin kendi konumunu, yaratılışını ve yaratılış gayesini bilmeden kendisini her şeyi yapmaya muktedir görmesi, kendisine Rabb’i tarafından gönderilen hükümleri tanımamasıdır. İnsan bir kere azgınlaşmaya görsün, azgınlaştıktan sonra sınır tanımaz ve bir noktadan sonda artık ondan sonra kendisini ilah görmeye başlar.

Kur’an, tarihi süreçte, azgınlığında sınır tanımayan kişilerin ortaya çıktığını bildirmekte, bu azgınlardan örnekler vermektedir. Fir’avn, Nemrut, Karun tarihi süreçte azgınlaşanlardan yalnızca bir kaçıdır. Fir’an’ın benzerleri daha sonraki dönemlerde de ortaya çıkmış, bunlar, azgınlıklarının son haddine varmışlardır.

Bugün Türkiye’de görülen manzara, insanın azgınlığında haddi nasıl aştığını, Fir’an’ı bile geride bırakan kişilerin ortaya çıktığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kendilerini ilah zannneden Kemalist sistemin yönetici kadrosu ve meclis adı verilen küfür ve şirk yuvasındaki Dar’ün Nedve’deki milletvekilleri, insanların hayatları üzerine yasa koymaya, anayasa yapmaya çalışıyorlar.

Kendileri, başkaları tarafından yönetilen, başkaları karşısında ve özellikle de sistemin kurucusu M. Kemal’in putu önünde her vesile ile esas duruşta durup ibadete eden, bu puta tapan kimseler, kendilerinin bu aşağılanmış zillet içerisindeki durumlarına bakmadan insanların hayatları üzerinde kanun koyarak ilahlık taslamaya çalışıyorlar.

İşin en acı tarafı ise, hayatları üzerine hüküm konulan insanlardan bazıları da bu azgınlara akıl vererek, onları destekleyerek bu küfür ve azgınlığa ortak olmaktadırlar. Bunlar, bu davranışları ile kanun koyucuları ilah edinmişlerdir.

Küfre, hangi nedenle olursa olsun, destek olmak küfürdür. Bu nedenle Türkiye’deki anayasa çalışmalarına destek vermek şirk ve küfür, tuğyan ve azgınlıktır. Bu azgınlığa ortak olanlar, en azından kanun koymaya kalkışanlar kadar yüce Allah (cc) indinde o azgınların günahlarına ortaktırlar.

Hüküm koymak ilahlık iddiasına kalkışmaktır; ey azgınlığında sınır tanımayan Kemalist sistemin yönetini ve vekilleri, sizler ilahlık tasladığınızın farkında mısınız? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz, kim oluyorsunuz da, yüce Allah’ın kulları üzerine yasa yapma hakkını kendinizde görüyorsunuz? Yaratmadığınız, rızıklarını vermediğiniz insanların hayatı üzerine hangi hakla hüküm koymaya kalkışıyorsunuz?

Ey insanların hayatı üzerine hüküm koymaya kalkışanlar, biz müslümanlar olarak sizlerin çıkardığı, çıkaracağı yasalarınızı ve doğal olarak ilahlığınızı reddediyoruz. Sizler Rabb’inize isyan edip tuğyanı seçtiniz tağut oldunuz.. Biz de sizleri ve tuğyan edişlerinizi reddediyoruz. Çünkü  yüce Rabb’imiz, tağutun reddedilmesini iman etmenin en öncelikli şartı olarak bildiriyor.

“Dinde zorlama yoktur; Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim tâğût reddedip Allah’a inanırsa, muhakkak ki o, kopmayan, sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allâh işitendir, bilendir.” (bakara, 256)

Ayrıca Hz. Yusuf (as)’ın ifadesi ile sizlerin ilahlığını tanımıyoruz ve hüküm koymanın yalnızca yüce Allah’a ait olduğunu kabul ve ilan ediyoruz. O halde haddinizi bilin ve anayasa yapmak yerine sizleri yaratan yüce Rabb’inizin gönderdiği yasalara tabi olun,  Rabb’inize karşı küfür ve azgınlığınıza son verin.

“Ey benim zindan arkadaşlarım, çeşitli ilahlar mı iyi, yoksa her şeyi (hükmü altında tutan) kahredici tek Allâh mı?

Siz, o’nu bırakıp ancak sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlere itaat ediyorsunuz. Allâh onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm (koyma), yalnız Allâh’ındır. O, yalnız kendisine itaat etmenizi emretmiştir. İşte doğru din budur, ama insanların çoğu bilmezler." (Yusuf, 40)

İnsanları yaratan yüce Allah (cc), onların yeryüzünde nasıl yaşayacaklarını da biliyor ve ona göre onlar için hüküm koyuyor. Sizler, daha kendiniz yarın ne olacağınızı bilmiyorsunuz da hangi halka Allah’ın kullarının geleceğini kendi hevanızla ipotek altına alarak kanun koymaya kalkışıyorsunuz.

“Rabbiniz o Allah’tır ki; gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arşa istivâ etti geceyi, durmadan onu kovalayan gündüzün üzerine bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette (yaratan O’dur). İyi bilin ki, yaratma ve emir O’nundur. Âlemlerin Rabbi Allâh, ne uludur!” (A’raf, 54)

Sizlerin yaptığı açıkça azgınlık, yüce Allah’a isyan ve şirktir. Kanun yapmaya kalkışmakla Allah’ın kulları üzerine ilahlık taslıyorsunuz ki ben, Allah’tan başka tüm sahte ilahları reddediyorum. Gelin, bu azgınlığınızdan, küfür ve tuğyanınızdan hemen vazgeçip tevbe edin, aksi halde ne yaptığınız kanunlar, ne de ilah edindiğiniz ve putları önünde durduğunuz M. Kemal sizi kurtarır.

Sistemin zorbalığını alkışlayanlara ve yandaşlarına tavsiyemiz, zerre kadar cesaretiniz ve zerre kadar Anadolu insanına saygınız varsa gelin, bu kana susamış dikta sistemini biraz daha yaşatmak için anayasa yapmak yerine kökten kaldırmak için çalışın. Gelin, bu zorba sistemin küfür ve azgınlığına destek olmayın, bugüne kadar bu zorba sistem kardeşi kardeşe kırdırttı.

Gelin, ülkede daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla canların yanmaması ve daha fazla evlere ateş düşmemesi için hep beraber, bu eli kanlı, kana susamış sistemi topyekün ortadan kaldıralım.

Gelin, insana değer veren, gerçek adaleti, huzur ve mutluluğu veren, insanlar arasında ayırım gözetmeyen, insanı insana kul köle yapmayan İslâm’a girin. Gelin gerçek ilah olan alemlerin Rabb’i yüce Allah’a iman edin ve O’nun indirdiği Kur’an’ı şaşmaz kılavuz kabul edin ve Kur’an’a teslim olun ve onu anayasa yapıp kurtuluşa ulaşın.

Sizin koyacağınız yasalar, yüce Allah (cc) tarafından saçmalık olarak belirtilmiş ve bu yasalarınızın insanları saptırdığını, bu yasaların cahiliye yasaları olduğunu bildirilmiş, bu nedenle onlara uyulmamasını emretmiştir.

“Yeryüzünde bulunanların çoğuna uysan, seni Allâh’ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zannediyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar.” (En’am, 116)

“Aralarında Allâh’ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allâh’ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın! Eğer dönerlerse bil ki Allâh, bazı günâhları yüzünden onları felâkete uğratmak istiyordur. Zaten insanlardan çoğu, yoldan çıkmışlardır.

Yoksa câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? İyi bilen bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?” (Maide, 49-50)

Tekrar ediyorum gelin, sizleri de Anadolu insanını da kurtaracak, sizlere dünya hayatında huzur verecek, ahiret hayatında kurtuluşunuzu sağlayacak en güzel nizam olan İslâm’a teslim olun, onun hükümlerini hayatınıza ve topluma hakim kılın ve Müslüman olun.

“Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?” (Tin, 8)

O halde gelin, yüce Allah’ın hükmüne iman edip teslim olun, kendinizi de ülke insanını da kurtarın. Bizden söylenmesi, aksi halde son pişmanlık fayda vermez, gideceğiniz yer, içerisinde ebedi kalmak üzere cehennemdir.

Ramazan Yılmaz: 2012.04.18

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir