Press ESC to close

Â’lâ Suresi, Rabb’ini yücelten kurtuluşa ermiştir

İnsanın amacı kulluk olduğu gibi, kulluğun temeli de yüce Allah’ı tespih etmektir. Yüce Allah’ın, gereği gibi tesbih edilebilmesi, ancak öncelikle tesbihin ne olduğunun ve nasıl yapılacağının bilinmesi ile mümkündür.
Tesbih; yücelik, üstünlük, övgü, kulluk, yüceltmek, hatırlamak, tefekkür etmek, yüce Allah’ın, her türlü eksikliklerden uzak olduğunu bilmek (=münezzeh), eşsiz olmak, hamd ve dua etmek, emrine tabi olmak, ibadet etmek, zikretmek, tenzih etmek (yüce Allah’a yakışmayan söz ve ifadeleri söylememek), tevbe etmek, boyun eğmek anlamlarında Kur’an’da 86 yerde geçmektedir.
Tespih etmek ifadesi, içinde geçtiği ayete göre mana almaktadır. Örneğin, yüce Allah’a ortak koşanlara “Allah’ın ortaktan uzak olduğu” ayetinde “Tesbih” münezzehlik (uzak olmak) şeklinde ifade edilirken, göklerde ve yerde olanların O’na boyun eğip kulluk ettikleri anlatılırken de “Tesbih” ifadesi kullanılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir