Hümeze Suresi

Aralık 12, 2020 Ramazan Yılmaz 0

Materyalistler, her değeri madde ile ölçen inançsız kimselerdir Materyalizm, hayatı, olayları, eşyayı, hatta inancı bile maddeci mantıkla değerlendirir. Materyalistin değer yargısı, bakış açısı, ölçüsü yalnızca […]

Kıyamet Suresi

Aralık 5, 2020 Ramazan Yılmaz 0

Rab’lerine hesap verecekleri duygusu ile yaşayanlar, kurtulabilirler İnsan, yaratılışta ve sonradan gönderilen ilahi vahiy yoluyla kendisine yüklenilen mükellefiyeti gereği gibi düşünen, konuşan, hareket eden biri […]