Gençlere Öğütler-12 Şahsiyet sahibi Müslümanlar olun, ikiyüzlülükten kaçının

Yüce Allah (cc), Kendisine iman edenlerin kişilik sahibi, şahsiyetli bir karaktere sahip olmalarını, ikiyüzlülükten kaçınmalarını, dost ve düşmanlarını iyi seçmelerini ister. Bu nedenle iman edenleri her vesile ile uyarır, onlara yol gösterir.
“Öyleyse emrolunduğun gibi, seninle beraber tevbe eden kimselerle doğru ol; haddi aşmayın, şüphesiz O, yaptığınız şeyleri görmektedir. Zulmeden kimselere güvenmeyin, yoksa size ateş dokunur, sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım edilmez. (Hud, 112-113)
Yüce Allah (cc), iman eden kullarına emrolundukları gibi dosdoğru olmayı, yaptıkları şeyleri gördüğünü -duygularıyla bile olsa- zalimlere meyledip güvenmemelerini istemekte, doğru bir karaktere sahip olmayıp haddi aşanların ateşe gireceklerini bildirmektedir.
Yüce Allah’a iman eden bir kimse, iman ettiği esaslara uygun bir kişilik ortaya koymalı, söz ve davranışları bir bütünlük sağlamalıdır. Yüce Allah (cc), iman ettiklerini iddia edip bu imanlarına uygun bir kişilik ortaya koymayan, söz ve davranışları çelişkili olanların, Kendi katında büyük bir nefrete neden olduklarını bildirmektedir.
“Ey iman eden kimseler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz! Yapmayacağınız şeyi söylemek, elbette Allah katında büyük bir nefrettir!” (Saf, 2-3)
İman eden bir kimse, her söz ve fiilini vahyin belirlediği ölçüler içerisinde yapmakla mükelleftir. Bu, gerçek iman etmenin ve yüce Allah’ın hükümlerine teslim olmasının gereğidir.
İman edenlerden ikiyüzlü söz, tutum ve davranışlardan kaçınmalarını isteyen yüce Allah (cc), ikiyüzlülüğün nasıl bozuk bir karakter olduğunu bildirir. Kur’an’da en çok yerilen sıfat, münafıklıktır ve bu sıfatı taşıyan münafıklardır.
İslâm’da, ikiyüzlülüğe yer yoktur
Kur’ani hükümlerden ve Rasulullah (as)’ın en güzel örnekliği olan Sünnetinden oluşan İslâm’ın her konudaki hükümleri net bir şekilde açıklanmış, İslâmi esaslara iman edenlerin, bu apaçık hükümlere uygun net ne açık bir kişilik ortaya koymaları gerektiği bildirilmiştir.
Düşünce, söz ve davranışlarında İslâmi hükümlerin bildirdiği esaslara uygun net ve açık bir kişilik ortaya koymayanların, dalalete düşüp saptıkları, Müslüman sıfatı dışında başka sıfatlara sahip oldukları Kur’an’da apaçık bir şekilde bildirilmiştir.
İslâm, iman edenlerin her konu ve durumda şahsiyetli olmalarını, dost ve düşmanlarını, iman ettikleri esaslara uygun seçmelerini, hiçbir şekilde kâfir ve münafıkları dost edinmemelerini bildirmektedir. Aksi halde yüce Allah (cc) ile hiçbir ilgileri kalmayacağını bildiren Kur’ani hükümler, bu konuda iman edenleri açıkça uyarmaktadır.
“Mü’minler, Mü’minlerin dışında kâfirleri dostlar edinmesin ve kim bunu yaparsa, artık Allah’tan hiçbir konuda (ona yardım) yoktur; gerçekten onlardan sakınıp korunmanız müstesna, Allah, kendisinden sizi uyarıyor, dönüş Allah’adır.” (Al-i İmran, 28)
“Ey iman eden kimseler, kendinizden başkasını sırdaş edinmeyin, sizi karıştırmaktan geri durmazlar, size sıkıntı verecek şeyleri severler. Doğrusu, nefretlerini açıkça telaffuz etmektedirler ve göğüslerinde gizledikleri şeyler daha büyüktür; şayet akleden kimseler iseniz, ayetleri elbette size açıkladık.” (Al-i İmran, 118-119)
Herkese hoş görünüp ikiyüzlülük yapan kimseler, gerçekten iman etmezler
İkiyüzlüler, gerçekten iman etmedikleri için Kur’ani hükümleri anlamazlar; kendilerine Kur’an okunduğunda, ayetlerin vermek istediği mesajdan kuşku duyarlar, yalancı oldukları için iman ettikleri iddiaları da gerçek değil yalandır.
“İnsanlardan kimileri, derler ki: ‘Allah’a ve ahiret gününe iman ettik’ onlar, Mü’minlerden değildir. Allah’ı ve iman eden kimseleri aldatmaya çalışırlar ve onlar, nefislerinden başkasını aldatmazlar, şuurunda değiller.” (Bakara, 8-9)
“Size geldiklerinde ‘iman ettik’ derler, doğrusu küfürle girmişler ve onlar, doğrusu onunla çıkmışlardır. Allah, onların gizlemekte oldukları şeyleri en iyi bilendir.” (Maide, 61)
Günümüzde, hemen her zaman insanın karşısına çıkabilecek ikiyüzlü tipler bulunmaktadır. Bunlar, gerçekte iman etmedikleri, İslâmi hiçbir hassasiyetleri bulunmadığı, İslâm’dan uzak bir yaşantı içerisinde oldukları halde, Müslümanların yanına geldiklerinde, onlara bir işleri düştüğünde, Allah, Kitap, Rasul ifadeleri ile sözlerine başlarlar, hamd ve salavatlarla konuşmalarını sürdürürler. Amaçları, Müslümanları aldatıp onlardan çıkar sağlamaktır.
“Münafıklar sana geldiklerinde derler ki: ‘Şehadet ederiz ki şüphesiz sen, Allah’ın Rasulü’sün,’ Allah biliyor ki gerçekten sen, elbette O’nun Rasulü’sün ve Allah münafıkların gerçekten yalancı olduklarına şahitlik eder.” (Münafikun, 1)
İkiyüzlü kimseler, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Kur’an’a iman etmez, Rasulullah (as)’ın en güzel örnekliğini kabul etmezler, kendi istek ve arzularını Kur’ani hükümlere ve Sünnetteki uygulamalara tercih ederler.
İkiyüzlü kimseler, Kur’an dışı hareket ederler, Tevhidden, İslâm’dan söz edildiğinde sıkıntı duyar, nefesleri daralır, kendilerine Tevhidi esasları anlatan Müslümanlardan uzaklaşırlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*