İhlas Suresi O Allah Bir’dir, O’ndan başka ilah yoktur

O Allah Bir’dir, O’ndan başka ilah yoktur
Uğrunda nice savaşların yapıldığı, canların verildiği, zulüm ve işkencelerin görüldüğü, yerlerin yurtların terk edildiği yüce bir söz, söylendiğinde kalbin sevinç ve coşku ile titreşip yüzlerin aydınlandığı, dudakların tebessümle gülümsediği, gözlerin parladığı kutsal ifade, kâfirleri kızdırıp ürküten, iman edenlerde huzur ve mutluluk uyandıran en güzel cümle, قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ Kul hüvellâhü ehad. De ki: ‘O Allah Bir’dir.’
“O Allah Bir’dir” Kelime-i Tevhid olan bu kısa cümle, tarihi süreçte, iman edenlerle kâfirler arsında safların ayrışmasını sağlayan yüce, kutlu bir sözdür. Geçmişte “O Allah Bir’dir” diyenler, bunun ne anlama geldiğini bilerek söylüyor, hayatlarını bu sözün ifade ettiği manaya uygun bir şekilde değiştiriyorlardı. Bu kutlu söze iman edenler, kendilerinden ne istendiğini biliyor ve önceki hayatlarından çok farklı bir yaşantı içerisine giriyorlardı.
“O Allah Bir’dir” sözüne karşı çıkanlar, bunun ne anlama geldiğini ne ifade ettiğini, kendilerinden ne istediğini net bir şekilde biliyor ve bilinçli bir şekilde bu kutlu sözün söylenmesine karşı çıkıyor, söylememekte direniyor, söyleyenlere savaş açıyor, onları şehit ediyorlardı. Onlar, bu sözü söylemekle neyi kabul edip neyi terk edeceklerini biliyor, bu nedenle yaşadıkları hayatı terk etmemek için bu sözü söylemiyorlardı.
Kur’an’ın bildirdiği üzere “O Allah Bir’dir” dememekte direnenler, inkârcı ateist kişiler değillerdi, aksine onlar, yüce Allah’a inandıklarını söyleyen, namazlarını kılan, Hacca giden, kurban kesen, yüce Allah’a yaklaşmak için aracılar edinen, meleklere inanan, Hz. İbrahim (as)’ın kendi rasulleri olduğunu söyleyenlerdi. Ancak “O Allah Bir’dir” demiyorlardı.
Peki, kimdi bu Allah’a iman ettiklerini iddia etmelerine rağmen “O Allah Bir’dir” demeyen geçmiş dönem müşrikleri!
Müşrikler, Allah’a inanıyorlardı
Şirk, ikilem demektir, yüce Allah’a iman edildiği iddia edilmesine rağmen O’nun yanında başka güç ve otorite sahiplerine de inanmaktır şirk.
Müşrikler, yüce Allah’ın kendilerini, yeri ve gökleri yarattığını biliyorlardı.
“Andolsun onlara sorsan: ‘Kim yarattı gökleri ve yeri, güneşe ve aya kim boyun eğdirdi!’ ‘Elbette Allah’ derler; o halde nasıl iftira ediyorlar!” (Ankebut, 61)
Müşrikler, meleklere inanıyorlardı
Müşrikler, meleklere inanıyor, onların, yüce Allah’ın emrinde olduklarını biliyorlardı.
“Onların önünden ve onlardan başkalarına apaçık rasuller: ‘Başkasına değil ancak Allah’a kulluk edin,’ diye onlara geldiği zaman dediler ki: ‘Şayet Rabb’imiz dileseydi, elbette melekler indirirdi; işte gerçekten biz, kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edenleriz.’ (Fussilet, 14)
“Gerçekten sadıklardan isen meleklerle bize gelseydin ya!” (Hicr, 7)
Müşrikler, Hz. İbrahim (as)’ın kendi rasulleri olduğuna inanıyorlardı
Hanif din üzerinde bulunan müşrikler, Hz. İbrahim (as)’ın kendi rasulleri olduğunu iddia ediyorlardı.
“Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, Hanif bir ümmet idi ve müşriklerden olmadı.” (Nahl, 120)
Günümüz İslâmcı müşrikleri, “O Allah Bir’dir” diyorlar, ancak yüce Allah’a iman etmiyorlar
Tarihi süreçteki tüm müşrikler, yüce Allah’a, meleklere, kendilerinden önceki rasullere inandıklarını söylemelerine rağmen “O Allah Bir’dir” demiyorlar, küfür ve şirklerinde mert bir tavır takınarak şirk ve put edindiklerini apaçık bir şekilde savunuyorlardı.
Oysa günümüz müşrikleri, “O Allah Bir’dir” demelerine rağmen tüm düşünce, söz ve hareketleri ile yüce Allah’ı inkâr etmelerine, boğazlarına kadar şirk ve küfür bataklığına batmışlar, kişiliksiz bir tutumla münafık bir tavır takınarak kendi şirk ve küfürlerini yaşıyorlar, buna rağmen Müslüman olduklarını, hiçbir ahlakî değer taşımadan iddia edebiliyorlar.
Günümüz müşrikleri sözel olarak “O Allah Bir’dir” diyorlar, ancak atalarını, siyasi liderlerini, şeyhlerini hoca ve ağabeylerini, Bir dedikleri yüce Allah’ın yanında ilahlar ediniyor, Kur’an’a iman ettiklerini iddia edebiliyorlar.
Günümüz İslâmcı müşrikleri, “O Allah Bir’dir” demelerine rağmen, O Bir olan yüce Allah’ın reddedilmesini kendisine iman etmenin temel esası olarak bildirdiği tağutu reddetmedikleri gibi tam aksine tağuti demokratik sisteme destek oluyor, onun hayatiyetini sürdürebilmesi için canla başla çalışıyorlar.
Günümüz İslâmcı müşrikleri, “O Allah Bir’dir, Muhammed O’nun Rasulü’dür” diyorlar, ancak Hz. Muhammed (as)’ın ve getirdiği Tevhidi esasların düşmanı olan, putlara tapan Ebû Cehil’in günümüz temsilcileri olan putperestleri seviyor, onları savunuyor ve onlara destek oluyorlar.
Günümüz İslâmcı müşrikleri, sözel olarak “O Allah Bir’dir” diyorlar, ancak yüce Allah’ın Uluhiyetini, Rububiyetini Melikliğini apaçık bir şekilde inkâr eden, hakimiyetin yüce Allah’a değil millete ait olduğunu söyleyen, yüce Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyerek kâfir, zalim ve fasık olan, putlara apaçık bir şekilde tapınıp onları savunan, Kur’an’a aykırı her türlü gayri İslâmî, gayri insani her türlü ahlaksızlığı yapıp savunan tağuti sistemin partilerini destekleyip savunuyorlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*