Müslüman olan ve Müslüman olduklarını düşünen kadınlara!

Müslüman olan ve Müslüman olduklarını düşünen kadınlara!
Müslüman olmak, görüntülü olarak kimi kılık ve kıyafetlere bürünmek değildir. Müslüman olmak yüce Allah’ın hükümlerine bir bütün olarak teslim olmak ve o hükümlerin gereğini yaşanan hayatta yerine getirmektir.
Şayet gerçekten yüce Allah’ı razı etmeyi Gaye edinmiş ve onun için çalışıyorsanız bu durumda Allah’ın hükümlerini bütünle uymanız onun gereklerini yerine getirmeniz gerekir. Aksi halde Müslümanlık iddiası boş bir iddiadan başka bir şey ifade etmeyecektir.
Şu yazın kavurucu sıcaklığında baştan aşağı örtünüyorsunuz. Sizlere “Niçin örtünüyorsunuz” diye bir soru yöneltildiğinde, bunun Allah’ın emri olduğunu göğsünüzü gere gere söylüyorsunuz. Bu cevabınız elbetteki gurur verici, oldukça güzel bir cevaptır. Ancak yüce Allah’ın emirleri yalnızca örtünmekten ibaret değildir.
Yaşadığınız hayatta tüm davranışlarınız, söylemleriniz, düşünce ve duygularınız, yüce Allah’ın indirdiği hükümlere uygun değilse, bu durumda siz, -açıkça ifade edeyim ki- Rabb’inize muhalefet eden, Kur’an’ı ifade ile ayetlerin bir kısmını alıp bir kısmını bırakan müşriklerdensiniz. Yüce Allah (cc), bu konuda çok net bir şekilde uyarmaktadır.
“…Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz, artık sizden bunu yapan kimsenin cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka nedir ve kıyamet gününde onlar, azabın en şiddetlisine itirirler. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”( Bakara, 85)
Unutmayınız ki İblis (aleyhillane), yüce Allah’ı inkar eden biri değildi. Ancak yüce Allah’ın bir emrine karşı inatçı kesilmesi, onun lanetlenmesine ve yüce Allah’ın rahmetinden kovulmasına neden oldu.
– Buradan hareketle -gece vitir namazı da dahil olmak üzere- tüm ibadetlerinizi zamanında, coşku ile yerine getirin. Bu Yüce Allah’ın sizin üzerindeki en büyük hakkıdır. Gece Vitir namazını özellikle ihmal etmeyin, şayet ihmal ederseniz bu durumda yüce Allah’ın o ayetini inkâr etmiş olursunuz.
– Size Kur’an’dan yapılan bir hatırlatma bir nasihat, bir uyarıy yapıldığında hemen yerine getirin, geciktirmeniz ya da ona karşı duyarsız olmanız sizi şeytanla arkadaş kılar. Çünkü yüce Allah (cc):
” Ve kim Rahman’ın zikrini görmezden gelirse ona bir şeytan göndeririz, artık o onun yarkaı olur. Ve gerçekten onlar, (şeytanlar), onları yoldan çevirirler, ancak onlar, Hidayette olduklarını zannederler.” (Zuhruf, 36-37)
– Kesinlikle kendi gurur ve kibrinizle hareket edip insanlar üzerinde -duygusal da olsa- üstünü taşımaya kalkışmayın.
“Şüphesiz Allah, kibirlenip övünenleri sevmez.” (Nisa, 36)
– Hiçbir şekilde ihtiyacınız olmayan bir şeyi ‘süs için de olsa evinize almayınız, bu israftır. insanlar açlıktan kırılırken çevrenizde, sizlerin bu süslerle oyalanmanız, çok açık bir şekilde israf bataklığına batmak demektir ve Allah israf edenleri sevmediğini, bu kimselerin, şeytanların kardeşleri olduklarını bildirmektedir.
“… İsraf etmeyin, şüphesiz o müşrikleri sevmez.” (Â’raf, 31)
“… İsraf edip savurma! Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır ve şeytan ise Rabb’ine karşı çok nankördür.” (İsra, 26-27)
– Kendi nefislerinizin aleyhinde dahi olsa Allah için Adil şahitler olun. Yüce Allah (cc) özellikle ve hassasiyetle üzerinde durduğu Adalet kavramını nefsinizde gerçekleştirin, haklı çıkmak adına insanları kötüleyip adaletten sapmayın. Bu yüce Allah (cc) katında çok kötü bir durumdur.
– Hiçbir şekilde insanların arkasından gıybet yapmayınız, bu konuda yüce Allah (cc), açık bir uyarıda bulunmuştur, aksine hareketiniz yüce Allah’ın emrine karşı gelmek olur.
– Eşlerinizin üzerinizde hakları bulunduğunu unutmayınız, onların haklarına tecavüz etmeniz, yüce Allah’ın bu konudaki emirlerine karşı gelmeniz olur.
– Çocuklarınıza yüce Allah’a öğretin, bu konuda duyarsız hareket etmeyin. Çünkü o çocukların sin üzerinde hakları vardır. Anneler, çocukları için evde en büyük öğretmendir.
– Eşinize ya da bir başkasına karşı -kime karşı olursa olsun-, bir hata yaptığınızda hemen özür dileyiniz, özür dilemek insanı küçültmez, tam aksine insanı yüceltir.
Şayet Eşinize karşı bir hata istemişseniz ondan özür dileyiniz. Bu, onun yanında sevginizin artmasına, evde mutluluğunuzun ve huzuruzun devamına neden olur. Aksi halde eşiniz sürekli bir şekilde bu hatanızı düşünerek size karşı soğuk ya da ilgisiz davranır. Bu da evde huzursuz olmanıza neden olur.
Unutmayınız ki Hazreti Adem Aleyhisselam, yüce Allah’tan özür dilediği için yüce Allah onu affetti, İblis ise hatasında ısrar ettiği için lanetlendi. İblis’in durumuna düşmek istemiyorsanız hata yaptığınızda mutlaka özür dileyiniz.
Sonuç olarak,
Bunlardan herhangi birisini ya da ikisini yapmıyorsanız, şu yazın sıcağında hiç örtünmenize gerek yok. Çünkü diğer yaptığınız bütün ameller boşa gidecek ve müşrikler olarak yüce Allah’a karşı itaat etmeyen isyankârlar olarak acıklı ve ebedi bir azaba gireceksiniz.
Bu konuda inanmıyorsanız açar bakarsınız Kur’an’a bu durumda olanların durumunu çok net bir şekilde görürsünüz.
Selam ve dualarımız, tüm düşünce söz ve davranışları ile Rab’lerini razı edenlerin üzerilerinedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*